Hanke aruanne: Kelnase ja Leppineeme sadamate kodulehtede loomine; Hanke võitja: IMAGO OÜ (10878376); 8980 EUR

Hange

Hanke aruanne
09.01.2017 15:11 (GMT+02:00)

Hankija

Viimsi Vallavalitsus Viimsi Vallavalitsus
Esta Tamm Esta Tamm
Nelgi tee 1
74001 Viimsi
Eesti
75021250

Assignment text


https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1548961

Riigihanke aruanne
Hanke viitenumber 177920
Hanke nimetus Kelnase ja Leppineeme sadamate kodulehtede loomine
 
0 OSA: Üldandmed
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda? Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?  Ei
Riigihanke hankemenetluse lõppemise aluseks on:
  hankelepingu või raamlepingu sõlmimine
 
I OSA: Hankija
I.1) NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
  Viimsi Vallavalitsus, 75021250, Nelgi tee 1, Viimsi, 74001 Eesti (EE) Kontaktisik: Esta Tamm Tel.: +372 5149259 E-post: esta@viimsivv.ee URL: http://www.viimsivald.ee
  Elektrooniline juurdepääs teabele: (URL) https://riigihanked.riik.ee
  Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL) https://riigihanked.riik.ee
I.2) HANKIJA LIIK
  Kohaliku omavalitsuse üksus
I.3) HANKIJA PÕHITEGEVUS
  Üldised avalikud teenused
I.4) HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
  Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
 
II OSA: Hankelepingu objekt
II.1) KIRJELDUS
II.1.1) Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
  Kelnase ja Leppineeme sadamate kodulehtede loomine
II.1.2) Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
  7 - Arvutiteenused ja nendega seotud teenused
  Teenuse osutamise koht: Viimsi vald
  NUTS kood: EE
II.1.3) Riigihange korraldatakse
  Hankelepingu sõlmimiseks
II.1.4) Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
  •Viimsi valla Leppneeme ja Kelnase sadamate kodulehtede loomine, mis oleksid atraktiivsed, kujundatud Viimsi valla sümboolikast lähtuvalt ning on varustatud veebiilmajaama lahendusega (ja võimaldaksid integratsiooni sarnaste reaalaja rakendustega perspektiivis) ühilduvad interaktiivsed kodulehed, mis on kasutajasõbralikud ning mereturistile ja tavakasutajale arusaadavad. 
•Sadamate koduleht tuleb kahes keeles (eesti ja inglise).
•Sadamate kodulehed on osa Viimsi valla kodulehest, kodulehed asuvad valla kodulehe (www.viimsivald.ee) alamdomeenidel:
-kelnase.viimsi.ee
-leppneeme.viimsi.ee
II.1.5) Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV) 72200000-7
II.1.6) Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta Ei
II.2) HANKELEPINGU(TE) LÕPLIK KOGUMAKSUMUS
II.2.1) Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
  Maksumus: 8980
  Rahaühik: Euro
 
IV OSA: Hankemenetlus
IV.1) HANKEMENETLUSE LIIK
IV.1.1) Hankemenetluse liik
  Lihthange
IV.2) HINDAMISKRITEERIUMID
IV.2.1) Hindamiskriteeriumid
  Madalaim hind
IV.2.2) Kasutatakse elektroonilist oksjonit Ei
IV.3) HALDUSALANE TEAVE
IV.3.2) Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade  Jah
  Hanketeade
  Teate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 177920 16.09.2016
 
V OSA: Hankelepingu sõlmimine
LEPING 1
Nimetus Töövõtuleping
V.1) HANKELEPINGU SÕLMIMINE JA MAKSUMUS
V.1.1) Hankelepingu sõlmimise kuupäev 14.11.2016
V.1.2) Esitatud pakkumuste arv 3
V.1.3) Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
  Imago Osaühing, 10878376, Lageda 6-1, Pärnamäe küla, Viimsi vald, Harjumaa, 74020 Eesti (EE) Tel.: +372 56222998
V.1.4) Andmed hankelepingu maksumuse kohta
  Hankelepingu lõplik kogumaksumus: 8980
  Rahaühik: Euro
V.1.5) Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked  Ei
  Rahaühik: Euro
  Teadmata: Ei
V.1.6) Hankelepingu täitmise tähtpäev 14.03.2017
V.2) VÕRGUSTIKUGA SEOTUD SEKTORI TÄIENDAVAD ANDMED, MIS EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS
V.2.9) Soodushangete eest makstud hind
  Rahaühik: Euro
 
VI OSA: Lisateave
VI.1) TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
  Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Jah
  Viide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: Kesk-Läänemere programm Projekt 30MILES
VI.3) VAIDLUSTUSTE LÄBIVAATAMISE MENETLUS
VI.3.1) Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
  Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.3.3) Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
  Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5) KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST Ei
VI.6) KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID Ei

 

Lihtmenetlusega riigihanke nr 177920 „Kelnase ja Leppneeme sadamate kodulehtede loomine“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ning pakkumuse edukaks tunnistamine

Dokument on lisatud manusena

Soovid näha kõiki oma valdkonna hankeid ühest kohast?

Kasutajatunnus puudub?

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel professionaalsel tööturul.

Kontakt683 6785
Mercell Estonia OÜ | Rävala 15, 10143 Tallinn, Eesti