EU-udbud bortskaffelse af biogødning og spildevandsslam

Hange

03 - Contract award notice
Avatud menetlus
13.06.2019 10:05 (GMT+03:00)

Hankija

SamAqua SamAqua
Bjarne Petersen Bjarne Petersen
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Taani
34216169

Hanke lühikirjeldus

Afhentning, bortskaffelse af biogødning og spildevandsslam.

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti