Partner för skolutveckling samt digitala verktyg med tillhörande tjänster

Hange

02 - Contract notice
Avatud menetlus
26.05.2019 18:05 (GMT+03:00)
28.06.2019 17:00 (GMT+03:00)
19.06.2019 0:59 (GMT+03:00)
No
No

Hankija

Mora Kommun Mora Kommun
Johanna Hamberg Johanna Hamberg
Upphandlingsenheten
79280 Mora
Rootsi
212000-2213

Closing date has passed.

Hanke lühikirjeldus

Mora kommuns Inköpscentral inbjuder anbudsgivare att lämna anbud avseende Partner för skolutveckling samt digitala verktyg med tillhörande tjänster.

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: Efterannons: Partner för skolutveckling samt digitala verktyg med tillhörande tjänster

Hankele lisatud dokumendid

Faili nimi Faili suurus
Bilaga Digital skolutvecklingsstrategi 2018-2021 Mora För- och grundskola.pdf 951 KB
Bilaga Nämndplan 2019 Mora För- och grundskolenämnd.pdf 19,50 MB
Bilaga IT-teknisk miljö MOA.pdf 895 KB
Bilaga Mål digitalisering Orsas utskott Lärande.pdf 602 KB
Bilaga Typkonfigurationer, 2019.00053.xlsx 25 KB
Bilaga Absolut mervärdesmetod.xlsx 85 KB
Kravspecifikation - ITpartner skolutveckling digitala verktyg, 2019.00053.pdf 524 KB
Avtalsvillkor - ITpartner skolutveckling digitala verktyg, 2019.00053.pdf 429 KB
Administrativa bestämmelser - ITpartner skolutveckling digitala verktyg, 2019.00053.pdf 486 KB

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel professionaalsel tööturul.

Kontakt683 6785
Mercell Estonia OÜ | Rävala 15, 10143 Tallinn, Eesti