5 vanlige feil når du regner anbud | Feil #4

5 vanlige feil når du regner anbud | Feil #4
5 vanlige feil når du regner anbud | Feil #4

 

I alle anbudskonkurranser har pris ofte ganske mye å si om du vinner anbudskonkurransen eller ikke. Hvis du fyller ut prisskjemaet feil, så er det lite som skal til før du blir avvist fra en anbudskonkurranse, eller at du får lavere score enn fortjent. Vi vil gi deg 5 eksempler på vanlige feil som ofte forekommer i anbudskonkurranser. I denne artikkelen tar vi for oss feil #4 når du regner anbud.

 

>> Les "5 vanlige feil når du regner anbud | Feil #1" her
>> Les "5 vanlige feil når du regner anbud | Feil #2" her
>> Les "5 vanlige feil når du regner anbud | Feil #3" her

 

5 vanlige feil når du regner anbud | Feil #4

Denne anbudskonkurransen dreier seg om en serviceavtale på medisinsk utstyr plassert i virksomheter fordelt over et større geografisk område. I prisskjemaet ber oppdragsgiveren om én timepris for reise og én timepris for selve servicen på utstyret. I konkurransegrunnlaget til anbudet er det oppgitt at tilbydere blir evaluert etter de oppgitte timeprisene.

En tilbyder har et soneinndelt prissystem, og for oppdrag i sone 1 blir det ikke fakturert for reisetid, mens for de andre sonene er det oppgitt en fast pris pr. servicebesøk.

Tanken til tilbyderen er jo at det skal bli billigere for oppdragsgiveren, siden en del av oppdragene antageligvis ligger i sone 1. Dessverre blir tilbudet avvist fordi det ikke er sammenlignbart med de andre tilbudene til dette anbudet. Grunnen til det er at det er vanskelig for oppdragsgiveren å vite hvor mange av serviceoppdragene som kommer til å ligge i sone 1. Det er også umulig å vite hvor lang reisetid tilbyderen beregner for hver sone.

Man kunne kanskje tenke seg at oppdragsgiveren kunne finne ut sånn ca. fordeling av oppdrag i de forskjellige sonene, men dette ville medført brudd på krav til likebehandling og forutberegnelighet siden denne fordelingen ikke var oppgitt for alle tilbyderne på forhånd.

 

Ønsker du å bli varslet når vi publiserer resten av eksemplene på vanlige feil når du regner anbud?
>> Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Andre artikler fra anbudsbloggen du kanskje er interessert i: 

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00