Pasientreiser med liten bil i områdene Oslo og Nedre Romerike (tidl. Skedsmo, tidl. Fet, Rælingen, Lørenskog og Nittedal) og OSL Gardermoen for Oslo universitetssykehus HF

Hange

02 - Contract notice
Avatud menetlus
12.08.2022 13:53 (GMT+03:00)
01.09.2022 13:00 (GMT+03:00)
10.08.2022 13:00 (GMT+03:00)

Hankija

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Bjarte Borge Pedersen Bjarte Borge Pedersen
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norra
916879067

Hange on lõppenud

Hanke lühikirjeldus

Avtalen gjelder kjøp av pasientreiser på vei. Pasientreise på vei er en tilrettelagt transport der pasienten etter gjeldende lovverk har rett til utgiftsdekning for reise til og fra behandling.  

Oppdragsgiver er ikke forpliktet til å kjøpe noen fastsatt mengde av pasientreiser, og tar forbehold om variasjoner i oppdragsmengden.
Se vedlegg for nærmere beskrivelse.

Totalt estimert verdi på alle delkontrakter: 157 875 000 kr pr år eks mva.
Total maksverdi for hele avtaleperioden alle delkontrakter: kr 947 250 000kr eks mva
Se fordeling under hver delkontrakt

Lots

In order to participate in one or more of the listed lots, click on the lot itself. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

Hankele lisatud dokumendid

Dokumendi nimi Faili suurus
Vedlegg 02 Begrepskatalog.docx 47 KB
Vedlegg 05 Rammeavtale liten bil 22.docx 1,05 MB
Vedlegg 06 Taushetserklæring.docx 69 KB
Vedlegg 07a Forpliktelseserklæring for bruk av underleverandør.doc 108 KB
Vedlegg 07b Forpliktelseserklæring på prioritering av oppdrag.doc 107 KB
Vedlegg 07c Forpliktelseserklæring på internkontroll av oppgjørskrav.doc 107 KB
Vedlegg 09 Egenrapp Akrim pasientreiser med tilbakemeldinger.docx 68 KB
Vedlegg 11a Elektronisk fakturagrunnlag mal.xlsx 16 KB
Vedlegg 11b Forklaring på elektronisk fakturagrunnlags.doc 30 KB
Vedlegg 12 Etterregistrering_2022.xlsx 29 KB
Vedlegg 13 Serviceerklæring for løyvehaver og sjåfør.doc 117 KB
Vedlegg 08a statistikk område 1.30.xlsx 434 KB
Vedlegg 08b statistikk område 1.31.xlsx 292 KB
Vedlegg 08c statistikk område 2.05.xlsx 6,77 MB
Vedlegg 08d statistikk område 2.07.xlsx 6,81 MB
Vedlegg 08e statistikk område 5.01.xlsx 14,89 MB
Vedlegg 08f statistikk område 5.03.xlsx 16,79 MB
Vedlegg 08g statistikk område 5.05.xlsx 10,42 MB
Vedlegg 08h statistikk område 5.07.xlsx 4,14 MB
Vedlegg 08i statistikk område 5.13.xlsx 2,13 MB
Vedlegg 08j statistikk område 5.15.xlsx 2,55 MB
Vedlegg 08k statistikk område 5.30.xlsx 643 KB
Vedlegg 01 Tilbudsbrev liten bil.docx 47 KB
Vedlegg 10 - Bruksanvisning og begrunnelse for sladding av tilbud.docx 70 KB
Konkurransegrunnlag Liten bil 2022 v3.docx 73 KB
Vedlegg 03 Kravspek liten bil 2022 v2.xlsx 46 KB

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti