I0420 EFU-10385 Alvøen idrettshall - Samspillsentreprenør med prosjekteringsgruppe - Trinn 2

Information

5/28/2021 1:58 PM (GMT+02:00)
11/12/2021 12:00 PM (GMT+01:00)
10/29/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Etat for utbygging Etat for utbygging
Kjersti Sætre Brændø Kjersti Sætre Brændø
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Short description

Bergen kommune, Etat for utbygging innbyr med dette til konkurranse om kontrakt for samspillsentreprise i prosjektet  I0420 Alvøen idrettshall.

Organiseringen:
Prosjektet organiseres etter modellen «Samspill- til totalentreprise». Etter endt samspillsfase signeres avtale for fase 2 - totalentreprise, basert på en omforent kontraktspris.

Om prosjektet:
Det skal bygges en stor idrettshall med aktivitetsflate på 25 x 45 m med tilhørende bordtennishall på 500 m², samt styrkerom og rom for dans/kampsport/sosiale tilstelninger, samt møterom. Idrettshallen skal først og fremst være fleksibelt tilrettelagt for ulike idretter, men den skal også kunne fungere som arena for fellessamlinger med ett større antall personer i hallen.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: I0420 EFU-10385 Alvøen idrettshall - Samspillsentreprenør med prosjekteringsgruppe - Trinn 1

Files (click on the file name to download)

Name Size
Konkurransegrunnlag Del II Oppdragsbeskrivelse samspill.pdf 1.31 MB
Vedlegg II.01.1 Malreferat etter fase 1.pdf 26 KB
Vedlegg II.02 Rom og funksjonsprogram med arealprogram og nærhetsmatrise.pdf 362 KB
Vedlegg II.03 Administrative bestemmelser.pdf 185 KB
Vedlegg II.04 SHA Plan for Alvøen Idrettshall.zip 1.14 MB
Vedlegg II.05 Miljøprogram.pdf 561 KB
Vedlegg II.06 Digitaliseringsstrategi med vedlegg.zip 1.26 MB
Vedlegg II.07 Mulighetsstudie Asplan Viak med vedlegg.zip 19.59 MB
Vedlegg II.08 Reguleringsplan.pdf 865 KB
Vedlegg II.09 Referat Forhåndskonferanse med Byggesak inkl. vedlegg.zip 730 KB
Vedlegg II.10 Kabelkart med vedlegg - ZIP.zip 4.62 MB
Vedlegg II.11 Retningslinjer og krav - Bygning og tekniske anlegg- Rev. 3.pdf 796 KB
Vedlegg II.12 FDV-dokumentasjon - Rev. 1.pdf 324 KB
Vedlegg II.13 DAK-manual - Rev. 3.0.pdf 2.41 MB
Vedlegg II.14 Automatisering og SD-anlegg - Rev. 2.pdf 457 KB
Vedlegg II.15 Merkemanual - Rev.1.3.pdf 656 KB
Vedlegg II.16 Drifts- og renholdstekniske funksjonskrav - Rev. 2.pdf 953 KB
Vedlegg II.17 Retningslinjer IKT-infrastruktur - Rev. 07.pdf 1.32 MB
Vedlegg II.18 Plan for systematisk ferdigstillelse - rev. 1.0.pdf 1.11 MB
Vedlegg II.19 Veileder - Plan for systematisk ferdigstillelse - Rev. 1.0.pdf 1.14 MB
Vedlegg II.20 Retningslinjer og krav til prøvedrift - Rev.1.0.pdf 1.12 MB
Vedlegg II.21 Arkitektur+.pdf 2.72 MB
Vedlegg II.23 EFU Klima og miljøprogram.pdf 4.47 MB
Vedlegg II.24 Punktskymodell Alvøen Idrettspark.pdf 281 KB
Vedlegg I.1) EFU-10385 Tilbudsskjema v0.docx 1.35 MB
Vedlegg I.2 Mal for CV nøkkelpersonell.docx 628 KB
Vedlegg II.22 Hovedfremdriftsplan til konkurransen - Rev. 1.pdf 641 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00