Blodprøvetakingsutstyr til Helse Nord og Helse Midt-Norge

Information

02 - Contract notice
Open procedure
8/23/2022 8:54 AM (GMT+02:00)
9/15/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
9/1/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Kristin Fjellheim Eriksen Kristin Fjellheim Eriksen
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Tender is cancelled

Short description

Helse Nord og Helse Midt-Norge ønsker å inngå rammeavtale for Blodprøvetakingsutstyr.

Anskaffelsen er delt inn i 6 delkontrakter, herunder:
1. Lansetter
2. Rør og utstyr til kapillærblodprøvetaking
3. Rør og utstyr til venøs blodprøvetaking
4. Kanlyer til venøs blodprøvetaking
5. Spesialrør for veneblodprøvetaking
6. Stasebånd

For mer informasjon, se konkurransegrunnlaget.

Estimert samlet maksverdi for alle delkontrakter er 122,5 MNOK forutsatt en maksimal avtaleperiode på 2+1+1+1 (5 år). Ved fastsettelse av estimatet har oppdragsgiver tatt høyde for noe merforbruk grunnet usikkerhet knyttet til fremtidig behov.

De estimerte verdiene og volumene i konkurransedokumentene er ikke bindende for oppdragsgiver, og kundene er ikke forpliktet til å kjøpe et bestemt volum innenfor de enkelte områdene i avtaleperioden.

Til orientering vil ikke spørsmål bli svart ut før 08.08.2022.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00