FAAR - Behandling og afsætning af Plast/MDK, Glas/Metal og Papir/Pap

Hange

02 - Contract notice
Avatud menetlus
26.04.2022 21:17 (GMT+03:00)
03.05.2022 13:00 (GMT+03:00)
14.04.2022 0:59 (GMT+03:00)

Hankija

COWI A/S - Spildevand og klimatilpasning COWI A/S - Spildevand og klimatilpasning
Mette Norengaard Mette Koksby Hammerich
Havneparken 1
7100 Vejle
Taani
44623528

Hange on lõppenud

Hanke lühikirjeldus

Favrskov Affald A/S, Kredsløb P/S, Reno Djurs I/S og Renosyd I/S har i fællesskab valgt at udbyde tjenesteydelsen Behandling og afsætning af Plast/MDK, Glas/Metal og Papir/Pap.

Forventet samlet mængde i perioden 1. maj – 31. dec. 2023: 14.750 ton/år  

Forventet samlet mængde i perioden 1. jan. – 31. dec. 2024: 33.750 ton/år.


Den samlede forventede kontraktværdi er MINUS DKK 7.320.000,- (værdi i Ordregivers favør).

Lots

In order to participate in one or more of the listed lots, click on the lot itself. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

Title Status
Delaftale 1 Otsustatud
Delaftale 2 Otsustatud
Delaftale 3 Otsustatud
Delaftale 4 Otsustatud

Hankele lisatud dokumendid

Dokumendi nimi Faili suurus
Bilag 1 Ydelsesbeskrivelsen m bilag 1.1-1.3_2022.03.16.pdf 1,42 MB
Bilag 2 Tilbudsliste Delaftale 1_end.xlsx 26 KB
Bilag 2 Tilbudsliste Delaftale 2_end.xlsx 26 KB
Bilag 2 Tilbudsliste Delaftale 3_end.xlsx 28 KB
Bilag 2 Tilbudsliste Delaftale 4_end.xlsx 28 KB
Bilag 3_Delaftale 1_Anvendte anlæg_end.docx 43 KB
Bilag 3_Delaftale 2_Anvendte anlæg_end.docx 43 KB
Bilag 3_Delaftale 3_Anvendte anlæg_end.docx 43 KB
Bilag 3_Delaftale 4_Anvendte anlæg_end.docx 40 KB
Bilag 4_Delaftale 1_Metode samt proces_end.docx 34 KB
Bilag 4_Delaftale 2_Metode samt proces_end.docx 35 KB
Bilag 4_Delaftale 4_Metode samt proces_end.docx 35 KB
Bilag 6 Forsyningsservices Code of conduct.pdf 189 KB
Erklæring fælles befuldmægtiget og solidarisk hæftelse.docx 54 KB
Støtteerklæring.docx 52 KB
Tilkendegivelse om sikkerhedsstillelse.DOCX 66 KB
Udkast til Kontrakt_FARR_affald i beh 2 og 3_end.pdf 267 KB
Reviderede udbudsbetingelser_FARR_affald i beh 2 og 3_af 8. april 2022.pdf 508 KB
Bilag 4_Delaftale 3_Metode samt proces_af 21. april 2022.docx 35 KB

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti