211432 Skallum - Tjernsrud separering

Information

05 - Contract notice - utilities
Open procedure
11/12/2020 4:27 PM (GMT+01:00)
11/18/2020 12:00 PM (GMT+01:00)
11/6/2020 12:00 PM (GMT+01:00)
11/18/2020 12:00 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

Bærum kommune Bærum kommune
Ingvild Tørum Jarl Erik Larsen
Postboks 700
1304 SANDVIKA
Norway
935478715

Closing date has passed.

Short description

Prosjektet innebærer separering av ca 850 meter AF 800 til OV1000 og SP800. Hovedledningstrase ligger i stor grad på private eiendommer og i et område som er setningsensetivt. Grunnstabiliserende tiltak for hovedtraseen er omfattende og inkluderer spunt til fjell, svevespunt, rørspunt, kalk/sementstabilisering og grøftekasse. Det vil være behov for overpumping forbi anleggsstedet for store deler av anleggsutførelsen.
Prosjektet innbefatter også utskifting av ca 350 meter mindre sideledninger med SP, OV og VL <400mm. Private stikkledninger for ca 40 eiendommer skal også separeres. Midlertidig og permanent flytting av strøm- og kommunikasjonsledninger langs deler av anlegget. 

Files

Name Size
10201916-001_Y_Tilbudstegninger.pdf 4.22 MB
10201916-001_Vei_Tilbudstegning.pdf 194 KB
10201916-001_VA_Tilbudstegninger.pdf 25.96 MB
10201916-001_VA_Oversikt over eksisterende kummer på ledningsstrekk som skal strømpeutfores.pdf 179 KB
10201916-001_Tegningsliste.pdf 149 KB
10201916-001_Mengdebeskrivelse.xml 8.21 MB
10201916-001_Mengdebeskrivelse.pdf 1.78 MB
10201916-001_Mengdebeskrivelse.gab 10.00 MB
10201916-001_L_Tilbudstegning.pdf 541 KB
10201916-001_L_ Ringstabekk skole - prinsippskisse - tilbakeføring vegetasjon.pdf 1.62 MB
E.1 - Bærum kommunes skjemaer for kvalitetssikring.pdf 324 KB
E.2 - SHA plan for prosjektet.pdf 433 KB
E.3 - Beredskapsplan for akutt forurensning.pdf 267 KB
E.4 - Entreprenørens varsel.doc 379 KB
E.5 - Egenrapportering av lønns- og arbeidsvilkår.doc 90 KB
E.6 - Søknadsskjema for bruk av underleverandør.doc 386 KB
E.7 - Lokale bestemmelser for innmåling og dokumenstasjon av VA-ledningsnett.pdf 627 KB
E.8 - Klargjøring og idriftsettelse av nye vannledninger.pdf 204 KB
E.9 - Miljøgjennomgang.pdf 120 KB
E.10 - Miljøplan august 2020.pdf 432 KB
E.10 - Miljøplan august 2020.pdf 432 KB
E.11 VA_Provisorisk avløpshåndtering.pdf 1.30 MB
E.13 Geoteknisk detaljprosjektrapport.pdf 17.68 MB
E.14 Byggherreorienterende fremdriftsplan.pdf 38 KB
Del 1 - Konkurranseregler.pdf 689 KB
Del 2 - Oppdragsbeskrivelse.pdf 1000 KB
Del 3 - Tilbudsskjema.pdf 255 KB
Stabekkbanen - eksisterende kunstisanlegg.pdf 350 KB
10201916-001_G_RIG-03 Prosjekteringsforutsetninger.pdf 1.09 MB
10201916-001_VA_Rørinspeksjonsrapporter.pdf 8.21 MB
20101916-001_G_RIG-N03 Rystelseskrav.pdf 624 KB
10201916-001_E_Tilbudstegninger.pdf 4.89 MB
10201916-001_K_Tilbudstegninger.pdf 490 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway