20-068 Fremtidsrettet plattform for tilgjengeliggjøring av kjernesystemer- konkurranse

Hange

22.01.2021 9:54 (GMT+02:00)
19.02.2021 13:00 (GMT+02:00)
Ei
Ei

Hankija

AS Vinmonopolet AS Vinmonopolet
Bård Einar Heggelund Bård Einar Heggelund
Dronning Eufemias gate 11 - 0150 Oslo
Postboks 6953 St. Olavs plass

0130 Oslo
Norra
817209882

Hange on lõppenud

Hanke lühikirjeldus

Oppdragsgiver skal anskaffe skybaserte tjenester for å utvide og integrere dagens on-premise SAP-løsninger mer effektivt mot omverden. I første omgang dreier det seg om å etablere en ny og tidsriktig Leverandørportal som skal erstatte dagens Leverandørportal (http://leverandor.vinmonopolet.no). Dagens løsning er basert på de utgående SAP-produktene SAP Enterprise Portal og SAP SRM, samt tradisjonelle SAP web-dynpro løsninger mot vår SAP S/4 on-premise instans.  

Se nærmere beskrivelse i vedlagte konkurransegrunnlag.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: 20-068 Fremtidsrettet plattform for tilgjengeliggjøring av kjernesystemer-kvalifisering

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti