Lietuvos Respublikos finansų ministerija - Hanked

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Lukiškių g. 2
LT-01512 Vilnius
Leedu
Reg. Nr. 288601650

Hange Osakond Avaldatud
Žurnalistų, tinklaraštininkų publikacijų konkurso organizavimo paslaugos; (Vertė: 26 446 eur); K3;K4 24.07.2019
Dizaino programinės įrangos tiekimo paslaugos , Ketvirtis: III , Kiekis: 02.08.2017
Konsultavimas dėl ES Sanglaudos politikos įgyvendinimo , Ketvirtis: IV , Kiekis: 22.09.2017
Konsultavimas dėl veiksmų programos administravimo , Ketvirtis: IV , Kiekis: 22.09.2017
Konsultavimas dėl ES struktūrinių fondų lėšų administravimo sistemos veiklos efektyvumo , Ketvirtis: IV , Kiekis: 22.09.2017
Kvalifikuotu el. parašu pasirašomų dokumentų formavimo, pasirašymo ir tikrinimo paslaugos , Ketvirtis: IV , Kiekis: 22.09.2017
Juridinio asmens identifikacinio kodo LEI įsigijimas ir palaikymas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 22.09.2017
Skelbimo publikavimo nacionaliniame ir regioniniame dienraštyje paslaugos , Ketvirtis: III , Kiekis: 22.09.2017
Europos Sąjungos investicijų į regionų plėtrą ir jų poveikio gyvenimo kokybės indekso pokyčiams vertinimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 20.11.2017
Europos socialinio fondo finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 20.11.2017
Tarnybinių kelionių ir apgyvendinimo paslaugos , Ketvirtis: K2, Kiekis: 1.157.024,79 Eur 07.03.2018
Finansų informacijos teikimo paslaugos , Ketvirtis: K2, Kiekis: 110.000,00 Eur 07.03.2018
EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų videoklipo transliavimo televizijoje paslaugos , Ketvirtis: K1, Kiekis: 66.115,70 Eur 07.03.2018
Projekto "Informacijos apie valstybės ir savivaldybių įstaigų pajamas, išlaidas viešinimo elektroninėje erdvėje informacinės sistemos kūrimas" diegimo… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 369.407,44 Eur 07.03.2018
Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų informacinės sistemos VSAKIS palaikymo ir plėtros paslaugos , Ketvirtis: K1, Kiekis: 495.867,77 Eur 07.03.2018
Konsultavimo paslaugos vadovaujančiajai ir tvirtinančiajai institucijoms , Ketvirtis: K1, Kiekis: 995.041,32 Eur 07.03.2018
Konsultavimas dėl ES Sanglaudos politikos įgyvendinimo , Ketvirtis: K1, Kiekis: 248.760,33 Eur 07.03.2018
Konsultavimas dėl veiksmų programos administravimo , Ketvirtis: K1, Kiekis: 596.694,21 Eur 07.03.2018
Konsultavimas dėl ES struktūrinių fondų lėšų administravimo sistemos veiklos efektyvumo , Ketvirtis: K1, Kiekis: 149.586,78 Eur 07.03.2018
Informacijos stebėsenos žiniasklaidoje ir analizės paslaugos , Ketvirtis: K1, Kiekis: 107.438,02 Eur 07.03.2018
2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo komunikacija , Ketvirtis: K2, Kiekis: 619.834,71 Eur 07.03.2018
2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo ir finansavimo galimybių komunikacija , Ketvirtis: K2, Kiekis: 247.933,89 Eur 07.03.2018
Metodinė ir konsultacinė pagalba VSAKIS palaikymui , Ketvirtis: K2, Kiekis: 161.157,02 Eur 07.03.2018
Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 metų vertinimas , Ketvirtis: K1, Kiekis: 247.933,89 Eur 07.03.2018
Lietuvos naujienų agentūrų paslaugos , Ketvirtis: K1, Kiekis: 71.404,96 Eur 07.03.2018
Elektra , Ketvirtis: K1, Kiekis: 60.000,00 Eur 07.03.2018
Spausdinimo ir kopijavimo aparatų eksploatacinės medžiagos , Ketvirtis: K1, Kiekis: 33.057,85 Eur 07.03.2018
ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos programinė įranga SFMIS2014 posistemiui , Ketvirtis: K2, Kiekis: 65.000,00 Eur 07.03.2018
Valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo posistemio (VSPIVS) licencijų naujinimas , Ketvirtis: K2, Kiekis: 231.404,96 Eur 07.03.2018
Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS) licencijų naujinimas , Ketvirtis: K3, Kiekis: 247.933,88 Eur 07.03.2018
ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos kompiuterinė įranga SFMIS2014 posistemiui , Ketvirtis: K2, Kiekis: 134.710,74 Eur 07.03.2018
Atvirųjų finansų informacinės sistemos kūrimo ir diegimo paslaugos, Ketvirtis: K2, Kiekis: 369.407,44 Eur 09.04.2018
Vertinimo gebėjimų stiprinimo paslaugos, Ketvirtis: K2, Kiekis: 90.909,09 Eur 09.04.2018
Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos p…, Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 01.06.2018
Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS) licencijų naujinimas, Ketvirtis: K3, Kiekis: 0 Eur 14.06.2018
Valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo posistemio (VSPIVS) licencijų naujinimas, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 14.06.2018
Tarnybinių kelionių ir apgyvendinimo paslaugos, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 14.06.2018
Teisinės paslaugos, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 15.10.2018
Bendrosios informacinės sistemos valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti investicinio projekto parengimas, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 15.10.2018
Renginių Europos Sąjungos investicijų projektų vykdytojams organizavimo paslaugos, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 15.10.2018
2014-2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų nacionalinės valdymo ir kontrolės sistemos audito paslaugos, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 02.11.2018
Programinės įrangos palaikymo paslaugos, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 22.11.2018
Spausdinimo ir kopijavimo aparatų eksploatacinės medžiagos; 24 793,39EUR; K1 13.02.2019
Biuro popierius spausdintuvams; 2 479,34EUR; K1;K2 13.02.2019
Raštinės reikmenys; 5 785,12EUR; K2;K3 13.02.2019
ES struktūrinių fondų lėšas administruojančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo Lietuvoje paslaugos; 198 347,11EUR; K1;K2 13.02.2019
Renginių Europos Sąjungos investicijų projektų vykdytojams organizavimo paslaugos; 132 231,41EUR; K1;K2 13.02.2019
Renginių organizavimo paslaugos; 578 512,4EUR; K3;K4 13.02.2019
Projekto "Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti kūrimas ir tobulinimas" techninės priežiūros paslaugos; 115 702,48EUR; K2;K3 13.02.2019
Konsultacinės paslaugos valstybės nekilnojamojo turto ilgalaikėms efektyvaus valdymo gairėms parengti; 250 000EUR; K1;K2 13.02.2019
2021–2027 metų Partnerystės sutarties ir veiksmų programos strateginis pasekmių aplinkai vertinimas; 61 983,47EUR; K1;K2 13.02.2019
Metodinė ir konsultacinė pagalba VSAKIS palaikymui; 161 157,03EUR; K1;K2 13.02.2019
2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo ir finansavimo galimybių komunikacija; 57 851,24EUR; K1;K2 13.02.2019
Visuomenės pasitikėjimo ES 2014-2020 m. fondų investicijomis didinimo komunikacija; 330 578,51EUR; K1;K2 13.02.2019
2014-2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų valdymo ir kontrolės sistemų audito paslaugos; 57 851,24EUR; K2;K3 13.02.2019
Konsultavimo paslaugos vadovaujančiajai ir tvirtinančiajai institucijoms; 746 281EUR; K1;K2 13.02.2019
Finansų ministerijos tvarkomų informacinių sistemų informacijos saugos rizikos ir atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimo paslaugos; 28 925,62EUR; K3;K4 13.02.2019
Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau − VBAMS) ir Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (toliau − FVAIS) plėtros, palaikymo paslaugos; 520 661,16EUR; K2;K3 13.02.2019
Administracinės informacinės sistemos (AIS) palaikymo paslaugos; 74 380,17EUR; K1;K2 13.02.2019
Bendros buhalterinės apskaitos informacinės sistemos veiklos ir diegimo modelio sukūrimas; 123 966,94EUR; K2;K3 13.02.2019
Bendros buhalterinės apskaitos informacinės sistemos kūrimo arba modernizavimo techninės specifikacijos parengimas; 41 322,31EUR; K1;K2 13.02.2019
Stebėsenos IS plėtra ir palaikymas; 99 173,55EUR; K1;K2;K3 13.02.2019
SFMIS2014 posistemio analizės modulio sukūrimo ir vystymo paslaugos; 250 000EUR; K1;K2;K3 13.02.2019
Stacionaraus telefono ryšio paslaugos; 16 528,93EUR; K1;K2 13.02.2019
ES fondų investicijų ir kitų valstybės intervencijų poveikio visuomenės gyvenimo kokybės augimui vertinimas; (Vertė: 123 966 eur); K2;K3 14.05.2019
Europos Sąjungos fondų investicijų poveikio Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimui vertinimas; (Vertė: 61 983 eur); K4 14.05.2019
Socialinio dialogo kokybės ir plėtros Lietuvoje vertinimas; (Vertė: 69 421 eur); K4 14.05.2019
Projekto "Užtikrinti efektyvų ir racionalų valstybės piniginių išteklių valdymą, naudojimą ir kontrolę įdiegiant Valstybės iždo konsoliduotą sąskaitų valdymo sistemą" investicijų projekto parengimas; (Vertė: 100 000 eur); K3;K4 24.07.2019
Studentų darbų konkurso apie ES investicijų efektyvumą organizavimo paslaugos; (Vertė: 14 876 eur); K3;K4 24.07.2019
Visuomenės ir atskirų jos grupių nuomonės tyrimų ir ES investicijų komunikacijos kampanijų rezultatų analizės paslaugos; (Vertė: 53 719 eur); K3;K4 24.07.2019

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti