Daugavpils valstspilsētas pašvaldība - Hanked

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
Kr.Valdemāra ielā 1
LV-5400 Daugavpils
Läti
Reg. Nr. 90000077325

Hange Osakond Pakkumuste esitamise tähtaeg
(Grozījumi) (DVP 2024/30) Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Raiņa ielā 69, Daugavpilī 08.07.2024
Pārtikas produktu piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēm 25.06.2024
(Grozījumi) (DVP 2024/35) Pārtikas produktu piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēm 08.07.2024
(DVP 2024/52) Mākslīgā sniega segas veidošanas sistēmas ierīkošana Stropu mežā, Daugavpilī, 1.kārta 09.07.2024
Mākslīgā sniega segas veidošanas sistēmas ierīkošana Stropu mežā, Daugavpilī, 1.kārta 09.07.2024
(DVP 2024/49) Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā/valdījumā esošo dzīvokļu un nedzīvojamo telpu atjaunošana; (537 190 Eur) 01.07.2024
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā/valdījumā esošo dzīvokļu un nedzīvojamo telpu atjaunošana 01.07.2024
(DVP 2024/64) Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils valstspilsētas izglītības iestāžu vajadzībām 27.06.2024
Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Raiņa ielā 69, Daugavpilī 26.06.2024
(DVP 2024/40) Elektroenerģijas piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēm 28.06.2024
Elektroenerģijas piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēm 28.06.2024
(DVP 2024/59) Videonovērošanas sistēmas aprīkojuma piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām 27.06.2024
(DVP 2024/55) Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Daudzfunkcionālajāsociālo pakalpojumu centrā “Priedīte”; (47 500 Eur) 26.06.2024
(DVP 2024/51) Daugavpils pilsētas transporta infrastruktūras atjaunošana 2024. gadā un Tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 16.07.2024
Daugavpils pilsētas transporta infrastruktūras atjaunošana 2024. gadā un Tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 16.07.2024
(DVP 2024/41) Remontmateriālu piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēm 16.07.2024
(DVP 2024/65) Elektroinstrumentu un spuldžu piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēm 08.07.2024
Remontmateriālu piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēm 16.07.2024
(DVP 2024/71) Ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstībai Lidostas ielā 4, Locikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā 01.07.2024
(DVP 2024/75) 7. starptautiskā vēsturiskās rekonstrukcijas festivāla “Dinaburg 1812” mākslinieciskais un tehniskais nodrošinājums 04.07.2024
(DVP 2024/39) Viršu ielas pārbūve posmā no Poligona ielas līdz Viršu 24/26 ielai, Daugavpilī 09.07.2024
(DVP 2024/61) Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēs 19.07.2024
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēs 19.07.2024
(DVP 2024/66) Sabiedrisko tualešu konteineru piegāde un uzstādīšana (Centrālajā parkā un A.Pumpura skvērā) sanitārās tīrības uzturēšanai Daugavpilī 22.07.2024
(DVP 2024/62) Sociālo mājokļu atjaunošanas un remontdarbu būvuzraudzība 22.07.2024
Sabiedrisko tualešu konteineru piegāde un uzstādīšana (Centrālajā parkā un A.Pumpura skvērā) sanitārās tīrības uzturēšanai Daugavpilī 22.07.2024
Pārtikas produktu piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēm 08.07.2024
Sociālo mājokļu atjaunošanas un remontdarbu būvuzraudzība 22.07.2024
Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Raiņa ielā 69, Daugavpilī 08.07.2024

Hange Osakond Avaldatud
Iepirkuma plāni: Apliecinājuma kartes izstrāde un remontdarbu veikšana Sociālā dienesta sektora "Asistentu pakalpojumi" telpās, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Latgales Centrālās bibliotekas telpu Rīgas ielā 22A, Daugavpilī vienkāršotā renovācija, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Daugavpils 16.vidusskolas sporta laukuma sintētiskā seguma nomaiņa, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Rotaļu laukumu ierīkošana pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijā, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Daugavpils Stropu pamatskolā Abavas ielā 1 telpu piemērošanai ratiņkrēslu lietotājiem, 2020, jūnijs, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Višķu ielas rajonā, blakus daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Višķu ielā 32, Daugavpilī, demontāža, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Būvdarbu veikšana objektā "Fabrikas ielas pārbūve posmā no centrālās ielas līdz Dzelzceļa ielai, Daugavpilī", 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Būvniecības dokumentācijas izstrāde un energoefektivitātes paaugstinšāna darbu veikšana pašvaldības ēkā K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī SAM 4.2.2. ietvaros, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Motoru ielas pārbūve no Bērzu ielas līdz Vaļņu ielai ar Motoru ielas rūpnieciskās zonas pārbūvi, Daugavpilī, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Jaunas ēkas būvniecība Spaļu ielā 4, Daugavpilī, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Latviešu kultūras centra kāpņu telpas ar liftu Vienības namā atjaunošana- telpu grupā Nr. 007 telpā Nr.11, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Izstāžu zāles Vienības namā atjaunošana - telpu grupā Nr. 007 telpā Nr.1, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Svētku iluminācijas un pieslēgumi, rotājumu un gaismas virteņu ierīkošana (iekļaujot demontāžu un montāžu), 2020, oktobris, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Mēbeļu piegāde, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Žalūziju izgatavošana un uzstādīšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs, 2020, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Klientu kopšanas preču iegāde, 2020, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Virtuves iekārtu un aprīkojuma piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm, 2020, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Virtuves trauku, inventāra iegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm, 2020, jūnijs, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Virtuves inventāra piegāde, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Kondicionieru piegāde, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Mīkstā inventāra piegāde un darba apģērbi, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Glābšanas laivas iegāde glābšanas dienesta vajadzībām, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Sniega motocikla iegāde glābšanas dienesta vajadzībām, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Magnētiskās rezonanses iekārtas iegāde, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: 9 jaunie autobusi ar mazo ietilpību K1, 2020, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: 16 vidējie autobusi K2, 2020, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma piegāde Daugavpils Saskaņas pamatskolas vajadzībām, 2020, jūnijs, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Ergonomisku mēbeļu izgatavošana un piegāde Daugavpils Saskaņas pamatskolas vajadzībām, 2020, jūnijs, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Degvielas piegāde, 2020, jūlijs, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Kurināmā piegāde, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana (projekts + būvdarbi). Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas ēka Kauņas ielā 8, Daugavpils Centra vidusskolas ēka Kandavas ielā 17;2023, 1. ceturksnis... 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas defektu novēršana (pārbūve) Daugavpils Rugeļu pirmskolas izglītības iestādes ēkā;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Apsardzes un videonovērošanas sistēmas ierīkošana (tehniskās dokumentācijas izstrāde, būvdarbu veikšana) Daugavpils Izglītības iestāžu ēkās;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Tehniskās dokumentācijas izstrāde, būvdarbu izpilde siltummezglu modernizācijai Daugavpils Centra vidusskolā, Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas ēkā Tautas ielā 11, Daugavpils 11.pamatskolā;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Mehāniskās ventilācijas ierīkošana ķīmijas nodarbību telpās (dokumentācija, būvdarbi). Daugavpils izglītības iestādēs: Vienības pamatskolā, 11.pamatskolā, Zinātņu vsk. ēkā Raiņa ielā 30, Valstspilsētas vsk. ēkā Tautas ielā 11, Centra... 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Būvdarbu veikšana Daudzfunkcionāla sporta laukuma izbūvei pie J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkas Daugavpilī, Marijas ielā 1C;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Pārtikas produkti Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Mēbeļu piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei un iestādēm;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Mēbeles , metāla mēbeles (piegultas galdiņš, trīsdurvju skapis ,krēsli, dīvāns divvietīgais, datora galds, skapis plaukts, gultas, plastmasa piegultas galdiņš, plaukti veļai, inventāra metāla skapis,funkcionālā gulta);2023, 1. ceturk... 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Medikamenti, inkontinences līdzekļi un medicīniskie instrumenti,baktericīdas lampas,med.aizsardzības līdzekli, nestuves,kušete,aizslietni);2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Elektropieslēgumu nodrošināšana pasākumu laikā (Pilsētas svētki, Ziemassvētki/Jaunasi gads);2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
(730253) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība, būvdarbu veikšana gājēju pārvada pār dzelzceļu atjaunošanai Daugavpilī 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Ziemassvētku dāvanas Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Degvielas piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Pārvietojamo tualešu, ģērbtuvju un āra roku mazgāšanas izlietņu noma;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Publicitātes materiālu izgatavošanas un izvietošanas pakalpojumi masu saziņas līdzekļos;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Sanitāro mezglu (tualetes) pielāgošana klientiem ar īpašām vajadzībām Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Mobilo sakaru un interneta pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēs;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Remontmateriālu piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēm;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Žalūziju izgatavošana un uzstādīšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Virtuves trauku, inventāra iegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Virtuves iekārtu un aprīkojuma piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Virtuves inventārs, galda piederumi, aprīkojums (ratini produktu transportēšanai, dārzeņu smalcinātājs) Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Mīkstais inventārs un darba apģērbi Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Mobilo sakaru un interneta pakalpojumu nodrošināšana;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 25.03.2024
Iepirkuma plāni: Autotransporta apkopes, remonta pakalpojumi un rezerves daļu un materiālu iegāde;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 25.03.2024
Iepirkuma plāni: Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 25.03.2024
Iepirkuma plāni: Autotransporta noma Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Centrālās pārvaldes vajadzībām;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 25.03.2024
Iepirkuma plāni: Socioloģiskā aptauja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Centrālās pārvaldes Sabiedrisko attiecību un tūrisma departamenta vajadzībām;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 25.03.2024
Iepirkuma plāni: Jumta tīrīšana DVPI "Vienības nams";2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 25.03.2024
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīze;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 25.03.2024
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dzīvokļu atjaunošanai SAM 4.3.1.3. ietvaros;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 25.03.2024
Iepirkuma plāni: Pārvietojamo tualešu, ģērbtuvju un āra roku mazgāšanas izlietņu noma;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 25.03.2024
Iepirkuma plāni: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorijas ikdienas uzturēšana;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 25.03.2024
Iepirkuma plāni: Publicitātes materiālu izgatavošanas un izvietošanas pakalpojumi masu saziņas līdzekļos;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 25.03.2024
Iepirkuma plāni: Specializētā autotransporta un sociālā taksometra pakalpojumu sniegšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” klientu pārnešanai un pārvadāšanai;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 25.03.2024
Iepirkuma plāni: Elektroniskās informācijas apmaiņas tīkla ar vienotu Interneta piekļuvi un ugunsmūra risinājuma infrastruktūras izveide un uzturēšana un fiksēto balss telekomunikāciju pakalpojumu nodrošināšana;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 25.03.2024
Iepirkuma plāni: Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 25.03.2024
Iepirkuma plāni: Tehniskās dokumentācijas aktualizācija Rugeļu ūdenskrātuves krastu infrastruktūras uzlabošanai;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 25.03.2024
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde uzņēmējdarbības vides attīstībai Daugavpils pilsētā;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 25.03.2024
Iepirkuma plāni: Tehniskās dokumentācijas izstrāde pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanai;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 25.03.2024
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils cietokšņa Inženierarsenāla Ziemeļu un Austrumu korpusu restaurācijai Imperatora ielā 8, Daugavpilī;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 25.03.2024
Iepirkuma plāni: Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana, Saules ielā 5, Daugavpilī” (kadastra apzīmējums Nr. 0500 001 2909 001). Paskaidrojuma raksts (vienkāršota pārbūve) izstrāde un autoruzraudzība;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 25.03.2024
Iepirkuma plāni: Ēkas tehniskais projekts (Mākslas krātuve Komandanta 2, Daugavpilī);2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 25.03.2024
Iepirkuma plāni: Iekšpagalmu un piebrauktuvju asfaltbetona seguma atjaunošana Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 13.06.2024
Iepirkuma plāni: Piepūšama futbola halle ar ģŗbtuvju kompleksu Aveņu ielā 40, Daugvapilī - būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un būvdarbi (1.kārta);2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 13.06.2024
Iepirkuma plāni: Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēs;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 13.06.2024
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība, būvdarbu veikšana Niderkūnu skvēra labiekārtošanai, apgaismojuma un videonovērošanas tīklu izbūvei, Daugavpilī;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 13.06.2024
Iepirkuma plāni: Vienības tilta pāri Daugavas upei pārbūve;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 13.06.2024
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība, būvdarbu veikšana Gajoka skvēra labiekārtošanai, apgaismojuma un videonovērošanas tīklu izbūvei Daugavpilī;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 13.06.2024
Iepirkuma plāni: Ziemassvētku dāvanu (paciņu) piegāde Daugavpils pilsētas domes Sociālā dienesta klientiem, 2020, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Ekspozīcijas iegāde Daugavpils inovāciju centra vajadzībām Vienības ielā 30, Daugavpilī, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegāde, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Degvielas piegāde, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Komunālo un Katoļu kapsētu uzmērīšana, 2020, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Futbola laukumu mākslīgā seguma apkope, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Stacionāro tualešu konteineru uzstādīšana Dubrovina parkā, Centrālajā parkā un Stropu pludmalē, 2020, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Daugavpils pilsētas svētku pasākumu uguņošanas realizācija, Daugavpilī, 2020, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Peldošās promenādes un peldošās interaktīvās atpūtas zonas Stropu ezerā uzturēšana, 2020, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Neregulārie autotransporta pakalpojumi, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Mehāniskās ventilācijas un gaisa vadu tīrīšana, 2020, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Festivāla "Dinaburga 1812" tehniski mākslinieciskais nodrošinājums, 2020, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Betona lielgabarīta atkritumu utilizācija, 2020, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumi, 2020, jūnijs, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Naktsmītnes, 2020, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Telekomunikāciju pakalpojums Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu vajadzībām, 2020, jūnijs, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Interneta pakalpojums Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu vajadzībām, 2020, jūnijs, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sporta pārvalde" organizētajās sporta nometnēs, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Apsardzes pakalpojumu sniegšana, 2020, septembris, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Publiskās slidotavas Vienības laukumā uzturēšana un noma., 2020, septembris, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Informatīvā bukleta 3K info un Pilsētas svētku programmas drukāšana 2021.gadam, 2020, novembris, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Publicitātes pakalpojumi 2021.gadam, 2020, novembris, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Pārvietojamo biotualešu, ģērbtuvju un āra roku mazgāšanas izlietņu, 2020, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Ziemassvētku mākslinieciskais un tematiskais noformējums 2020.gadā, 2020, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi, 2020, decembris, 10000 Eur - 42000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Satiksmes aprīkojuma uzturēšana un apkope Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Veļas mazgāšanas pakalpojumi un ķīmiskā tīrīšana, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Apbedīšanas pakalpojums, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde publiskāsteritorijas sakārtošana uzņemējdarbības vides attīstībai Spaļu ielā 1, Daugavpilī SAM 5.6.2. ietvaros, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta "Ziemeļu rupnieciskās zonas infrastruktūras renovācija, Daugavpilī 2. kārta", 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde SAM 4.2.2. ietvaros, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Mīkstā inventāra piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Sporta ieroču, munīcijas un mērķu iegāde profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes "Daugavpils Individuālo sporta veidu skola" vajadzībām;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Sporta inventāra iegāde profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes "Daugavpils Ledus sporta skola" vajadzībām;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Sanatorijas "Mežciems" teritorijas revitalizācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Videonovērošanas sistēmas tehniskā apkalpošana;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Satiksmes pārvadu un pilsētas ielu pārbūves projektēšanas pakalpojumi;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Projekta izstrāde sporta nodarbību zonas ierīkošanai Daugavpils Valsts ģimnāzijas vajadzībām Lāčplēša ielā 35;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Stropu promenādes attīstība (Aktīvas atpūtas parks - veikparks ar infrastruktūru) - Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Daugavpils cietokšņa 8. bastiona labā flanga kazemātu jumta atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstībai;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Pamatojošās dokumentācijas izstrāde satiksmes infrastruktūras attīstībai Daugavpils pilsētā;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Transportlīdzekļu remonta un apkopes pakalpojumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi Daugavpils pilsētas kolektīvu dalības XXVII Vispārējos Dziesmu un XVII Deju svētkos 30.06.-10.07.2023. nodrošināšanai;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana sanitāro ciršu veikšanai Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mežos 2023.gadā;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Siltummezglu, apkures sistēmu, ūdensapgādes sistēmu un ventilācijas sistēmu tehniskā apkalpošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta iestādēm;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumu sniegšana Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem klientiem;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Latgales Centrālās bibliotēkas jaunās tīmekļa vietnes izstrāde;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Veļas mazgāšanas pakalpojumi un ķīmiskā tīrīšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Veļas mazgāšanas, ķīmiskās tīrīšanas un gludināšanas pakalpojums Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu apkalpošana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkās;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Daugavpils pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas izstrāde 2025.-2029.gadam;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Ziemassvētku - Jaunā gada noformējums Vienības laukumam;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Jelgavas ielas projekta ekspertīze;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Apsardzes pakalpojumu sniegšana;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Transportlīdzekļu remonta un apkopes pakalpojumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība, būvdarbu veikšana auto stāvlaukuma pārbūvei Valkas ielā 58 rajonā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 05000050004, Daugavpilī;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 13.06.2024
Iepirkuma plāni: Satiksmes pārvada ar pievedceļiem izbūve Smiltenes un Kandavas ielu rajonā Daugavpilī;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 13.06.2024
Iepirkuma plāni: Sabiedrisko tualešu konteineru piegāde un uzstādīšana (Centrālajā parkā un A.Pumpura skvērā) sanitārās tīrības uzturēšanai Daugavpilī;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 13.06.2024
Iepirkuma plāni: Liftu, pacēlāju tehniskā apkope un remonts Daugvapils valstspilsētas pašvaldības iestādēs;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 14.06.2024
Iepirkuma plāni: Interneta pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” un tās padotības iestādēm;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 14.06.2024
Iepirkuma plāni: Bērnu bibliotēkas "Zīlīte" telpu Mihoelsa ielā 58, Daugavpilī vienkāršota atjaunošana;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 20.06.2024
Iepirkuma plāni: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu pedagogu un darbinieku veselības apdrošināšana, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 16.04.2021
Iepirkuma plāni: Aviošova organizēšana, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 16.04.2021
Iepirkuma plāni: Iekštelpu alternatīvo sporta veidu centra tehniskās dokumentācijas Stacijas ielā 129A, Daugavpilī ekspertīze, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 16.04.2021
Iepirkuma plāni: "Šautuves sporta ēkas jaunbūve Stacijas ielā 129A, Daugavpilī" projekta ekspertīze, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 16.04.2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkas Saules ielā 7, Daugavpilī, energoefektivitātes uzlabošanas un ēkas tehnisko sistēmu modernizācijas būvdarbi…, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 16.04.2021
Iepirkuma plāni: Iekštelpu alternatīvo sporta veidu centra izbūves Stacijas ielā 129A, Daugavpilī būvuzraudzība, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.05.2021
Iepirkuma plāni: "Šautuves sporta ēkas jaunbūve Stacijas ielā 129A, Daugavpilī"- būvuzraudzība, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.05.2021
Iepirkuma plāni: Darbinieku veselības apdrošīnāšana DPSATC, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.05.2021
Iepirkuma plāni: Apbedīšanas pakalpojums, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.05.2021
Iepirkuma plāni: Veļas mazgāšanas pakalpojumi un ķīmiskā tīrīšana DPSATC, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.05.2021
Iepirkuma plāni: Autotransporta apkopes, remonta pakalpojumi un rezerves daļu un materiālu iegāde, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.05.2021
Iepirkuma plāni: Zemes ierīcības pakalpojumi, 2021, decembris, 10000 Eur - 42000 Eur 20.05.2021
Iepirkuma plāni: Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi, 2021, decembris, 10000 Eur - 42000 Eur 20.05.2021
Iepirkuma plāni: Pārvietojamo biotualešu, ģērbtuvju un āra roku mazgāšanas izlietņu noma, 2021, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 20.05.2021
Iepirkuma plāni: Publicitātes pakalpojumu nodrošināšana drukātajos laikrakstos Daugavpils pilsētas domei, 2021, oktobris, 10000 Eur - 42000 Eur 20.05.2021
Iepirkuma plāni: Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas projekta ekspertīze, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.05.2021
Iepirkuma plāni: Būvprojekta "Oskara Stroka vasaras koncertzāle Daugavpilī" ekspertīze, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.05.2021
Iepirkuma plāni: Daugavpils pilsetas mobilas lietotnes uzturēšana un attīstīšana, 2021, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur 20.05.2021
Iepirkuma plāni: Satiksmes aprīkojuma uzturēšana un apkope Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, 2021, septembris, 42000 Eur - 135000 Eur 20.05.2021
Iepirkuma plāni: Apsardzes pakalpojumu sniegšana, 2021, septembris 20.05.2021
Iepirkuma plāni: Veļas mazgāšanas, ķīmiskās tīrīšanas un gludināšanas pakalpojums Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām, 2021, septembris, 42000 Eur - 135000 Eur 20.05.2021
Iepirkuma plāni: Septiņu četru asu tramvaju vagonu iegāde, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 14.10.2021
Iepirkuma plāni: Programmatūras "Adobe Creative Cloud" abonēšana 47 darba stacijām - profesionālo dizaina izglītības programmu apguvei PIKC DDMV "Saules skola", 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 24.02.2022
Iepirkuma plāni: Datortehnikas iegāde profesionālo dizaina izglītības programmu apguvei PIKC DDMV "Saules skola", 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 24.02.2022
Iepirkuma plāni: Muzeja ekspozīcijas izveide, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.02.2022
Iepirkuma plāni: Mīkstais inventārs un darba apģērbi DPSATC, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.02.2022
Iepirkuma plāni: Mīkstā inventāra piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.02.2022
Iepirkuma plāni: Virtuves trauku, inventāra iegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm, 2022, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 24.02.2022
Iepirkuma plāni: Virtuves iekārtu un aprīkojuma piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm, 2022, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 24.02.2022
Iepirkuma plāni: Freona saldējuma kamera pārtikas produktu uzglabāšanai DPSATC, 2022, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.02.2022
(dd30b484-24f2-4990-9c88-069d10dfd324) Būvuzraudzības veikšana objektiem Daugavpilī 24.11.2023
(4638332f-289b-4793-8591-32ea5c11d999) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un demontāžas darbi "Ēku kompleksa Tartu ielā 15A, Daugavpilī nojaukšana" 04.12.2023
(85407d44-8b51-4462-880b-94bce30f3f22) Ielu seguma uzturēšanas darbi 11.12.2023
(680d6bae-e5e2-45e4-8b0f-f96c24c98b32) Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Višķu ielas un Mendeļejeva ielas pārbūvei, Daugavpilī, uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai 20.12.2023
(f8b7e98a-8185-4b33-85db-d0f6c4f5bf5a) Mākslīgā sniega segas veidošanas sistēmas ierīkošana Stropu mežā, Daugavpilī, 1.kārta 20.12.2023
(0752c055-71a1-4574-b420-7a54f1d91a43) Sabiedrisko tualešu konteineru piegāde un uzstādīšana (Centrālajā parkā un A.Pumpura skvērā) sanitārās tīrības uzturēšanai Daugavpilī 22.12.2023
(a68e4190-6405-4205-9449-1181f9630c50) Tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu izpilde automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšana Daugavpils valstspilsētas izglītības iestāžu ēkās 27.12.2023
Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Industriālā parka būvniecība Lidostas ielā 4, Lociki, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā”; 07.03.2024 31.01.2024
Būvprojektu ekspertīzes veikšana objektiem Daugavpilī; 22.02.2024 19.02.2024
Tiltu un satiksmes pārvadu uzturēšanas darbi; 11.03.2024 27.02.2024
Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas un skalošanas darbi; 11.03.2024 27.02.2024
Iepirkuma plāni: Veļas mazgāšanas, ķīmiskās tīrīšanas un gludināšanas pakalpojums Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Aktīvas atpūtas parks - veikparks ar infrastruktūru - būvuzraudzība;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Elektropieslēgumu nodrošināšana pasākumu laikā (Pilsētas svētki, Ziemassvētki/Jaunais gads);2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Jauniešu veselību veicinošas vasaras nometnes projekta ActiHealth ietvaros;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Nedēļas nogales retrīti gados vecākiem cilvēkiem projekta ActiHealth ietvaros;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Fizisko aktivitāšu meistarklašu organizēšana projekta ActiHealth ietvaros;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Būvprojekta Višķu ielas un Mendeļejeva ielas pārbūvei, Daugavpilī, ekspertīze;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas pārstrāde, autoruzraudzības un būvdarbu veikšana būvobjektam “Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūve, atjaunošana un restaurācija - būvuzraudzība;2024, 3. ceturksnis - 2024,... 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība objektā "Gājēju pārvada pār dzelzceļu atjaunošana Jaunajā Forštadtē, Daugavpilī";2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Svētku noformējums, Ziemassvētki/Jaunais gads;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu apkalpošana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkās;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Ventilācijas sistēmas tīrīšana un remonts;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Mārketinga materiālu un suvenīŗu kataloga izstrāde;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Viršu ielas posmā no Poligona ielas līdz zemes vienībai ar kadastra Nr.05000320506 -būvdarbi;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Transporta infrastruktūras atjaunošana;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Vienstāvu piebūves jumta un ēkas fasādes remontdarbi Liepajas ielā 4, Daugavpilī;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Aprīkojuma iegāde projekta "Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu / Social inclusion of…, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.02.2022
Iepirkuma plāni: Formas tērpu izgatavošana un piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai, 2022, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 24.02.2022
Iepirkuma plāni: Sporta ieroču munīcijas un mērķu iegāde DISVS ložu šaušanas nodaļas vajadzībām, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.02.2022
Iepirkuma plāni: Mācību līdzekļu un aprīkojuma iegāde projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" vajadzībām, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.02.2022
Iepirkuma plāni: Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pil;sētas pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.02.2022
Iepirkuma plāni: Mēbeļu piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei un iestādēm, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.02.2022
Iepirkuma plāni: Mēbeļu iegāde tehnikas centra vajadzībām, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.02.2022
Iepirkuma plāni: “Aprīkojuma piegāde izglītojošām programmām Daugavpils Inovāciju centra koprades laboratorijā, projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” Nr. NFI/IC/VIAA/2020/…, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.02.2022
Iepirkuma plāni: Industriāla parka būvniecība Lidostas ielā 4, Lociki, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā (1. kārta), 2022, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.02.2022
Iepirkuma plāni: Būvdarbi „Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un vides pieejamības prasību nodrošināšana Šaurā ielā 23, Daugavpilī", 2022, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.02.2022
Iepirkuma plāni: Būvdarbu veikšana ēkas energoefektivitātes uzlabošanai un telpu apdares atjaunošanai Vidzemes ielā 41A, Daugavpilī, 2022, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.02.2022
Iepirkuma plāni: Būvdarbu veikšana ēkas energoefektivitātes uzlabošanai un telpu apdares atjaunošanai 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, 2022, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.02.2022
Iepirkuma plāni: Daugavpils pilsētas Ziemassvētku elektrisko rotājumu uzstādīšanas un demontāžas darbiem 2022.– 2023.gads, 2022, oktobris, 42000 Eur - 135000 Eur 24.02.2022
Iepirkuma plāni: Nomaļu un zaļās zonas atjaunošana pēc ielu un ietvju remontdarbiem, 2022, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 24.02.2022
Iepirkuma plāni: Par ielu seguma remontu un atjaunošanu, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.02.2022
Iepirkuma plāni: Tranzīta ielu uzturēšana (pašvaldības daļas finansējums tranzītielām A13, P67, P68), 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.02.2022
Iepirkuma plāni: Daugavpils pilsētas asfaltbetona ielu seguma remonts, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.02.2022
Iepirkuma plāni: Zāles remonts ēkas K.Valdemāra ielā 13 3.stāvā, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.02.2022
Iepirkuma plāni: Ziemeļu industriālās zonas infrastruktūras pārbūve, Daugavpilī. 2.kārta. 2.posms, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.02.2022
Iepirkuma plāni: Būvdarbi "Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares tjaunošana Arhitektu ielā 21, Daugavpilī", 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.02.2022
Iepirkuma plāni: Ziemassvētku - Jaunā gada noformējums Vienības laukumam, 2022, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Pārvietojamo tualešu, ģērbtuvju un āra roku mazgāšanas izlietņu noma, 2022, decembris, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība būvdarbu veikšanai ēkas energoefektivitātes uzlabošanai un telpu apdares atjaunošanai Vidzemes ielā 41A, Daugavpilī, 2022, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība būvdarbu veikšanai ēkas energoefektivitātes uzlabošanai un telpu apdares atjaunošanai 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, 2022, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība „Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un vides pieejamības prasību nodrošināšana Šaurā ielā 23, Daugavpilī", 2022, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Veselības apdrošināšanas pakalpojuma nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašvaldībai, tās iestādēm un kapitālsabiedrībām, 2022, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Priedīte”” klientiem, 2022, 4. ceturksnis 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Rotko muzeja galvenās ēkas Mihaila ielā 3 fasāžu remontdarbi;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dzīvokļu atjaunošana SAM 4.3.1.3. ietvaros;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Aktīvas atpūtas parks - veikparks ar infrastruktūru - būvdarbi;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšana un apkope;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Daugavpils valstspilsētas ielu seguma remonts un atjaunošana;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Višķu ielas un Mendeļejeva ielas pārbūve Daugavpilī, uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas Daugavpils sociālās aprūpes centram;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Mēbeļu piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei un iestādēm;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Mēbeļu piegāde, Sociālais dienests;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Mēbeļu piegāde Komandanta ielā 3,5, Daugavpilī, Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "Priedīte" vajadzībām;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Medikamentu, inkontinences līdzekļu un medicīnas preču piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas Daugavpils sociālās aprūpes centram;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Mīkstā inventāra piegāde Sociālā dienesta vajadzībām;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Sporta ekipējums un inventārs Daugavpils futbola skolas vajadzībām;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Formas tērpu izgatavošana un piegāde;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Videonovērošanas sistēmas aprīkojums;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā/valdījumā esošo dzīvokļu un nedzīvojamo telpu atjaunošana;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Ēkas Muzeja ielā 3, kadastra apzīmējums 05000013901001 pārbūve un tai pieguļošās teritorijas labiekārtošana;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: J.Pilsudska Daugavpils Poļu valsts ģimnāzijas virtuves ventilācijas atdalīšana no iestādes kopējās ventilācijas sistēmas (projekta izstrāde, būvdarbu izpilde), Varšavas iela 2;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Ēkas pārbūve jaunatnes centra vajadzībām Raiņa iela 69, Daugavpils - būvdarbi;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Ēkas pārplānošana (pārbūve) Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Tranzīta ielu uzturēšana (pašvaldības daļas finansējums tranzītielām A13, P67, P68);2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Nomaļu un zaļās zonas atjaunošana pēc ielu un ietvju remontdarbiem;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Tiltu un satiksmes pārvadu remontdarbi;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Bērnu rotaļu aprīkojuma un vingrošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Ugunsdzēsības trauksmes signalizācijas sistēmas atjaunošana (projekts+ būvdarbi) DSPAC guļamkorpusu ēkās Abavas ielā 1;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Videonovērošanas sistēmas tehniskā apkalpošana, 2022, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Apbedīšanas pakalpojumi DPSATC, 2022, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Publicitātes materiālu izgatavošanas un izvietošanas pakalpojumi masu saziņas līdzekļos, 2022, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Veļas mazgāšanas pakalpojumi un ķīmiskā tīrīšana DPSATC, 2022, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Veļas mazgāšanas, ķīmiskās tīrīšanas un gludināšanas pakalpojums Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Apsardzes pakalpojumu sniegšana Sociālajam dienestam, 2022, septembris 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Siltummezglu, apkures sistēmu, ūdensapgādes sistēmu un ventilācijas sistēmu tehniskā apkalpošana Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēm, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Piekļuve datu pārraides kanālam videonovērošanas nodrošināšanai, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Telekomunikāciju sakaru pakalpojumu sniegšana Sociālajam dienestam, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumu sniegšana Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem klientiem, 2022, jūnijs, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Bioloģisko aktīvu (koku) skaitīšana gar ielu sarkanām līnijām, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Izgāztuves "Demene" vides stāvokļa monitorings (1.Infiltrāta atsūknēšana, 2.Gāzu monitorings, 3.Izgāztuves monitorings), 2022, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Zvērinātu revidentu pakalpojumi, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Keramikas festivāla materiāltehniskais nodrošinājums, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Būvprojekta "Industriāla parka būvniecība Lidostas ielā 4, Lociki, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā (1. kārta)" ekspertīze, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2022
Iepirkuma plāni: DIC ārpuscentra pasākumu organizēšana "Maker Festival" un "Business bench", 2022, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Radošo darbnīcu organizēšana STEM jomā 2022./2023.m.g., 2022, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Festivāla "Dinaburga 1812" tehniski mākslinieciskais nodrošinājums, 2022, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Mehānisko ventilāciju tīrīšana Daugavpils pilsētas iestāžu ēkās, 2022, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Tipogrāfijas pakalpojumi Daugavpils Marka Rotko mākslas centram, 2022, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Pacēlaju piegāde, 2022, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2022
Iepirkuma plāni: Stacionāro tualešu konteineru uzstādīšana Dubrovina parkā, Centrālajā parkā Daugavpilī, 2022, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2022
(720323) Elektroenerģijas piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde” 02.01.2023
(721572) Esošās tramvaju līnijas pārbūve tramvaju 2.maršutā (posmā no 18.novembra un Ventspils ielu krustojumam līdz Jāņa ielai) 09.01.2023
(726035) Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Vidzemes ielā 41A, Daugavpilī 13.02.2023
(725783) Daugavpils valstspilsētas transporta infrastruktūras (ielu, satiksmes pārvadu, tiltu u.c.) remonta, atjaunošanas, uzturēšanas un apzaļumošanas darbi 2023.gadā 13.02.2023
(726402) Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ielu pārbūvei 16.02.2023
(726401) Elektroenerģijas piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēm 17.02.2023
Iepirkuma plāni: Mehāniskās ventilācijas ierīkošana ķīmijas nodarbību telpās (dokumentācija, būvdarbi) DCV Kandavas ielā 17, DVV Tautas ielā 11, DIV Valkas ielā 4 un 4A, DZV Raiņa ielā 30, DDAV Aveņu ielā 40 un Valmieras ielā 5;2024, 1. ceturksnis - ... 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Mehāniskās ventilācijas pārbūve ķīmijas nodarbību telpās, atdalot no kopējās sistēmas (dokumentācija, būvdarbi) Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas pārstrāde, autoruzraudzības un būvdarbu veikšana būvobjektam “Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūve, atjaunošana un restaurācija" - projekta aktualizācija un būvdarbi;2024,... 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Daugavpils Centra vidusskolas datorklases telpu pārbūve (Kandavas ielā 17);2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Tehniskās dokumentācijas izstrāde, būvdarbu izpilde ventilācijas sistēmas ierīkošanai, telpu apdares atjaunošanai Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas – liceja virtuves blokā;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Veļas mazgātāvas ēkas demontāža Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centra teritorijā Mihoelsa ielā 4;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu ēku koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns aizsargsastāvu;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Fasādes daļas atjaunošāna un iekštelpu remonts Komandanta ielā 3,5, Daugavpilī;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pašvaldības ēkā Raiņa 69, Daugavpilī;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Pacēlāju piegāde;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Inventārs Daugavpils sporta skolas vajadzībām;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Pilsētas svētku tehniskais nodrošinājums;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Pilsētas pasākumu tehniskais nodrošinājums;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Daugavpils valstspilsētas pasvaldības iestādes "Jaunatnes lietu un sporta pārvalde" rīkoto pasākumu apskaņošana, apgaismošana un tehniskā nodrošināšana 2024.gadā;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Poligrāfijas pakalpojumi Rotko muzeja izdevumu drukai;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Poligrāfijas pakalpojumi DVPI "Vienības nams";2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Daugavpils 750 gadu jubilejai veltītās vizuālās identitātes izstrādāšana;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jaunatnes lietu un sporta pārvalde" organizētajās bērnu un jauniešu sporta nometnēs;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstībai;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Veselības veicināšanas nodarbības vietējiem iedzīvotājiem projekta ActiHealth ietvaros;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas pārstrāde, autoruzraudzības un būvdarbu veikšana būvobjektam “Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūve, atjaunošana un restaurācija - ekspertīze;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2.... 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Iekšējo inženiertīklu apkopes un remonta pakalpojumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Piekļuve datu pārraides kanālam videonovērošanas nodrošināšanai;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Daugavpils pilsētas svētku pasākumu organizēšana -uguņošana Daugavpilī (Pilsētas svētki, Zieammsvētki/Jaunais gads);2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: 7. Starptautiskā vēsturiskās rekonstrukcijas festivāla "Dinaburg 1812" mākslinieciskā nodrošināšana;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: 7. Starptautiskā vēsturiskās rekonstrukcijas festivāla "Dinaburg 1812" skaņas un gaismas nodrošināšana;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: 7. Starptautiskā vēsturiskās rekonstrukcijas festivāla "Dinaburg 1812" dalībnieku ēdināšana;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Luksoforu uzturēšana, 2019, jūlijs, 10000 Eur - 42000 Eur 17.06.2019
Iepirkuma plāni: Svētku iluminācijas un pieslēgumi, rotājumu un gaismas virteņu ierīkošana (iekļaujot demontāžu un montāžu), 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17.06.2019
Iepirkuma plāni: Klientu kopšanas preču iegāde, 2019, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 17.06.2019
Iepirkuma plāni: Kurināmā iegāde, 2019, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 17.06.2019
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu piegāde, 2019, septembris, 42000 Eur - 135000 Eur 17.06.2019
Iepirkuma plāni: Degvielas piegāde, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 17.06.2019
Iepirkuma plāni: Ziemassvētku dāvanu (paciņu) piegāde Daugavpils pilsētas domes Sociālā dienesta klientiem, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17.06.2019
Iepirkuma plāni: Ziemassvētku dāvanas, 2019, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 17.06.2019
Iepirkuma plāni: Apsardzes pakalpojumu sniegšana, 2019, septembris, 42000 Eur - 135000 Eur 17.06.2019
Iepirkuma plāni: Lietus ūdens kanalizācijas tīklu tehniskā apkalpošana un skalošana, 2019, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur 17.06.2019
Iepirkuma plāni: Autotransporta apkopes, remonta pakalpojumi un rezerves daļu un materiālu iegāde, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17.06.2019
Iepirkuma plāni: Būvprojekta cilvēku pārvietošanās lifta ierīkošanai skolas ēkā Abavas ielā 1, ekspertīze, 2019, oktobris, 10000 Eur - 42000 Eur 17.06.2019
Iepirkuma plāni: Būvprojekta cilvēku pacēlāja ierīkošanai skolas guļamkorpusa ēkā Abavas ielā 1, ekspertīze, 2019, oktobris, 10000 Eur - 42000 Eur 17.06.2019
Iepirkuma plāni: Laukuma sagatavošana uguņošanai, 2019, oktobris, 10000 Eur - 42000 Eur 17.06.2019
Iepirkuma plāni: Pārvietojamo biotualešu, ģērbtuvju un āra roku mazgāšanas izlietņu uzstādīšana un apsaimniekošana Daugavpilī, 2019, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 17.06.2019
Iepirkuma plāni: Daugavpils pilsētas lapas administrēšana sociālajos tīklos, 2019, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 17.06.2019
Iepirkuma plāni: Veļas mazgāšanas pakalpojumi un ķīmiskā tīrīšana, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17.06.2019
Iepirkuma plāni: Apbedīšanas pakalpojums, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17.06.2019
Iepirkuma plāni: Būvdarbu veikšana - GRUPU DZĪVOKĻA pakalpojuma nodrošināšanai personām ar GRT, 18. novembra iela 354V, Daugavpilī, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Būvdarbi, Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Vienības ielā 30, Daugavpilī SAM 4.2.2. ietvaros, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Daugavpils cietokšņa 7 bastiona restaurācija, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Ēkas Nikolaja ielā 9 jumta remonts un elektrības pieslēguma ierīkošana 8.bastiona teritorija Daugavpils cietoksnī, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Rugeļu sporta bāzes darbības uzsākšana, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Stropaka ezera pludmales labiekārtošana Neredzīgo biedrības rajonā, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Pandusa ierīkošana Lielā Stropu ezera pludmalē cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
(729974) Vides objektu piegāde un uzstādīšana Daugavpilī 13.03.2023
Iepirkuma plāni: Formas tērpu izgatavošana un piegāde;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Datortehnikas piegāde izglītojošām programmām Daugavpils Inovāciju centra koprades laboratorijā, projekta "Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī" Nr. NFI/IC/VIAA/2020/4,Līguma Nr. 9.-20.2.2.1/4.ietvaros;2023, 1. ceturksnis - 2023, ... 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde pašvaldības policijas vajadzībām;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Videonovērošanas sistēmas aprīkojums;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Ēdināšānas pakalpojuma sniegšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "Priedīte"" klientiem;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektam "Būvniecības darbu veikšana industriālā parka izveidei Lidostas ielā 4, Locikos";2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība būvdarbiem Ēkas energoefektivitātes uzlabošanai un telpu apdares atjaunošanai Vidzemes ielā 41A, Daugavpilī;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Būvprojekta "Ēkas lietošanas veida maiņa un pārbūve Stacijas ielā 129a, Daugavpilī" ekspertīze;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Daugavpils pilsētas svētku tehniskais nodrošinājums;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Tipogrāfijas pakalpojumi Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vajadzībām;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Mehānisko ventilāciju tīrīšana Daugavpils pilsētas iestāžu ēkās;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Sporta laukumu mākslīgā seguma apkope;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Futbola laukuma Ruģeļu mikrorajonā, Varšavas ielā 1b un sporta laukuma Strādnieku 87, 83, Tukuma 24 un Viršu ielā 46, Poligona ielā 58 tuvumā uzturēšana;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Augsnes, mežu un ūdens piesārņojošo stihisko izgāztuvju likvidācija pilsētas administratīvajā teritorijā;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Stacionāro tualešu konteineru uzstādīšana Dubrovina parkā, Centrālajā parkā;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Celmu frezēšana Cietokšņa aizsargvaļņa slīpajā daļā;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Kapsētu inventarizācija un digitalizācija;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Par lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas un skalošanas darbiem Daugavpils pilsētā;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Atgūto materiālu uzglabāšanas vietas uzturēšanas un uzraudzības sistēmas pakalpojumu sniegšana;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Sporta ekipējums un inventārs Daugavpils futbola skola;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Pacēlaju piegāde;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Ēkas energoefektivitātes uzlabošanai un telpu apdares atjaunošana Vidzemes ielā 41A, Daugavpilī;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā/valdījumā esošo dzīvokļu un nedzīvojamo telpu atjaunošana;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Daļēji sabrukušo būvju ar kadastra apzīmējumiem 05000342001003, 05000342001023, 05000342001027 demontāžā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000342001 Cēsu iela 20, Daugavpilī;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Tranzīta ielu uzturēšana (pašvaldības daļas finansējums tranzītielām A13, P67, P68);2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Par ielu un ietvju seguma remontu un atjaunošanu;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Nomaļu un zaļās zonas atjaunošana pēc ielu un ietvju remontdarbiem;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Tiltu un satiksmes pārvadu remontdarbi;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu ēku koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns aizsargsastāvu;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 16.03.2023
Iepirkuma plāni: Tūrisma brošūras par Daugavpils cietoksni rediģēšana un drukāšana;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Daugavpils cietokšņa kartes drukāšana;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Daugavpils tūrisma brošūras druka;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Lielformāta druka (afišu drukāšana un izvietošana);2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Kalendārs "Daugavpils2025" maketa izveidošana un druka;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Būvprojektu ekspertīze (Jelgavas iela, 18.novembra pārvads,Forštadtes gajēju tilts);2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Skaņas pults DVPI "Vienības nams" vajadzībām;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Ēkas pārbūve jaunatnes centra vajadzībām Raiņa iela 69, Daugavpils - būvuzraudzība;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Būvmateriālu un remontmateriālu piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Elektroenerģijas piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Inventāra iegāde airēšanas nodarbību nodrošināšanai Rowing4confidence projekta ietvaros;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Mācību līdzekļu iegāde STEM un vides jomā mācību procesa un ārpusstundu aktivitāšu nodrošināšanai projektā SAM 8.3.2.2. „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” iesaistītajām skolām, lai turpinātu pilnvērtīgi realizēt... 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Degvielas piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Ārpakalpojums - atkritumu šķirošanas aprīkojuma nodrošināšana (atkritumu šķirošanas konteineri, izglītības materiālu izstrāde);2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Izmaksu un ieguvumu analīzes un TEP izstrāde;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektam "Būvniecības darbu veikšana Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) izveidei";2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Nekustamā īpašuma Stacijas ielā 95, Daugavpils - būvuzraudzība;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Daugavpils pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas izstrāde 2025.-2029.gadam;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana sanitāro ciršu veikšanai Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mežos 2024.gadā;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Mehānisko ventilāciju tīrīšana Daugavpils pilsētas iestāžu ēkās;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Sporta laukumu mākslīgā seguma apkope;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Ēdināšānas pakalpojuma sniegšana Daugavpils valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Ēdiena piegādes pakalpojumu sniegšana Sociālā dienesta klientiem;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Priedīte"" klientiem;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumu sniegšana Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem klientiem;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Futbola laukuma Ruģeļu mikrorajonā, Varšavas ielā 1b un sporta laukuma Viršu ielā 46, Poligona ielā 58 tuvumā uzturēšana;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Augsnes, mežu un ūdens piesārņojošo stihisko izgāztuvju likvidācija pilsētas administratīvajā teritorijā;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Stacionāro tualešu konteineru uzstādīšana Dubrovina parkā, Centrālajā parkā;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Kapsētu inventarizācija un digitalizācija;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 21.03.2024
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība atklāta peldbaseina izbūvei Tērvetes ielā 29, Daugavpilī, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.03.2020
Iepirkuma plāni: Apliecinājuma kartes sagatavošana un ēkas jumta seguma nomaiņa Mihoelsa ielā 58, Daugavpilī, 2021, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Vasaras spēļu nojumju, saimniecības ēkas novietošana, teritorijas labiekārtošana un lietus ūdenskanalizācijas tīklu atjaunošana Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izgl…, 2021, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centra teritorijā esošāš videonovērošanas sistēmas atjaunošana, 2021, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Kompostēšanas laukuma izbūve Liginišķos (kopā ar projektēšanu, autoruzraudzību un būvuzraudzību), 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Lietus ūdens novadīšana no ielu klātnes, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Sporta laukuma ierīkošana un vides pieejamības nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem, Liepājas ielā 4, Daugavpilī”, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkas Saules ielā 7, Daugavpilī, energoefektivitātes uzlabošanai un ēkas tehnisko sistēmu modernizācijai (SAM…, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu izpilde "Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšana Daugavpils pilsētas 7.pirmss…, 2021, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu izpilde "Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšana Daugavpils pilsētas 11.pirms…, 2021, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu izpilde "Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšana Daugavpils pilsētas 18.pirms…, 2021, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Vispārējie būvdarbi, inženiertīklu nomaiņa Daugavpils 3.vidusskolas mācību priekšmeta “Dizains un tehnoloģijas” kabineta telpās, 2021, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Ziemassvētku iluminācijas un pieslēgumi, rotājumu un gaismas virteņu ierīkošana (iekļaujot demontāžu un montāžu), 2021, oktobris, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: "Šautuves sporta ēkas jaunbūve Stacijas ielā 129A, Daugavpilī" būvniecība, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Iekštelpu alternatīvo sporta veidu centra izbūve Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Svētku inventāra iegāde virs 500 eur, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Svētku inventāra iegāde līdz 500 eur, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Degvielas piegāde, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Ziemassvētku dāvanas, 2021, novembris, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Ziemassvētku dāvanu (paciņu) piegāde Daugavpils pilsētas domes Sociālā dienesta klientiem, 2021, oktobris, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Granulu iegāde, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Kurināmā piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm, 2021, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Mēbeļu iegāde tehnikas centra vajadzībām, 2021, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Aprīkojuma iegāde DIC izglītojošajām aktivitātēm, 2021, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Muzeja ekspozīcijas izveide, 2021, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Būvmateriālu un Remontmateriālu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Elektriskie instrumenti un darza tehnika( akumulatora gaisa kompresors, akumulatora perforators, metināšanas pusautomats, trimmeris), 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Mēbeles (naksts galdiņš, metāla gultas, biroja krēsls, metālā garderoba skapīši, divdurvju skapji un divāni) DPSATC, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Sporta forma, 2021, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Ārpakalpojums - pētījums par aprites ekonomikas veicināšanas esošos situāciju Daugavpilī projekta “Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā” BALTIPLAST ietvaros;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ce... 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība būvdarbiem Ēkas energoefektivitātes uzlabošanai un telpu apdares atjaunošanai 18.novembra ielā 161, Daugavpilī;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Lielo gaismas dekoru piegāde Ziemassvētku noformējumam;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu, saimniecības preču piegāde;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Mācību līdzekļu iegāde STEM un vides jomā mācību procesa un ārpusstundu aktivitāšu nodrošināšanai projektā SAM 8.3.2.2. „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” iesaistītajām skolām, lai turpinātu pilnvērtīgi realizēt... 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Būvdarbi Ēkas energoefektivitātes uzlabošanai un telpu apdares atjaunošanai 18. novembra ielā 161, Daugavpilī;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Festivāla "Dinaburga 1812" tehniski mākslinieciskais nodrošinājums;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Daugavpils pilsētas zīmola, logo un stila rokasgramatas izstrādāšana;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Piekļuve datu pārraides kanālam videonovērošanas nodrošināšanai;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Daugavpils Inovāciju centra izglītojošo un sabiedrības iesaistes aktivitāšu organizēšana: Informatīvi izglītojošs seminārs;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Daugavpils pilsētas svētku pasākumu lāzeršovs Daugavpilī (Pilsētas svētki, Zieammsvētki/Jaunais gads);2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Izgāztuves "Demene" vides stāvokļa monitorings (1.Infiltrāta atsūknēšana, 2.Gāzu monitorings, 3.Izgāztuves monitorings);2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 19.03.2023
Iepirkuma plāni: Tiltu un pārvadu vispārīgās un galvenās inspekcijas;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 19.03.2023
(730723) Pārtikas produktu piegāde Daugavpils valstspilsētas izglītības iestādēm 22.03.2023
(731750) Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi Daugavpils pilsētas kolektīvu dalības XXVII Vispārējos Dziesmu un XVII Deju svētkos 30.06.-10.07.2023. nodrošināšanai 30.03.2023
(732726) Veselības apdrošināšanas pakalpojuma nodrošināšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai, tās iestādēm un kapitālsabiedrībām 03.04.2023
(733543) Būvprojekta "Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstība Lidostas ielā 4, Locikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā" ekspertīzes veikšana 14.04.2023
Iepirkuma plāni: Vēsturiskās rekonstrukcijas festivāla "Dinaburg 1812" muzikālais un tehniskais nodrošinājums;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 21.04.2023
Iepirkuma plāni: Latvijas keramikas biennāles nodrošinājums;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 21.04.2023
(735020) Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvobjektam “Aktīvas atpūtas parks – Veikparks ar infrastruktūru Stropu ezerā” 21.04.2023
Iepirkuma plāni: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzības un būvdarbu veikšana būvobjektam "Doktorāta izveidošana pēc adreses Viršu ielā 47-33, Daugavpilī";2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 12.05.2023
(737686) Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā/valdījumā esošo dzīvokļu un nedzīvojamo telpu atjaunošana; (537 190 Eur) 15.05.2023
(737976) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvobjektam “Aktīvas atpūtas parks – Veikparks ar infrastruktūru Stropu ezerā” 19.05.2023
(739293) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzības un būvdarbu veikšana būvobjektam “Doktorāta izveidošana pēc adreses Viršu ielā 47-33, Daugavpilī” 24.05.2023
(741278) Tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu izpilde “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas pārbūve Daugavpils Rugeļu pirmsskolas izglītības iestādes ēkā 08.06.2023
Iepirkuma plāni: Specializēto sporta apavu un apģērbu iegāde DISVS sporta nodaļu vajadzībām, 2021, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Mīkstais inventārs un darba apģērbi DPSATC, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Mīkstais inventārs Sociālā dienesta vajadzībām, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Mīkstā inventāra piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Virtuves inventāra piegāde Sociālā dienesta vajadzībām, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Virtuves inventārs, galda piederumi, aprīkojums DPSATC, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Virtuves trauku, inventāra iegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Virtuves iekārtu un aprīkojuma piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm, 2021, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Žalūziju izgatavošana un uzstādīšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Mēbeļu piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei un iestādēm, 2021, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Klientu kopšanas preču iegāde, 2021, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Flīģeļa piegāde, 2021, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Pacēlaju piegāde, 2021, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 26.02.2021
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība atklāta peldbaseina - daudzfunkcionāla sezonas rakstura sporta un atpūtas kompleksa izbūve Jauno Stropu rajonā, Tērvetes ielā 2…, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.03.2021
Iepirkuma plāni: Būvprojekta "Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) izveide"izstrāde, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.03.2021
Iepirkuma plāni: Būvprojekta "Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra Turaidas ielā 36 attīstība (II kārta)" izstrāde, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.03.2021
Iepirkuma plāni: Būvprojekta "Forštadtes kultūras nams, Vidzemes ielā 41" izstrāde, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.03.2021
Iepirkuma plāni: Būvprojekta "Sociālā dienesta Nakts patversme un sociālā patversme, Šaurā ielā 23, Daugavpils" izstrāde, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.03.2021
Iepirkuma plāni: Ziemeļu industriālās zonas infrastruktūras pārbūve, Daugavpilī 2.2.kārta (2.kārtas 2.posms, ārējā sadzīves kanalizācija K1; KSS1; Lietus ūdens kanalizācija K2), 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 01.03.2021
Iepirkuma plāni: Izgāztuves "Demene" vides stāvokļa monitorings (1.Infiltrāta atsūknēšana, 2.Gāzu monitorings, 3.Izgāztuves monitorings), 2021, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 16.04.2021
Iepirkuma plāni: DIC tematisko pasākumu un programmu organizēšana, 2021, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 16.04.2021
Iepirkuma plāni: Radošo darbnīcu organizēšana STEM jomā, 2021, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 16.04.2021
Iepirkuma plāni: DIC pasākumu organizēšana uzņēmējdarbības un karjeras attīstībai STEM jomā, 2021, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 16.04.2021
Iepirkuma plāni: DIC ārpuscentra pasākumu organizēšana, 2021, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 16.04.2021
Iepirkuma plāni: Starptautiskā keramikas simpozija un Keramikas festivāla organizēšana (materiāli un rīki, profesionālā aprīkojuma noma), 2021, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 16.04.2021
Iepirkuma plāni: Festivāla "Dinaburga 1812" tehniski mākslinieciskais nodrošinājums, 2021, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 16.04.2021
Iepirkuma plāni: Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēa, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 16.04.2021
Iepirkuma plāni: Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļai, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 16.04.2021
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumu sniegšana Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem klientiem, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 16.04.2021
(741698) Sporta zāles vienkāršota pārbūve un sporta laukuma izbūve Vienības pamatskolā, Daugavpilī 12.06.2023
(742132) Remontmateriālu piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēm 14.06.2023
(742746) Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā “Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Vidzemes ielā 41A, Daugavpilī” 15.06.2023
(742762) Auto stāvlaukuma izbūve Dzintaru ielā 2A un Dzintaru ielā 2B, Daugavpilī 19.06.2023
(742751) Modernas "black-box" zāles būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Rīgas ielā 22a, Daugavpilī 19.06.2023
(742759) Kafejnīcas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Rīgas ielā 22a, Daugavpilī 19.06.2023
(743308) Paskaidrojuma raksta izstrāde un būvdarbu izpilde siltummezglu modernizācijai Daugavpils valstspilsētas izglītības iestādēs 22.06.2023
(744440) Vienības tilta pāri Daugavas upei pārbūve 30.06.2023
(743885) Bērnu rotaļu aprīkojuma un vingrošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Daugavpils administratīvajā teritorijā 2023.gadā 30.06.2023
(746228) Tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu izpilde “Apsardzes un videonovērošanas sistēmas ierīkošana Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu ēkās” 13.07.2023
(749461) Piebraucamā ceļa pie kapiem 18.Novembra ielas 124 rajonā atjaunošana Daugavpilī; (41 322 Eur) 04.08.2023
(749650) Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ostrovska ielas pārbūvei posmā no Lielā ielas līdz Austrumu ielai un stāvlaukuma izbūve, Daugavpilī; (33 057 Eur) 07.08.2023
(751814) Pārtikas produktu piegāde Daugavpils valstspilsētas izglītības iestādēm 25.08.2023
(752742) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un demontāžas darbi "Ēku un būvju Stacijas ielā 95, Daugavpilī nojaukšana” 31.08.2023
(752652) Pārtikas produktu piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas Daugavpils sociālās aprūpes centram 02.09.2023
(755739) Vingrošanas iekārtu izgatavošana un piegāde Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā 20.09.2023
(759344) Degvielas piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vajadzībām 18.10.2023
(760348) Avotiņu parka revitalizācija un apgaismojuma izbūve 20.10.2023
(760424) Iekšējo inženiertīklu apkopes un remonta pakalpojumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēs 20.10.2023
(3af6f6a1-b393-4896-a0ce-1449147d3095) Industriālā parka būvniecība Lidostas ielā 4, Locikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā 30.10.2023
(594149e3-32ce-4868-a9f6-a7a430a60566) Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi 31.10.2023
(b5fbbcbc-1813-47bd-b1ed-5cdc728ab3e0) Pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām 14.11.2023
(c1a4906a-cd6b-4bd4-b2f6-bdd2e4f67f8e) Elektroenerģijas piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde” 14.11.2023
(55ced5e1-7000-4a54-8b64-bac5606d6239) Fasādes daļas atjaunošana un iekštelpu remonts Komandanta ielā 3 un Komandanta ielā 5, Daugavpilī 16.11.2023
(1b5f018e-377b-4e4a-bc94-7c130411fcb0) Daugavpils cietokšņa dārza restaurācija Komandanta ielā 6, Daugavpilī 21.11.2023

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti