NGS plattform SNR

Information

eForm 16 Contract notice — standard regime
Open procedure
6/25/2024 1:22 PM (GMT+02:00)
7/19/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
7/8/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
7/5/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Per Stavnesli Per Stavnesli
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Short description

Anskaffelsens formål er å anskaffe instrument for sekvensering av genmateriale fra mikrober. Primært bruksområde vil være slektskapsanalyser for mikrober og deteksjon/identifikasjon av ikke-dyrkbare mikrober og dyrkede mikrober som ikke kan identifiseres gjennom eksisterende metoder.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Konkurransebestemmelser 2024_806 NGS plattform SNR.docx 182 KB
Vedlegg til Del I - 1. Tilbudsbrev.docx 34 KB
Vedlegg til Del I - 2. Bruksanvisning og begrunnelse for sladding av tilbud.docx 60 KB
Vedlegg til Del I - 3. Forpliktelseserklæring.docx 56 KB
Vedlegg til Del II B 1 kjøpsavtale.docx 103 KB
Vedlegg til Del II B 2 Endringsprotokoll.pdf 150 KB
Vedlegg til Del II B 3. Mottakskontroll.docx 149 KB
Vedlegg til Del II B 4 Egenerklæring om russisk involvering.pdf 217 KB
Vedlegg til Del II B 5 hmn-samhandlingsavtale-leverandor.pdf 124 KB
Vedlegg til Del II B 6 Morselskapsgaranti.docx 32 KB
Vedlegg til Del II C.1 Kravdokument energi og miljø (MOP).pdf 486 KB
Vedlegg til Del II C.2 Grensesnitt-Leveranse ansvarsmatrise.docx 296 KB
Vedlegg til del II C.3A Endringskontroll. Avd. for med. mikrobiologi..pdf 206 KB
Vedlegg til del II C.3A Endringsktr._2b_Validering-_og_verifiseringsplan_ver.2.1.pdf 240 KB
Vedlegg til del II C.3A Validering- og verifiseringsmetodikk._BR__ Avd. for med. mikrobiologi..pdf 228 KB
Vedlegg til Del II C.3B - Prisskjema 2024_806 NGS plattform SNR.xlsx 46 KB
Vedlegg til Del II C.3D Referanser.docx 79 KB
Vedlegg til Del II C.4.1 NO-18_-_Kravspek_IKT-tj_og_infosikkerhet_for_MTU_-_Helse_Midt-Norge.docx 906 KB
Vedlegg til Del II C.4.2 Informasjon om IKT-prosjektet i SNR.pdf 308 KB
Vedlegg til Del II C.4.3 Integrasjonsrammeverk_dokument ID 2945.pdf 416 KB
Vedlegg til Del II C.4.4 Kundens Tekniske Plattform_dokument ID 2960.pdf 2.43 MB
Vedlegg til Del II C.4.5 Faktaark_38_-_Sikkerhetskrav_for_systemer_v5.0.docx 56 KB
Vedlegg til Del II C.5.1 1200-0-04-A-200-29-204.dwg 18.54 MB
Vedlegg til Del II D.3 Byggherrens HMS-krav.pdf 695 KB
Vedlegg til Del II D.3 Byggherrens seriøsitetskrav.pdf 474 KB
Vedlegg til Del II D.3 Flytskjema - nytt firma på byggeplass.pdf 51 KB
Vedlegg til Del II D.3 SHA-plan Akuttsjukehuset på Hjelset.pdf 445 KB
Vedlegg til Del II D.3 Skattefullmakt UE.pdf 156 KB
Vedlegg til Del II D.3 Skjema for Bruk Av Kontraktsmedhjelper med Lønns- og Arbeidsvilkår (BAKLA).pdf 431 KB
Vedlegg til Del II B 2 Rammeavtale NGS.docx 193 KB
Vedlegg til Del II D.4 Rammeverk for samhandling.pdf 916 KB
Vedlegg til Del II D.4 Rent-Tørt-Bygg spesifikasjon.pdf 514 KB
Vedlegg til Del II D.4 Suksessiv systematisk ferdigstillelse.pdf 925 KB
Vedlegg til del II C.3A 2024_806 Kravspesifikasjon NGS plattform SNR v II.xlsx 56 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00