SYKEHUSINNKJØP HF - Tender

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
Org number: 916879067
Company description

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Title Department Closing date
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 4/9/2029
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 10/29/2029
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 10/31/2030
Helikopterbase Nygårdstangen Plan- og designkonkurranse 1/11/2023
Immunhistokjemisk fargemaskin med instrumentspesifikke reagenser og forbruksvarer til avdeling for patologi-St. Olavs hospital HF 12/16/2022
Kvalitetssystem, Helse Nord (konkurransefasen) 12/15/2022
Storkjøkkenutstyr til helseforetakene i Norge 6/25/2032
Kontormøbler og andre ikke-medisinske møbler til helseforetakene i Norge 6/25/2032
Tilbudsfase: Målrettet annonsering i sosiale medier og innholdsproduksjon til helseforetakene i Helse Sør-Øst 12/5/2022
Åndedrettsvern FFP3 til nasjonalt beredskapslager 12/6/2022
Vannforsyning til skumanlegg for helikopterplattform Bodø – Nordlandssykehuset HF 12/14/2022
LC-MSMS reagenser til nyfødtscreening og PKU pasient monitorering 1/6/2023
TEM rack til Helse Stavanger HF 1/3/2023
Mikroskop til øyeoperasjon til St. Olavs Hospital 1/6/2023
Øyeutstyr-/unit til Finnmarkssykehuset HF 12/7/2022
Blodgassinstrumenter med instrumentspesifikt forbruksmateriell til Helse Midt-Norge 1/2/2023
Utskifting av heis for Førde Sentralsjukehus ved Helse Førde HF 1/17/2023
Forbruksmateriell til sterilforsyning, maskinavhengig rengjøringsmiddel til helseforetakene i Norge 1/4/2023
Innovasjonspartnerskap - Lokal produksjon av tørket blodplasma for levering til Helse Bergen HF 12/21/2022
Innovasjonspartnerskapskontrakt Lokal produksjon av tørket blodplasma for levering til Helse Bergen HF 1/30/2023
ST220091 Rømningstrapp bygg 57 Sykehuset Telemark HF 12/7/2022
Elektronisk apparat for måling av NIBP, SpO2 og puls til Helse Vest RHF 12/19/2022
Blærevolummåler til Finnmarkssykehuset HF 12/14/2022
Løsning for sikker utskrift til helseforetakene i Helse Vest 1/6/2023
Lab.utstyr, kjølesentrifuge for Helse Stavanger HF 12/16/2022
Filter anestesi og intensiv til helseforetakene i Helse Midt-Norge 1/18/2023
Skjelett/thorax røntgen nye sykehuset på Hjelset (SNR) 1/10/2023
Vanndampautoklaver til Akershus universitetssykehus 12/22/2022
Skannere for digital patologi til helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF 12/9/2022
Kommunikasjonsløsning i den akuttmedisinske kjede til Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) - tilbudsfase 1/27/2023
Kjøp og vedlikehold av Citrix-produkter for Sykehuspartner HF 12/20/2022
Suturer til helseforetakene i Helse Nord 12/19/2022
Trykkspylingssett og bensement til helseforetakene i Helse Vest 12/5/2022
Endoskopiutstyr til tarmscreening, Helse Fonna HF 12/12/2022
Kvalifisering: Rådgivningstjenester i forbindelse med flytteplanlegging på Nye Radiumhospitalet for Oslo universitetssykehus HF 12/8/2022
Tilbudsfase: Rådgivningstjenester i forbindelse med flytteplanlegging på Nye Radiumhospitalet for Oslo universitetssykehus HF 1/16/2023
Matter til Akershus universitetssykehus HF 12/13/2022
En-pasient C-PAP system til prehospital bruk Sykehuset Innlandet HF 12/5/2022
Passiv brannsikring (branntetting) til Sykehuset Levanger 12/20/2022
Nasjonal avtale- IT-tilbehør og monitorer 1/6/2023
Endoskopirack til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1/6/2023
Ny utlysning resterende delkontrakter Håndverkertjenester til Nordlandssykehuset HF 1/4/2023
Fødesenger til Helse Stavanger HF 1/9/2023
Thulium laser med utstyrsavhengig forbruksmateriell til Helse Førde HF 12/15/2022
Kontroll av laboratorieventilasjon St. Olavs hospital HF 1/5/2023
Rør til stabilisering av cellefritt DNA (NIPT) til Helse Vest 1/6/2023
Dampautoklaver og lavtemperatursterilisator til Nye Førde Sjukehus 12/16/2022
Heisettersyn Sykehuset Østfold HF 12/12/2022
Service, rehabilitering og feilretting byggautomasjon Siemens TIA Portal / Simatic Manager Step7 og operasjonsstuer - St. Olavs hospital HF 12/20/2022
Rørleggertjenester til Helse Fonna HF 1/4/2023
Kvalifisering: IKT-løsning for medikamentell kreftbehandling til Helse Nord 12/19/2022
K302 Luftbehandlingsanlegg, Ombygging Poliklinikk, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF 12/5/2022
NY: Laboratorie forbruksvarer til foretakene i Helse Nord 12/5/2022
Dialog- og tilbudsfase: IKT-løsning for medikamentell kreftbehandling til Helse Nord 1/13/2023
Håndverkertjenester til Finnmarkssykehuset HF Karasjok og Lakselv 12/16/2022
Vekteruniformer til Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF 12/21/2022
Operasjonsbord med fast sokkel, Helse Førde HF 1/11/2023
Kolposkop og gynekologiske stoler til Finnmarkssykehuset HF 12/20/2022
Adgangskort til Helse Nord RHF m. flere 1/4/2023
Blodgassinstrument til Akershus universitetssykehus HF 1/9/2023
Artroskopiutstyr til Finnmarkssykehuset HF 12/7/2022
Medisinteknisk service til Vestre Viken HF 1/6/2023
Instrumentvaskere og spyledekontaminatorer til Nye Førde Sjukehus 1/9/2023
Instrument- og spyledekontaminatorer til skyllerom, Helse Bergen HF 1/13/2023
Direkte anskaffelse av forbruksmateriell til Invasiv kardiologi barn til Oslo universitetssykehus- Cook Norge AS 12/14/2022
Gavekort til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12/9/2022
Laboratorietjenester innenfor medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, immunologi og transfusjonsmedisin og klinisk farmakologi 1/2/2023
Kolposkoper St. Olavs hospital HF 12/13/2022
Ultralydsystem som er kompatibelt med Da Vinci operasjonssystem til Sykehuset i Østfold HF 1/6/2023
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Abbott Norge as
medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 12/31/2099 Raymond Kilen Avalon Medical AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 11/4/2025 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 3/15/2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS
medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 8/21/2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 4/30/2030 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
MTU Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
2 stk blodbankskap til Sykehuset Namsos Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Fresenius kabi Norge AS
Rørleggertjenester ved Sykehuset Østfold Rammeavtale 1/2/2024 Simon Bruun Eidhammer Multiple

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00