540292 C02964 Vedlikeholdshangar Evenes - betongarbeider_Ny

Hange

102 - Voluntary contract notice to Doffin
29.06.2021 16:48 (GMT+03:00)
09.08.2021 13:00 (GMT+03:00)

Hankija

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Jannicke Klepp Tryggestad Jannicke Klepp Tryggestad
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norra
975950662

Hange on lõppenud

Hanke lühikirjeldus

Kontrakten omfatter utførelse av betongarbeider for hall for garasjering av fly. Entreprenøren skal utføre sålefundamenter og fundamentvegger mellom disse. Betongarbeidene omfatter også støp av gulv i bygget inkl. renner og betongplate i front av bygget.
Arbeidene prosjekteres i annen entreprise.
Tilsammen utgjør byggets BTA nærmere 2600 m2.
Forventet oppstart på byggeplass desember 2021/januar 2021.

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: 540292 C02964 Vedlikeholdshangar Evenes - betongarbeider_Ny

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti