Anne Helene Breimo

Senior rådgiver

Tenders

Title Closing date
Trandumskogen - Prosjektnr 302820, rengjøring, vedlikehold og forgylling av minnesmerke og minnetavle 29.11.2023 12:00
Rammeavtale R01536 - REØS Innlandet - Drift og vedlikehold av høyspenningsanlegg Rena leir, Rødsmoen og regionfelt Innlandet 07.12.2023 12:00
R01491 Flerårig avtale - Vintervedlikehold Frigård lager, Værnes
R01516 - Flerårig avtale - Vintervedlikehold Tarva 08.11.2023 12:00
302668 Vedlikehold murfasader Donjonen - Kristiansten festning i Trondheim - 2. gangs utlysning 16.11.2023 12:00
Utskifting av SD-anlegg i enkelte bygg Rena leir 15.11.2023 12:00
160036 Skarsteindalen SØF - Sanering og naturrestaurering 18.03.2024 12:00
Anskaffelse av 2 traverskraner til Ørland flystasjon 21.09.2023 12:00
302839 Utskifting av Sentral driftsstyring, Jørstadmoen 04.09.2023 12:00
R01491 Flerårig avtale - Vintervedlikehold Frigård lager, Værnes 20.09.2023 12:00
710218 - Riving/sanering Loran C, Bø i Vesterålen 29.08.2023 12:00
160077 Trandumskogen - Miljøsanering av skytevoll 07.07.2023 12:00
Kjøp av takvifter til teknisk verksted Rena leir 16.06.2023 12:00
Kjeller PFAS Miljøsanering 2023 01.09.2023 12:00
160080 PFAS-Miljøsanering Kjeller flyplass - Prekvalifisering 05.06.2023 12:00
Vedlikehold murfasader Donjonen, Kristiansten festning, Trondheim 19.06.2023 12:00
160049 - Karljohansvern Horten - Fjerning av forurensede masser strand sør 08.06.2023 12:00
Region øst. Etablering av mesanin, Rena leir 04.05.2023 12:00
710235 Rive COB-hall på Flesland 18.04.2023 12:00
302678 - Ørland flystasjon - Utskifting av trafo 06.03.2023 12:00
Markedsdialog - Miljøsanering Kjeller flyplass 2023
REMI - Vintervedlikehold Tromsdalen
R01298 Flerårig avtale - Vintervedlikehold Frigård
R01299 Flerårig avtale - Vintervedlikehold Drevjamoen
R01297 Flerårig avtale - Vintervedlikehold Gråkallen
REMI - vintervedlikehold - Kalvå, Sankthansholet, Lerberen, Uthaug - 2. gangs utlysning
R01296 Vintervedlikehold Hammerkammen
R01295 Vintervedlikehold Hammernesodden
REMI - Vintervedlikehold Setnesmoen
Kjøp av telt-/flerbrukshall til Terningmoen SØF 17.01.2023 12:00
Utskifting av kuldeanlegg i messa, Rena leir. 17.01.2023 12:00
160054 EOD tiltak - Opprydding i Sofrutjern Hauerseter leir 28.10.2022 12:00
REMI - Vintervedlikehold LKSK Kuhaugen
Utskifting av sikkerhetsdør klasse 5 Terningmoen 18.10.2022 12:00
REMI - vintervedlikehold - Kalvå, Sankthansholet, Lerberen, Uthaug - 2. gangs utlysning 20.10.2022 12:00
REMI - Vintervedlikehold Setnesmoen 21.10.2022 12:00
REØS - Utskifting av personsluser/rundeller i bygg 0003, Rena leir 14.09.2022 12:00
Riving av radiolinjestasjon Aksla, Ålesund 29.09.2022 12:00
R01299 Flerårig avtale - Vintervedlikehold Drevjamoen 09.09.2022 12:00
R01295 Vintervedlikehold Hammernesodden 09.09.2022 12:00
R01296 Vintervedlikehold Hammerkammen 09.09.2022 12:00
R01297 Flerårig avtale - Vintervedlikehold Gråkallen 08.09.2022 12:00
R01298 Flerårig avtale - Vintervedlikehold Frigård 07.09.2022 12:00
Kjøp og montering av stålbur til mesanin 0077 Rena leir 04.08.2022 12:00
Vedlikehold tennisbaner ved Rena leir 21.07.2022 12:00
Prosjekt 160058 Naturrestaurering Kittilbu 14.07.2022 12:00
710232 Riving av 3 bygg på Jørstadmoen 22.06.2022 12:00
Prosjekt 710199 - Hjerkinn adm - Riving 2022 27.06.2022 12:00
Merking av rullebane, taxebane og oppstillingsplass Rena militære flyplass Landsørkje RMFL 21.06.2022 12:00
Sprøyting av blindgjengerfelt i regionfelt Østlandet og Terningmoen 10.06.2022 12:00
R01220 Vintervedlikehold Jørstadmoen og Hovemoen 10.05.2022 12:00
R01228 Inspeksjon, service og vedlikehold av høytrykkspylere, delevaskere og sentralstøvsugere i region øst 29.04.2022 12:00
Prosjekt 302279 Utskifting av dusjkabinett og baderomsinnredninger i Forsvarsbyggs boliger i Rena 27.04.2022 12:00
302287 Utskifting av varmtvannsberedere i 2 bygg på Terningmoen 26.04.2022 12:00
Bygging av mesanin i bygg 0077, Rena leir 22.04.2022 12:00
R01227 - Service renseanlegg i tilknytning til basseng Rena leir 25.03.2022 12:00
Region øst - Utskifting av varmvannsberedere på Jørstadmoen 18.03.2022 12:00
Forsvarsbygg, region øst - Montering av utvendig solskjerming på Terningmoen 18.03.2022 12:00
Rammeavtale - Kjøp av byggevarer i Forsvarsbygg, region øst; for Rena leir og Terningmoen 15.03.2022 12:00
Overgrunn tankanlegg F34 drivstoff til Terningmoen leir 08.12.2021 12:00
ANS - Rammeavtale - Service og reparasjon av hvitevarer i region øst 07.12.2021 12:00
Anskaffelse utskifting av sikringsskap i FBs boliger Lillehammer 15.11.2021 12:00
Anskaffelse av PBU-bur til Jørstadmoen 29.09.2021 12:00
Konsesjonsavtale; etablering, drift og vedlikehold av el-billading på etablert parkering ved Rena leir 27.07.2021 12:00
Rammeavtale maskinentreprenørtjenester på Terningmoen med tilhørende lokasjoner 21.07.2021 12:00
Forsvarsbygg, kjøp av 5 stk brukte shippingcontainere 21.06.2021 12:00
Forsvarsbygg, region øst, knusing av fjell i regionfelt Østlandet og Terningmoen 17.06.2021 12:00
Utvendig vedlikehold og maling av lagerbygg på Land 03.06.2021 12:00
Utskifting av dukporter i vaskehall i Rena leir. 21.05.2021 12:00
Rammeavtale byggentreprenør for Forsvarsbygg i region øst
Utskifting av tak betongdekke og folie i Rena leir 20.05.2021 12:00
Forsvarsbygg region øst - Utskifting av bruer i Terningmoen SØF 16.04.2021 12:00
Utvendig maling av boliger og garasjer i Rena 09.04.2021 12:00
Ombygging avfallshåndtering messa Terningmoen leir 09.04.2021 12:00
Forsvarsbygg region øst - Utskifting av sikringsgjerde rundt PFA-sletta 22.03.2021 12:00
Kjøp av traktor til Rena leir 01.03.2021 12:00
Rammeavtale byggentreprenør for Forsvarsbygg i region øst 23.02.2021 12:00
Utvendig vedlikehold og maling av boliger i Lillehammer 10.03.2021 12:00
Taktekking 2 lagerbygg i Terningmoen leir 12.03.2021 12:00
Markedsundersøkelse vedr etablering og drift av ladestasjoner for el-biler 20.01.2021 12:00
Forsvarsbygg, region øst, nøkkelskap/-administrasjon Terningmoen leir 27.11.2020 12:00
Forsvarsbygg region øst - rammeavtale for leie av utstyr 01.09.2020 12:00
Anskaffelse av aggregatinnstallasjoner til Terningmoen leir og Løten leir 10.08.2020 12:00
Bedriftshelstetjenester for Forsvarsbygg, region øst 10.08.2020 12:00
Vintervedlikehold ved Forsvarsbyggsboliger i Rena 25.06.2020 12:00
Elektroarbeider ifbm nytt ventilasjonsanlegg og utskifting av lysinstallasjoner til led på HVSKS Dombås 03.07.2020 12:00
Utskifting av peilesystem for drivstofftanker i Rena leir 30.06.2020 12:00
Utskifting av drivstofftank på Jørstadmoen 30.04.2020 12:00
Maling og utbedring terrasser Kartongparken i Rena 23.03.2020 12:00
Forsvarsbygg, REØS, Utvendig vedlikehold av tømmerhytter Terningmoen leir, Elverum 28.02.2020 12:00
Drivstoffpumper til Rena leir, region østlandet 07.02.2020 12:00
R00794 REØS Maskinentreprenørtjenester I Elverum og Løten
R00793 REØS maskinentreprenørtjenester i Åmot kommune
R00802 REØS Drift og vedlikehold av høyspenningsanlegg 02.09.2019 12:00
REØS Knuseentreprise Skjæråsen 23.08.2019 12:00
R00793 REØS maskinentreprenørtjenester i Åmot kommune 08.07.2019 12:00
R00794 REØS Maskinentreprenørtjenester I Elverum og Løten 08.07.2019 12:00
REØS - Service og drift av el-billadere 17.06.2019 12:00
REØS Asfaltering FLO Løten 28.06.2019 12:00
300887 Reservestrømsaggregat Brøttum 22.03.2019 12:00
R00584 REØS Vintervedlikehold JM 07.09.2018 12:00
R00568 REØS, nytt SD-anlegg 13.08.2018 12:00

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen