EKS-24-01 Skogsdrift

Hange

eForm 16 Contract notice — standard regime
Avatud menetlus
10.05.2024 11:05 (GMT+03:00)
17.06.2024 13:00 (GMT+03:00)
10.06.2024 13:00 (GMT+03:00)
10.06.2024 13:00 (GMT+03:00)
Ei
Ei

Hankija

ABAKUS AS ABAKUS AS
Nils Bjørseth Nils Bjørseth
Postboks 128
Engerdalsveien 1809

2440 ENGERDAL
Norra
983335543

Hange on lõppenud

Hanke lühikirjeldus

Engerdal Kommuneskoger KF har til hensikt å inngå rammeavtale om levering av tjenester knyttet til skogsdrift.

Formålet med anskaffelsen er å dekke oppdragsgivers løpende behov for tjenester knyttet til avvirkning av skog, markberedning, planting og ungskogpleie. Oppdraget skal sikre høyest mulig tømmerverdi for oppdragsgiver på kort og lang sikt og skal utføres i henhold til Norsk PEFC skogstandard.

Leverandøren skal bruke sin fagkunnskap og kompetanse for å bidra til at kontraktens formål blir ivaretatt.

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti