Per Stavnesli

Tenders

Title Closing date
Blodkulturinnkubatorer HNT 6/5/2023 12:00 PM
Automatisk avlesning 6/5/2023 12:00 PM
Utsåingsinstrument 6/5/2023 12:00 PM
Instrumentering dyrkningsbasert diagnostikk - Utsåing og avlesning av agarskåler SNR 6/5/2023 12:00 PM
O-18 water for F-18 fluoride production to Helse Midt, Helse Nord og Helse Vest 3/31/2023 12:00 PM
Instrumentering dyrkningsbasert diagnostikk SNR(HMR HF) VIII 3/6/2023 12:00 PM
2022_818 Digital cytologi diagnostisk system til St. Olavs Hospital HF
Instrumentering dyrkningsbasert diagnostikk SNR(HMR HF) vII 2/27/2023 12:00 PM
Intensjonskunngjøring: Automatisert hematologisk analyseinstrument St.Olav Hospital HF
Autoklave liten/vertikal 2/6/2023 12:00 PM
Autoklav gjennomgående 2/6/2023 12:00 PM
Laboratorieautoklaver SNR 2/6/2023 12:00 PM
Instrumentering dyrkningsbasert diagnostikk SNR(HMR HF) 2/20/2023 12:00 PM
Radiofarmakaproduksjon F-PSMA-1007 Ålesund sjukehus
Intensjonskunngjøring: blodkulturinkubatorer til avdeling for laboratoriemedisin Helse Nord-Trøndelag
Anskaffelse av frittstående instrument for analyse av Calprotectin og kvantitativ måling av blod i fæces. (IFOBT) til St.Olav Hospital HF
Instrumentavhengig forbruksmateriell til GeneXpert-instrumenter i Helse Midt-Norge
Oksygen-18 anriket vann | St.Olav, Sykehusapotek Nord og UNN
2022_818 Digital cytologi diagnostisk system til St. Olavs Hospital HF 9/20/2022 12:00 PM
Rammeavtale for levering av tjenestene sterilitetstesting og biobyrdetesting St. Olav og UNN
Rammeavtale levering av FastLab kassetter St. Olav og UNN
Anskaffelse av frittstående instrument for analyse av Calprotectin og kvantitativ måling av blod i fæces. (IFOBT) til St.Olav Hospital HF 7/7/2022 12:00 PM
Dialogkonferanse digital cytologi diagnostisk system til St. Olavs Hospital HF.
Analysesystem for Helse Møre og Romsdal HF Laboratorieautomasjon ved SNR Hjelset og Ålesund sjukehus Frittstående analyseinstrument ved SNR Kristiansund og Volda sjukehus 5/27/2022 12:00 PM
Automatisert identifisering og resistensinstrument St. Olav Hospital HF
Dialogkonferanse instrumentering dyrkningsbasert diagnostikk Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR)
Automatisk utsåingsinstrument Ålesund sjukehus
Inkubator Helse Møre og Romsdal HF
Markedsdialog i forbindelse med forberedelse til anskaffelse av analysehall til Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) og Ålesund/Volda
System for av og påkorking av COVID-19 prøver Helse Møre og Romsdal
Fluorescensmikroskop med integrert skanner og viewer til St.Olav Hospital HF
Robot for automatisk bibliotekspreparering St. Olav Hospital HF
Radiofarmaka PET/CT Ålesund sykehus - Helse Møre og Romsdal HF
Fluorescensmikroskop med integrert skanner og viewer til St.Olav Hospital HF 7/26/2021 12:00 PM
Automatisert identifisering og resistensinstrument Levanger sykehus
Digital Morfologi Helse Møre og Romsdal HF
Kromatograf Massespektrometer St. Olav Hospital HF
EGFR Mutation Analysis Kit St.Olav Hospital HF
System for av og påkorking av COVID-19 prøver Helse Møre og Romsdal
Instrument for automatisert ekstraksjon av DNA/RNA og utførelse av PCR analyse. Helse Møre og Romsdal
Hematologiinstrument St.Olav Hospital HF
Spesialfargeinstrument, avdeling for patologi Helse Møre og Romsdal HF II 2/15/2021 12:00 PM
Markedsdialog Anskaffelse av fluorescensmikroskop med integrert skanner og algoritmer St. Olav Hospital HF 1/25/2021 12:00 PM
Massespektrometer St. Olav Hospital HF
Spesialfargeinstrument, avdeling for patologi Helse Møre og Romsdal HF 2/1/2021 12:00 PM
Anskaffelse av VeriSeq NIPT Solution v2 - St. Olav Hospital HF
Spesialfargeinstrument, avdeling for patologi Helse Møre og Romsdal HF 1/4/2021 12:00 PM
PCR instrument St. Olav Hospital HF
Drift av ambulansebåttjeneste i Møre og Romsdal - Sande
Analysator for gelelektroforese St. Olav Hospital HF
Hematologi instrument St. Olav Hospital HF
Spesialfargeinstrument, avdeling for patologi St. Olav Hospital HF ny utlysning 10/29/2020 12:00 PM
Spesialfargeinstrument, avdeling for patologi St. Olav Hospital HF 10/12/2020 12:00 PM
Dialogkonferanse i forbindelse med forberedelse til anskaffelse av analysehall til Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR)
Instrument for storvolumtesting SARS - CoV-2 St. Olav Hospital HF
Radiofarmakaproduksjon F-PSMA-1007 St. Olav Hospital HF
Pipetteringsrobot medisinsk biokjemi St. Olav Hospital HF
Drift av ambulansebåttjeneste i Møre og Romsdal - Sande
Filminstrument biopsi St. Olav Hospital HF
Digital skanner patologi St. Olav Hospital HF
Intensjonskunngjøring Reagenser til genteknologiske analyser St. Olav Hospital HF
ELISA analyser, avdeling for medisinsk mikrobiologi Helse Møre og Romsdal HF Ny utlysning
Instrumenter for automatisert ekstraksjon av DNA/RNA og utførelse av PCR analyse. Helse Møre og Romsdal
Konkurranse - Helautomatisk instrument for Klinisk kjemi/immunologi/infeksjonsscreening analyser med tilhørende reagenser Helse Nord Trøndelag HF 2/3/2020 12:00 PM
Anskaffelse av blodtypeinstrument Ålesund sykehus HMR HF
Pre kvalifisering - Helautomatisk instrument for Klinisk kjemi/immunologi/infeksjonsscreening analyser med tilhørende reagenser Helse Nord Trøndelag HF 1/21/2020 12:00 PM
Drift av ambulansebåttjeneste i Møre og Romsdal - Sandøy
Intensjonskunngjøring Immunfargemaskin Ålesund sykehus
Intensjonskunngjøring ProSignatest St. Olavs Hospital HF
Drift av ambulansebåttjeneste i Møre og Romsdal - Sande
Drift av ambulansebåttjeneste i Møre og Romsdal - Aukra
Drift av ambulansebåttjeneste i Møre og Romsdal - Haram
Intensjonskunngjøring BACTEC FX TOP unit St. Olavs Hospital HF
Ekstraksjonsinstrument Ålesund 10/31/2019 12:00 PM
Ekstraksjonsinstrument Molde 10/31/2019 12:00 PM
Ekstraksjons-instrumenter Avdeling for medisinsk mikrobiologi, HMR HF 10/31/2019 12:00 PM
Klinisk kjemi/immunologi/infeksjonsscreening Helse Nord Trøndelag HF
Intensjonskunngjøring Acquity UPC 3/XevoTQ-S St. Olavs Hospital HF
Intensjonskunngjøring Instrumenter for klinisk kjemi og immunologi Helse Nord Trøndelag HF
ELISA analyser, avdeling for medisinsk mikrobiologi Helse Møre og Romsdal HF Ny utlysning 10/22/2019 12:00 PM
ELISA analyser, avdeling for medisinsk mikrobiologi Helse Møre og Romsdal HF
Helautomatisk instrument for genteknologiske analyser(STI, kvantitative analyser for HIV, Hepatitt B og hepatitt C) med tilhørende reagenser St. Olavs Hospital og Helse møre og Romsdal HF 9/25/2019 12:00 PM
ELISA analyser, avdeling for medisinsk mikrobiologi Helse Møre og Romsdal HF 10/14/2019 12:00 PM
Anskaffelse av blodtypeinstrument Volda sykehus HMR HF
Drift av ambulansebåttjeneste i Møre og Romsdal for kommunene Sande, Haram, Sandøy og Aukra
Anskaffelse av nephelometrisk instrument St. Olavs hospital HF
Rammeavtale instrumentavhengige forbruksvarer proteinanalyser Neflometri HMR
Prøveprepareringsmaskin til flowcytometer, laboratoriemedisinsk klinikk St. Olavs hospital
Automatisk utsåingsinstrument Molde sykehus
HbA1c-instrument ved Avdeling for medisinsk biokjemi Ålesund.
Komplett NGS plattform m/forbruksvarer St.Olav Hospital HF 11/1/2018 12:00 PM
Digital skanner patologi St. Olavs hospital
HbA1c-instrument ved Avdeling for medisinsk biokjemi Ålesund. 11/7/2018 12:00 PM
Vannrenseanlegg til Medisinsk biokjemi Namsos sykehus
Prøveprepareringsmaskin til flowcytometer, laboratoriemedisinsk klinikk St. Olavs hospital II
Prøveprepareringsmaskin til flowcytometer, laboratoriemedisinsk klinikk St. Olavs hospital
NGS plattform til Seksjon for molekylær patologi ved Avdeling for patologi, St Olavs hospital
System for immunological screening analyses (instruments and reagents) for HIV, hepatitis A, B, C, syphilis, Rubella virus and Toxoplasmosis – St.Olavs Hospital/Regional Health Authority Møre II
System for immunologiske screeninganalyser(instrumenter og reagenser) mtp HIV, Hepatitt A,B,C Syfilis, Rubellavirus og Toxoplasma - St. Olavs Hospital HF/Helse Møre II
NGS platform to the Section for Molecular Pathology at the Department of Pathology, St Olav’s Hospital.
Vannrenseanlegg til Medisinsk biokjemi Namsos sykehus 6/8/2018 12:00 PM
Digital skanner patologi St. Olavs hospital 6/4/2018 12:00 PM
Digital Scanner Pathology St. Olavs Hospital 5/25/2018 12:00 PM
Oksygen-18 anriket vann | St.Olav, Sykehusapotek Nord og UNN 3/27/2018 12:00 PM
Analysetjeneste for non-invasiv prenatal testing(NIPT) for påvisning av trisomiene 13, 18 og 21 3/22/2018 12:00 PM
Dialogue conference regarding Haematology Instrument and digital morphology for Helse Nord-Trøndelag HF [Nord-Trøndelag Health Trust]
Dialogkonferanse Hematologiinstrument og digital morfologi til Helse Nord-Trøndelag HF
Laboratory autoclave for the P3 laboratory - St.Olavs Hospital 3/1/2018 12:00 PM
Laboratorieautoklav til P3-laboratorium - St.Olavs Hospital 3/1/2018 12:00 PM
Analysis services for non-invasive prenatal testing (NIPT) for detecting trisomies 13, 18 and 21. 3/22/2018 12:00 PM
System for immunologiske screeninganalyser(instrumenter og reagenser) mtp HIV, Hepatitt A,B,C Syfilis, Rubellavirus og Toxoplasma - St. Olavs Hospital HF/Helse Møre II 1/12/2018 12:00 PM
System for immunological screening analyses (instruments and reagents) for HIV, hepatitis A, B, C, syphilis, Rubella virus and Toxoplasmosis – St.Olavs Hospital/Regional Health Authority Møre II 1/12/2018 12:00 PM
2017/270, Procurement — System for immunological screening analyses (instruments and reagents) for HIV, hepatitis A, B, C, syphilis, Rubella virus and toxoplasmosis — St.Olavs Hospital/Regional Health Authority Møre — new.
2017/270 - Anskaffelse - System for immunologiske screeninganalyser(instrumenter og reagenser) mtp HIV, Hepatitt A,B,C Syfilis, Rubellavirus og Toxoplasma - St. Olavs Hospital HF/Helse Møre - ny
2017/270 - Anskaffelse - System for immunologiske screeninganalyser(instrumenter og reagenser) mtp HIV, Hepatitt A,B,C Syfilis, Rubellavirus og Toxoplasma - St. Olavs Hospital HF/Helse Møre - ny 6/12/2017 12:00 PM
2017/395 — Procurement — HPLC instrument for the analysis of HbA1c (instrument(s) and reagents) — St Olavs Hospital.
2017/395 - Anskaffelse - HPLC instrument for analyse av HbA1c(instrument(er) og reagenser) - St.Olavs Hospital
2017/531 - Anskaffelse - Laboratorieautoklav til P3-laboratorium - St.Olavs Hospital 9/18/2017 12:00 PM
2017/863 — Procurement — Sequencer PCR Lab. St Olavs Hospital HF.
2017/863 - Anskaffelse - Sekvensator PCR Lab. St. Olavs Hospital HF
2017/395 — Procurement — HPLC instrument for the analysis of HbA1c (instrument(s) and reagents) — St Olavs Hospital. 6/6/2017 12:00 PM
2017/395 - Anskaffelse - HPLC instrument for analyse av HbA1c(instrument(er) og reagenser) - St.Olavs Hospital 6/6/2017 12:00 PM
2017/270, Procurement-System for immunological screening analyses (instruments and reagents) in relation to HIV, hepatitis A, B, C, syphilis, Rubella virus and toxoplasmosis — St.Olavs Hospital/Regional Health Authority Møre.
2017/270 - Anskaffelse - System for immunologiske screeninganalyser(instrumenter og reagenser) mtp HIV, Hepatitt A,B,C Syfilis, Rubellavirus og Toxoplasma - St. Olavs Hospital HF/Helse Møre
2017/270, Procurement — System for immunological screening analyses (instruments and reagents) for HIV, hepatitis A, B, C, syphilis, Rubella virus and toxoplasmosis — St.Olavs Hospital/Regional Health Authority Møre — new. 6/12/2017 12:00 PM
2017/270 - Anskaffelse - System for immunologiske screeninganalyser(instrumenter og reagenser) mtp HIV, Hepatitt A,B,C Syfilis, Rubellavirus og Toxoplasma - St. Olavs Hospital HF/Helse Møre 5/23/2017 12:00 PM
Dialogmøter vedrørende kommende rammeavtale HIV/Hepatitt analyser til Helse Midt-Norge

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00