Blodprøvetakingsutstyr til Helse Nord og Helse Midt-Norge

Hankinnan yleistiedot

02 - Hankintailmoitus (2)
Avoin menettely
23.8.2022 9.54 (GMT+03:00)
15.9.2022 13.00 (GMT+03:00)
1.9.2022 13.00 (GMT+03:00)
Ei

Hankintayksikkö

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Kristin Fjellheim Eriksen Kristin Fjellheim Eriksen
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norja
916879067

Hankinta on peruttu

Lyhyt kuvaus

Helse Nord og Helse Midt-Norge ønsker å inngå rammeavtale for Blodprøvetakingsutstyr.

Anskaffelsen er delt inn i 6 delkontrakter, herunder:
1. Lansetter
2. Rør og utstyr til kapillærblodprøvetaking
3. Rør og utstyr til venøs blodprøvetaking
4. Kanlyer til venøs blodprøvetaking
5. Spesialrør for veneblodprøvetaking
6. Stasebånd

For mer informasjon, se konkurransegrunnlaget.

Estimert samlet maksverdi for alle delkontrakter er 122,5 MNOK forutsatt en maksimal avtaleperiode på 2+1+1+1 (5 år). Ved fastsettelse av estimatet har oppdragsgiver tatt høyde for noe merforbruk grunnet usikkerhet knyttet til fremtidig behov.

De estimerte verdiene og volumene i konkurransedokumentene er ikke bindende for oppdragsgiver, og kundene er ikke forpliktet til å kjøpe et bestemt volum innenfor de enkelte områdene i avtaleperioden.

Til orientering vil ikke spørsmål bli svart ut før 08.08.2022.

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yleistä hankinnoista

Hankintalaki
TED

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600