KK - Dynamisk innkjøpsordning - Konsulenttjenester bygg og anlegg fra 2022

Hange

eForm 16 Contract notice — standard regime
Piiratud menetlus
14.02.2024 13:28 (GMT+02:00)
30.04.2026 17:00 (GMT+03:00)
Ei

Hankija

Kristiansund kommune Kristiansund kommune
Svein Erik Dyrseth Svein Erik Dyrseth
Kaibakken 2
6509 KRISTIANSUND N
Norra
991891919

Hanke lühikirjeldus

Kristiansund kommune skal opprette en dynamisk innkjøpsordning for konsulenttjenester innenfor alle fagfelt i bygg og anleggssektoren.
I denne dynamiske innkjøpsordningen deltar også følgende kommunale foretak og aksjeselskaper: Kongens Plass Eiendom AS, Frei Administrasjonsbygg AS, Kirkelig Fellesråd og Grimsteads Stiftelse.
Anskaffelser av konsulenttjenester i forbindelse med prosjekter underlagt forsyningsforskriften er ikke en del av denne dynamiske innkjøpsordningen.

For mer informasjon se konkurransegrunnlag med vedlegg.

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti