Elisa instrumenter(instrumentavhengig) - SNR

Information

eForm 16 Contract notice — standard regime
Open procedure
2/6/2024 8:53 AM (GMT+01:00)
3/4/2024 12:00 PM (GMT+01:00)
2/26/2024 12:00 PM (GMT+01:00)
2/23/2024 12:00 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Per Stavnesli Per Stavnesli
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Det skal anskaffes 2 stykk helautomatiske ELISA-Instrument (Enzyme Linked Immunosorbent Assay). Instrumentene skal IKKE være låst til bruk av reagenser fra en enkelt leverandør/merke. Tilbud hvor instrument/analyser er basert på andre prinsipper, f.eks. Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) vil bare bli vurdert dersom det kan dokumenteres at det finnes analyser fra minimum 3 leverandører som kan brukes på de aktuelle instrumentene.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Konkurransebestemmelser 2023_1680 Elisa instrumenter SNR.pdf 254 KB
Vedlegg til Del I - 1. Tilbudsbrev.docx 34 KB
Vedlegg til Del I - 2. Bruksanvisning og begrunnelse for sladding av tilbud.docx 60 KB
Vedlegg til Del I - 3. Forpliktelseserklæring.docx 56 KB
Vedlegg til Del II B 1 kjøpsavtale.docx 97 KB
Vedlegg til Del II B 2 Endringsprotokoll.pdf 150 KB
Vedlegg til Del II B 3. Mottakskontroll.docx 154 KB
Vedlegg til Del II C.1 Kravdokument energi og miljø (MOP).pdf 486 KB
Vedlegg til Del II C.2 Grensesnitt-Leveranse ansvarsmatrise.docx 1.15 MB
Vedlegg til del II C.3A 2023_1688 Kravspesifikasjon Elisa instrument.xlsx 68 KB
Vedlegg til del II C.3A Endringskontroll. Avd. for med. mikrobiologi.pdf 76 KB
Vedlegg til del II C.3A Endringsktr._1_Kartlegging_enringrisikovurdering_ved_prosjekt_start_ver1.8.docx 32 KB
Vedlegg til del II C.3A Endringsktr._2b_Validering-_og_verifiseringsplan_ver._1.8.docx 25 KB
Vedlegg til del II C.3A Validering- og verifiseringsmetodikk._BR__ Avd. for med. mikrobiologi.pdf 97 KB
Vedlegg til Del II C.3B - Prisskjema.xls 84 KB
Vedlegg til Del II C.3D Referanser.docx 79 KB
Vedlegg til Del II C.3E kravspesifikasjon Evalueringsskjema Senario 2023_1688 Elisa.docx 21 KB
Vedlegg til Del II C.4.1 NO-18_-_Kravspek_IKT-tj_og_infosikkerhet_for_MTU_-_Helse_Midt-Norge.docx 904 KB
Vedlegg til Del II C.4.2 Informasjon om IKT-prosjektet i SNR.pdf 308 KB
Vedlegg til Del II C.4.3 Integrasjonsrammeverk_dokument ID 2945.pdf 416 KB
Vedlegg til Del II C.4.4 Kundens Tekniske Plattform_dokument ID 2960.pdf 2.43 MB
Vedlegg til Del II C.4.5 Faktaark_38_-_Sikkerhetskrav_for_systemer_v5.0.docx 48 KB
Vedlegg til Del II C.5.1 Arealtegning 1200-0-01-A-200-31-001.pdf 11.47 MB
Vedlegg til Del II C.5.1 Arealtegning 1200-0-04-A-200-29-204.dwg 13.78 MB
Vedlegg til Del II D.3 Byggherrens HMS-krav.pdf 695 KB
Vedlegg til Del II D.3 Byggherrens seriøsitetskrav.pdf 474 KB
Vedlegg til Del II D.3 Flytskjema - nytt firma på byggeplass.pdf 51 KB
Vedlegg til Del II D.3 SHA-plan Akuttsjukehuset på Hjelset.pdf 445 KB
Vedlegg til Del II D.3 Skattefullmakt UE.pdf 156 KB
Vedlegg til Del II D.3 Skjema for Bruk Av Kontraktsmedhjelper med Lønns- og Arbeidsvilkår (BAKLA).pdf 431 KB
Vedlegg til Del II D.4 Rammeverk for samhandling.pdf 916 KB
Vedlegg til Del II D.4 Rent-Tørt-Bygg spesifikasjon.pdf 514 KB
Vedlegg til Del II D.4 Suksessiv systematisk ferdigstillelse.pdf 925 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00