Instrumentering dyrkningsbasert diagnostikk SNR(HMR HF) vII

Information

02 - Contract notice
Open procedure
2/2/2023 12:21 PM (GMT+01:00)
2/27/2023 12:00 PM (GMT+01:00)
2/20/2023 12:00 PM (GMT+01:00)
2/13/2023 12:00 PM (GMT+01:00)
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Per Stavnesli Per Stavnesli
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Tender is cancelled

Short description

Anskaffelsens formål og omfangAnskaffelsens formål er å få tilbud på følgende instrumenter.
InstrumentAntall til SNRAnskaffelsesformOpsjon for andre sykehus i HMR
MALDI-TOF MS2Kjøp/rammeavtale forbruksmateriell/serviceavtale1 stk.
Blodkulturinkubator2Leie av instrument gjennom pris per blodkulturflaske. Avtaleperiode på 5 år med mulighet for årlig forlengelse 2 påfølgende år.2 stk. til Ålesund, 1 stk. til Volda.
Instrument for automatisert resistensbestemmelse2Leie av instrument gjennom pris per test. Avtaleperiode på 5 år med mulighet for årlig forlengelse 2 påfølgende år.1 stk. Ålesund

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Konkurransebestemmelser 2022_1592 instrumentering dyrkningsbasert diagnostikk SNR.docx 176 KB
Vedlegg til Del I - 1. Tilbudsbrev Instrumentering dyrkningsbasert diagnostikk SNR.docx 83 KB
Vedlegg til Del I - 2. Bruksanvisning og begrunnelse for sladding av tilbud.docx 70 KB
Vedlegg til Del I - 3. Forpliktelseserklæring.docx 67 KB
Vedlegg til Del II B 1 Rammeavtale.docx 193 KB
Vedlegg til Del II B 2 Endringsprotokoll.pdf 150 KB
Vedlegg til Del II B 3 kjøpsavtale.docx 97 KB
Vedlegg til Del II B 4. Mottakskontroll og overtakelsesprotokoll.docx 154 KB
Vedlegg til Del II C.1 Kravdokument energi og miljø (MOP).pdf 486 KB
Vedlegg til Del II C.2 Grensesnitt-Leveranse og ansvarsmatrise.docx 1.15 MB
Vedlegg til Del II C.3B Prisskjema.xlsx 40 KB
Vedlegg til Del II C.3D Referanser.docx 79 KB
Vedlegg til Del II C.4.1 NO-18_-_Kravspek_IKT-tj_og_infosikkerhet_for_MTU_-_Helse_Midt-Norge.docx 904 KB
Vedlegg til Del II C.4.2 Informasjon om IKT-prosjektet i SNR.pdf 308 KB
Vedlegg til Del II C.4.3 Integrasjonsrammeverk_dokument ID 2945.pdf 416 KB
Vedlegg til Del II C.4.4 Kundens Tekniske Plattform_dokument ID 2960.pdf 2.43 MB
Vedlegg til Del II C.4.5 Faktaark_38_-_Sikkerhetskrav_for_systemer_v5.0.docx 48 KB
Vedlegg til Del II C.5.1 1260-C-04-A-270-24-001 SNR.pdf 5.19 MB
Vedlegg til Del II C.5.1 1260-D-04-A-270-24-001 SNR.pdf 4.88 MB
Vedlegg til Del II C.5.1 1270-B-04-A-270-24-001 SNR.pdf 4.32 MB
Vedlegg til Del II C.5.1 Blodgass og blodkultur-rom Ålesund.PNG 83 KB
Vedlegg til Del II C.5.1 Blodkultur_Stor Ålesund.PNG 320 KB
Vedlegg til Del II C.5.1 MalDiTof_merket Ålesund.png 165 KB
Vedlegg til Del II C.5.1 MalDiTof_original Ålesund.PNG 151 KB
Vedlegg til Del II C.5.1 Resistens_merket Ålesund.png 164 KB
Vedlegg til Del II C.5.1 Resistens_original Ålesund.png 163 KB
Vedlegg til Del II D.3 Byggherrens HMS-krav.pdf 695 KB
Vedlegg til Del II D.3 Byggherrens seriøsitetskrav.pdf 474 KB
Vedlegg til Del II D.3 Flytskjema - nytt firma på byggeplass.pdf 51 KB
Vedlegg til Del II D.3 SHA-plan Akuttsjukehuset på Hjelset.pdf 445 KB
Vedlegg til Del II D.3 Skattefullmakt UE.pdf 156 KB
Vedlegg til Del II D.3 Skjema for Bruk Av Kontraktsmedhjelper med Lønns- og Arbeidsvilkår (BAKLA).pdf 431 KB
Vedlegg til Del II D.4 Rammeverk for samhandling.pdf 916 KB
Vedlegg til Del II D.4 Rent-Tørt-Bygg spesifikasjon.pdf 514 KB
Vedlegg til Del II D.4 Suksessiv systematisk ferdigstillelse.pdf 925 KB
Vedlegg til Del II C.3A Kravspesifikasjon II.xlsx 69 KB
Vedlegg til Del II C.5.1 1200-0-04-A-200-29-204.dwg 5.85 MB
Vedlegg til Del II C.5.1 1200-0-04-A-200-29-204.pdf 1.76 MB
Vedlegg til Del II C.5.1 Vegg som ikke blir bygget i rom 3.4.027.docx 356 KB
C3 Endringskontroll. Avd. for med. mikrobiologi.pdf 76 KB
C3 Endringsktr._1_Kartlegging_enringrisikovurdering_ved_prosjekt_start_ver1.8.docx 32 KB
C3 Endringsktr._2b_Validering-_og_verifiseringsplan_ver._1.8.docx 25 KB
C3 Validering- og verifiseringsmetodikk._BR__ Avd. for med. mikrobiologi.pdf 97 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00