Anskaffelse av rammeavtale av språktjenester

Hange

02 - Contract notice
Avatud menetlus
24.09.2022 2:22 (GMT+03:00)
25.10.2022 15:00 (GMT+03:00)
18.10.2022 15:00 (GMT+03:00)
Ei
Ei

Hankija

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Meriem Lellouchi Meriem Lellouchi
Middelthunsgate 29
0368 OSLO
Norra
970205039

Hange on lõppenud

Hanke lühikirjeldus

NVE har behov for ulike språktjenester, herunder, men ikke begrenset til:
  • Kurs og opplæring i klarspråk
  • Tekstbearbeiding og korrekturlesing
  • Manusarbeid
  • Oversettelser til samisk, engelsk og eventuelt andre språk
  • Oversettelser til nynorsk, gjerne automatisert

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti