Parallelle tilbud og alternative tilbud – hva er forskjellen?

Parallelle tilbud og alternative tilbud – hva er forskjellen
Parallelle tilbud og alternative tilbud – hva er forskjellen?

 

>> Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta faglige artikler fra anbudsbloggen rett til din e-post.

 

I mange tilfeller er det fristende å levere flere tilbud i en anbudskonkurranse, spesielt hvis du ser at det finnes flere måter å levere det som er etterspurt. Men vær OBS på forskjellen mellom et alternativt tilbud og et parallelt tilbud. Forskjellen kan bety avvisning eller ikke.

 

Hva er et parallelt tilbud?
I de fleste anbudskonkurranser er oppdraget spesifisert gjennom en kravspesifikasjon eller oppdragsbeskrivelse. Mange av kravene er ofte minimumskrav, andre kan være såkalte bør-krav, og sammen sier de noe om hva oppdragsgiveren er ute etter. Disse spesifikasjonene skal sikre at alle tilbyderne leverer tilbud som er direkte sammenlignbare, slik at oppdragsgiveren kan sammenligne epler og epler.

I noen tilfeller har du kanskje flere alternative løsninger som kan oppfylle kravene og som gir oppdragsgiveren flere mulige løsninger, men hvor alle løsningene allikevel er direkte sammenlignbare. Det er dette som er parallelle tilbud.

Skal du levere parallelle tilbud må du derfor passe på at alle tilbudene du leverer er i henhold til kravspesifikasjonene og at hvert tilbud står på egne ben.

 

Når kan du levere parallelle tilbud?
Det finnes ikke noe forbud mot å levere parallelle tilbud i regelverket for offentlige anskaffelser. Med mindre oppdragsgiveren spesifikt har skrevet i konkurransegrunnlaget at det ikke er tillatt å levere parallelle tilbud, så skal det være greit.

 

Hva er et alternativt tilbud?
Med et alternativt tilbud menes et tilbud hvor en leverandør kommer med alternative løsninger i forhold til løsningene som konkurransegrunnlaget legger opp til. I et alternativt tilbud har leverandøren altså bevisst eller ubevisst foreslått en løsning som ikke oppfyller minimumskravene på ett eller flere punkter.

 

Når kan du levere et alternativt tilbud?
I motsetning til parallelle tilbud, så er regelverket klart på at oppdragsgiveren ikke kan akseptere et alternativt tilbud, med mindre det er tydelig beskrevet i konkurransegrunnlaget at det vil bli akseptert. Disse reglene er såpass strenge at dersom det er spesifikt oppgitt at et alternativt tilbud ikke aksepteres, vil små avvik fra kravspesifikasjonen kunne medføre at tilbudet må avvises fra konkurransen. Oppdragsgiveren har altså ikke noe annet valg enn å avvise tilbudet.

KOFA har behandlet en rekke saker som gjelder avvisning av alternative tilbud. Hvorvidt et alternativt tilbud skal avvises eller ikke, kommer an på hvor stort avviket er, hvor viktig forholdet det avvikes fra er, og i hvilken grad avviket kan forrykke anbudskonkurransen. Hovedregelen er at dersom tilbudet avviker fra ett eller flere minimumskrav, vil dette som regel medføre plikt til å avvise tilbudet.

 

Dette må du passe på
Hvis du vurderer å levere flere alternative løsninger i en anbudskonkurranse, må du passe på at alle tilbudene oppfyller kravene og at de er direkte sammenlignbare med det som etterspørres. Dersom ett eller flere minstekrav i anbudskonkurransen ikke oppfylles av det parallelle tilbudet, vil det derfor ikke bli vurdert.

 

Andre fagartikkler fra anbudsbloggen du kanskje er interessert i:

 

 

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00