U2930 EFU-10317 Haukeland skole - anskaffelse av totalentreprenør trinn 2

Information

6/4/2021 1:00 PM (GMT+02:00)
8/16/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
6/24/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Helene Mjåtveit Helene Mjåtveit
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Short description

Bergen kommune, Etat for utbygging innbyr med dette til begrenset konkurranse for prosjektet U2930 Haukeland skole, totalentreprise.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: U2930 EFU 10317 Haukeland skole - anskaffelse av totalentreprenør trinn 1

Files (click on the file name to download)

Name Size
II.02 Administrative bestemmelser.docx 683 KB
II.05 Retningslinjer og krav.zip 6.61 MB
II.06 Tegninger.zip 23.59 MB
II.07 BIM.zip 6.14 MB
II.08 Modell forprosjekt.zip 8.28 MB
II.09 Rammetillatelse på vilkår. Gnr163 bnr385- EDKID - 12445147.pdf 1.54 MB
II.10 BC 00 001 A-01.pdf 1.34 MB
II.11 Hovedfremdriftsplan.pdf 75 KB
II.12 Byggherrens SHA plan.zip 669 KB
II.13 ROS-analyse Haukeland skole.pdf 15.19 MB
II.14 Arboristrapport vedr. bevaring av trær og håndtering av fremmede arter.pdf 702 KB
II.15 Naturmangfold- kartleggingsnotat.pdf 4.96 MB
II.16 Skredfarevurdering Haukeland skole.pdf 8.68 MB
II.17 Flom-og erosjonsfarevurdering Haukeland skole_rev 01.02.21.pdf 4.01 MB
II.18 Geoteknikk, Grunnundersøkelse og tiltaksplan.zip 8.67 MB
II.19 H7-3 Miljøprogram Haukeland skole.pdf 180 KB
II.20 H7-4 Miljøoppfølgingsplan MOP.pdf 160 KB
II.21 BREEAM.zip 4.41 MB
II.22 H1-06 Energikonsept.pdf 5.49 MB
II.23 H1-2 Premissnotat bygningsfysikk.pdf 2.36 MB
II.24 Brannkonsept.zip 3.50 MB
II.25 Uttalelse fra VA-etaten ifbm. rammesøknad Gnr163 bnr385.PDF 465 KB
II.26 VAO-planer Haukeland Skole.pdf 2.17 MB
II.27 Kabelplan BKK - Kabler og gravemelding.zip 5.91 MB
II.28 Støyvurdering Haukeland skole.pdf 1.58 MB
II.29 H7-8 Vurdering av dagslysforhold.pdf 3.55 MB
II.30 Rapport frå arkeologisk registrering - gnr163 bnr185.pdf 10.94 MB
II.31 Redegjørelse forprosjekt.zip 6.52 MB
II.32 Plan for systematisk ferdigstillelse - BK - rev. 1.pdf 407 KB
II.33 Grensesnittmatrise.xlsx.pdf 224 KB
II.34 Testplan for integrerte tester.xlsx.pdf 172 KB
II.35 Sluttfaseplan.xlsx.pdf 87 KB
II.36 H1-10 - Haukeland skole -Tilstandsrapport-2017.pdf 20.70 MB
II.37 Div Vedlegg fra forprosjekt.zip 292 KB
II.38 Rammesøknad med vedlegg.zip 6.13 MB
I.1 E2.docx 79 KB
II.04 Funksjonsbeskrivelse.zip 4.09 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00