Når er det ulovlig å inngå anbudssamarbeid?

Ulovlig anbudssamarbeid
Når er det ulovlig å inngå anbudssamarbeid?

 

>> Meld deg på vårt nyhetsbrev i dag og motta faglige bloggartikler rett til din e-post

 

I en tidligere artikkel skrev vi om hva du måtte passe på når du har underleverandører eller samarbeidspartnere i en anbudskonkurranse. Du kan lese denne artikkelen her.  Velmenende rådgivere forteller småbedrifter om hvordan de bør gå sammen med en konkurrent for å øke konkurranseevnen mot større konkurrenter i anbudskonkurranser. Å levere tilbud sammen med en samarbeidspartner eller et annet firma i den hensikt å øke konkurranseevnen i en anbudskonkurranse kan høres spennende ut, men det er viktig å vite hva som er lov og ikke.

Hvis du ikke vet kan det medføre brudd på reglene om ulovlig anbudssamarbeid, og her er fort gjort å trå feil. Kort oppsummert er et anbudssamarbeid ulovlig dersom det i praksis begrenser anbudskonkurransen. Det er lett å forstå disse reglene når to eller flere bedrifter inngår hemmelige avtaler om priser eller betingelser, eller at det stille avtales at leverandører deler markedet ved å unnlate å levere tilbud. Et kjent eksempel på dette var en sak for en tid tilbake, hvor to asfaltleverandører i praksis hadde delt markedet mellom seg rent geografisk. Den ene unnlot å levere tilbud i ”konkurrentens” revir. Men reglen gjelder også dersom samarbeidet er kjent, for eksempel når to firmaer leverer et felles tilbud.

 

Vi skal ta et par eksempler:

Dette er en ganske kjent sak som ofte blir brukt som et eksempel på ulovlig anbudssamarbeid. En elektrikerkjede tok initiativ til og organiserte et samarbeid mellom fem medlemsbedrifter i en anbudskonkurranse. De leverte et felles tilbud med like priser og utvekslet også konkurransesensitiv informasjon, og var åpne om samarbeidet. Imidlertid reagerte oppdragsgiveren på samarbeidet og varslet Konkurransetilsynet. Og ganske riktig, Konkurransetilsynet mente selskapene hver for seg hadde mulighet til å levere tilbud i anbudskonkurransen, og at det da er ulovlig å levere et felles tilbud.

I en annen sak hadde to taxiselskaper gått sammen om å levere et felles tilbud. I denne anbudskonkurransen var kontrakten delt opp i flere delkontrakter, slik at hver tilbyder kunne levere tilbud på en eller flere deler av kontrakten til anbudet. Firmaene var til daglig konkurrenter i samme område og begge hadde i praksis mulighet til å oppfylle kravene og delta i anbudskonkurransen på forskjellige delkontrakter hver for seg. Saken gikk helt til Høyesterett som konkluderte med at dette var et ulovlig anbudssamarbeid.

Men det finnes eksempler på lovlig anbudssamarbeid. Et tømrerfirma, et elektrikerfirma og et rørleggerfirma kan levere felles tilbud, siden de i praksis ikke er konkurrenter. Det samme kan gjelde en gruppe konsulentfirmaer som leverer helt forskjellige tjenester, og som derfor ikke er konkurrenter.

Det kan være tillatt å bruke en konkurrent som en underleverandør i et prosjekt, men bare dersom det er et enkelttilfelle av kjøp eller salg av en tjeneste, og forutsatt at det ikke er en del at et bredere samarbeid mellom firmaene.

 

Oppsummering

Hvis du har planer om å inngå et samarbeid med et annet firma for å levere et tilbud, må du spørre deg følgende:
1. Er den potensielle samarbeidsparten samme type firma med liknende forretningsområde? I så fall er anbudssamarbeidet ulovlig.
2. Har dere en reell mulighet til å oppfylle kvalifikasjonskrav og gjennomføre oppdraget hver for dere? Hvis ja så er det ulovlig.
3. Kan du enkelt leie inn eller skaffe kompetanse for å oppfylle kravene som stilles i konkurransen? I så fall er et anbudssamarbeid sannsynligvis også ulovlig.

Vær OBS på at overtredelse av reglene om anbudssamarbeid blir slått hard ned på, og det vanker kraftige bøter ved brudd på reglene. Hvis du er usikkert bør du derfor ta kontakt med en advokat før du bestemmer deg for å slå deg sammen med en partner i en anbudskonkurranse.

 

>> Meld deg på vårt nyhetsbrev i dag og motta faglige bloggartikler rett til din e-post

 

 

 

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00