Hvilke klagemuligheter har du?

Hvilke klagemuligheter har du
Hvilke klagemuligheter har du?

 

>> Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta faglige artikler fra anbudsbloggen rett til din e-post.

 

Når det offentlige skal kjøpe noe gjennom en anbudskonkurranse, enten det er en vare eller en tjeneste, så er det regulert gjennom lover og forskrifter hvordan slike kjøp skal foregå. Noen ganger er det dessverre slik at dette regelverket ikke blir fulgt.

Hvis du deltar i en anbudskonkurranse, og taper, og mener at prosessen ikke har gått ryddig for seg, har du muligheten til å klage.

Hvis du oppdager at det er gjennomført et kjøp over 100.000 kroners-grensen og det ikke har vært gjennomført en konkurranse, har du også muligheten til å klage. Vi skal ta for oss disse to tilfellene her.

 

Klagemulighet når du har deltatt i en anbudskonkurranse

Det at du deltar i en konkurranse, betyr at du har klageadgang. Du kan klage enten direkte til oppdragsgiveren som har gjennomført anbudskonkurransen, eller til KOFA (klagenemda for offentlige anskaffelser).

 

Klage til oppdragsgiver

Før du klager, skal du ikke være redd for å ta en telefon å prate med innkjøperen. De fleste innkjøpere biter ikke over telefon. Sjekk om du ikke har misforstått noe, og spør direkte om hvordan de har vurdert det du kanskje føler deg usikker på.

Hvis du fortsatt ønsker å klage, så skal resten av kommunikasjonen skje skriftlig. Bruk kommunikasjonsfunksjonen i konkurransegjennomføringsverktøyet som oppdragsgiver bruker. Dette er viktig, og du kan da være sikker på at kommunikasjonen blir logget og at det er sporbart.

Vær klar på at det faktisk er en klage i emnefeltet i meldingen, ellers vil det kanskje ikke bli behandlet som en klage. Vær også klar og tydelig på hva du mener er gjort feil i konkurransen. Henvis til faktiske forhold og vær saklig. Sutring blir sjelden tatt særlig seriøst.

 

Frist for å klage

I meddelelsen om kontraktstildeling er det oppgitt en karensperiode. Husk at karensperiode ikke betyr det samme som klagefrist.

Selv om du klager i løpet av karensperioden er det ikke sikkert at oppdragsgiveren rekker å besvare klagen før karensperioden går ut. En klage bør derfor sendes så tidlig som mulig slik at oppdragsgiver har mulighet til å behandle klagen før karensperioden går ut.

Dersom du klager, men ikke får svar fra oppdragsgiveren og karensperioden er i ferd med å gå ut, kan det være nødvendig å begjære midlertidig forføyning for å sikre at kontrakt ikke inngås før klagen er behandlet. Når kontrakten for anbudskonkurransen er signert har toget gått.

Vi skal ikke gå i detalj på midlertidig forføyning her, men i praksis trenger du en advokat så fort som mulig.

 

Klage til KOFA

Du har også mulighet til å klage til KOFA, Klagenemda for offentlige anskaffelser.

Vær OBS på at KOFA i de aller fleste tilfeller bare behandler klager som handler om brudd på regelverket, og ikke innkjøperens faglige skjønn. Eksempel på dette kan være valget av hvilke krav som er stilt i anbudskonkurransen, eller evalueringen av tildelingskriteriene. Det KOFA kan vurdere er for eksempel om tildelingskriteriene faktisk er lovlig å bruke i anbudskonkurransen.

Skal du klage til KOFA gjør du dette ved å skrive et brev og sende det inn via epost. Før klagen blir behandlet må du betale et klagegebyr på 8.000,-. På denne linken finner du mer informasjon, samt brevmal for å skrive en klage.

 

Klagemulighet hvis det ikke har vært gjennomført en anbudskonkurranse

Hvis du oppdager at en oppdragsgiver har kjøpt en vare eller tjeneste uten at det har vært en anbudskonkurranse (såkalt ulovlig direkteanskaffelse), kan du også klage til KOFA. Faktisk kan hvem som helst klage til KOFA på en ulovlig direkteanskaffelse. På en slik klage er klagegebyret 1.000,-.

Før du klager må du selvsagt forsikre deg om at det faktisk ikke er blitt gjennomført en anbudskonkurranse etter reglene for de forskjellige terskelverdiene. Klikk her for å lese mer om terskelverdier. For å finne ut av dette kontakter du den aktuelle oppdragsgiveren og spør etter anskaffelsesprotokollen. Hvis de ikke kan fremvise en protokoll, er det et ganske tydelig signal om du har en sterk klagesak.

 

>> Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta faglige artikler fra anbudsbloggen rett til din e-post.

 

Andre fagartikkler fra anbudsbloggen du kanskje er interessert i:

 

 

 

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00