Anskaffelse av aggregatinnstallasjoner til Terningmoen leir og Løten leir

Hange

52 - Contract notice
Avatud menetlus
02.07.2020 20:01 (GMT+03:00)
10.08.2020 13:00 (GMT+03:00)
03.08.2020 13:00 (GMT+03:00)
Ei

Hankija

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Anne Helene Breimo Anne Helene Breimo
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norra
975950662

Hange on lõppenud

Hanke lühikirjeldus

Det skal installeres aggregat for reservestrøm/nødstrøm iLøten leir og ved et bygg på Terningmoen leir. 

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti