Analysesystem for Helse Møre og Romsdal HF Laboratorieautomasjon ved SNR Hjelset og Ålesund sjukehus Frittstående analyseinstrument ved SNR Kristiansund og Volda sjukehus

Information

02 - Contract notice
Open procedure
5/11/2022 3:01 PM (GMT+02:00)
5/27/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
5/18/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
5/17/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Per Stavnesli Per Stavnesli
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelsens formål er å få tilbud på komplett analysesystem med automasjonslinje som skal dekke fagområdene klinisk kjemi, immunkjemi og infeksjonsimmunologi.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Konkurransebestemmelser Analysesystem for Helse Møre og Romsdal HF .pdf 333 KB
Vedlegg til Del II C.2 Grensesnitt-Leveranse og ansvarsmatrise.pdf 396 KB
Vedlegg til Del II B 1 Rammeavtale.docx 192 KB
Vedlegg til Del I - 4. Mottakskontroll og Overtakelsesprotokoll.docx 154 KB
Vedlegg til Del I - 3. Forpliktelseserklæring Analysesystem for Helse Møre og Romsdal HF.docx 68 KB
Vedlegg til Del I - 1. Tilbudsbrev Analysesystem for Helse Møre og Romsdal HF.docx 83 KB
Vedlegg til Del II C.3C Analyser HMR.xlsx 48 KB
Vedlegg til Del II C.3B Prisskjema analyser Analysesystem for Helse Møre og Romsdal HF.xlsx 53 KB
Vedlegg til Del II C.3E HMR - Skal-analyser - kontrollrutiner i dag.xlsx 35 KB
Vedlegg til Del I - 2. Bruksanvisning og begrunnelse for sladding av tilbud.docx 70 KB
Vedlegg til Del II C.3F Eksempel på serumprøver gjennom automasjon..xlsx 13 KB
Vedlegg til Del II C.5.1E Oversikt biokjemi Ålesund.pdf 188 KB
Vedlegg til Del II C.5.1F LAB Ålesund.dwg 155 KB
Vedlegg til Del II B 2 Endringer til Avtalen (Endringsprotokoll).pdf 150 KB
Vedlegg til Del II C.5.1C 1270-B-04-A-200-20-001 SNR.pdf 3.88 MB
Vedlegg til Del II C.5.1B Plan 04-Somatikk total SNR.pdf 1.34 MB
Vedlegg til Del II C.4.6 Faktaark_38_-_Sikkerhetskrav_for_systemer_v5.0.docx 48 KB
Vedlegg til Del II C.4.1 NO-18_-_Kravspek_IKT-tj_og_infosikkerhet_for_MTU_-_Helse_Midt-Norge.docx 904 KB
Vedlegg til Del II D.3 Byggherrens seriøsitetskrav.pdf 474 KB
Vedlegg til Del II D.3 SHA-plan Akuttsjukehuset på Hjelset (1).pdf 445 KB
Vedlegg til Del II C.4.5 Kundens Tekniske Plattform_dokument ID 2960.pdf 499 KB
Vedlegg til Del II C.4.4 Integrasjonsrammeverk_dokument ID 2945.pdf 416 KB
Vedlegg til Del II C.4.3 Informasjon om IKT-prosjektet i SNR.pdf 308 KB
Vedlegg til Del II C.4.2 MTU integrasjon og informasjonssikkerhet retningslinjer.pdf 542 KB
Vedlegg til Del II D.4 Rammeverk for samhandling.pdf 916 KB
Vedlegg til Del II D.4 Suksessiv systematisk ferdigstillelse.pdf 925 KB
Vedlegg til Del II D.4 Rent-Tørt-Bygg spesifikasjon.pdf 514 KB
Vedlegg til Del II D.3 Skjema for Bruk Av Kontraktsmedhjelper med Lønns- og Arbeidsvilkår (BAKLA).pdf 431 KB
Vedlegg til Del II D.3 Skattefullmakt UE.pdf 156 KB
Vedlegg til Del II D.3 Flytskjema - nytt firma på byggeplass.pdf 51 KB
Vedlegg til Del II D.3 Byggherrens HMS-krav.pdf 695 KB
Vedlegg til Del II C.1 Kravdokument energi og miljø (MOP).pdf 486 KB
Vedlegg til Del II C.5.1DS 1200-0-04-A-200-29-204 SNR.dwg 11.57 MB
Vedlegg til Del II C.3G Oversikt byttekostnader oppdatert 11.04.22.xlsx 19 KB
Vedlegg til Del II C.5 1F Areal medisinsk biokjemi Ålesund oppdatert 11.04.22.pdf 574 KB
Vedlegg til Del II C.5.1A Installasjonsforutsetninger Analysesystem for Helse Møre og Romsdal HF revidert.docx 74 KB
Vedlegg til Del II C.3A Kravspesifikasjon Analysesystem Helse Møre og Romsdal HF 270422.xlsx 89 KB
Vedlegg til Del II C.3D Referanser CV 030522.docx 81 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00