Utvendig maling av boliger og garasjer i Rena

Information

52 - Contract notice
Open national
09.03.2021 14:42 (GMT+01:00)
09.04.2021 12:00 (GMT+02:00)
06.04.2021 12:00 (GMT+02:00)
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Anne Helene Breimo Anne Helene Breimo
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norwegen
975950662

Closing date has passed.

Short description

Oppdraget gjelder utvendig maling av boliger og garasjer på Rena. Dette inkluderer overflatene på boligene, terrassene, levegger og garasjer. Videre gjelder det også vinduer, dører og porter.  

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Del I FOA del II - innbydelse for åpen anbudskonkurranse - generell.pdf 1021 KB
Del II Øvrige tjenester.pdf 1,08 MB
Del I Vedlegg Prisskjema boliger Rena.xlsx 22 KB
Del III Oppdragsbeskrivelse.pdf 398 KB
Del III vedlegg1 SHA- plan Maling boliger.pdf 872 KB
Bilde 1 Olderveien,Lappstuveien - Fasade foran,gavl.JPG 4,07 MB
Bilde 2 Olderveien,Lappstuveien - Fasade bak.JPG 3,82 MB
Bilde 3 Olderveien,Lappstuveien - Fasade gavl.JPG 4,37 MB
Bilde 4 Hubroveien 4 front.JPG 4,03 MB
Bilde 5 Hubroveien 4 fra siden.JPG 3,93 MB
Bilde 6 Hubroveien 2 front.JPG 4,19 MB
Bilde 7 Hubroveien 2 ,Haralosen dobbelgarasje.JPG 4,18 MB
Bilde 8 Haralosen 7, Hubroveien 2 dobbelgarasje.JPG 4,62 MB
Bilde 9 Haralosen 7 front.JPG 4,48 MB
Bilde 10 Haralosen 7 fra siden.JPG 4,62 MB
Bilde 11 Haraposten.JPG 6,30 MB
Bilde 12 Haraposten fra siden.JPG 4,04 MB
Bilde 13 Haraposten bakside.JPG 3,72 MB
Bilde 14 Haraposten garasje.JPG 4,48 MB
Bilde 15 Jegerveien 9 front og levegg.JPG 4,17 MB
Bilde 16 Jegerveien 9 syd.JPG 3,68 MB
Bilde 17 Jegerveien 9 vest baksiden terrasse.JPG 4,34 MB
Bilde 18 Jegerveien 9 Bilde tilbygg bod.JPG 4,11 MB
Bilde 19 Jegerveien 9 gesims.JPG 3,54 MB
Bilde 20 Jegerveien 9 gavl.JPG 4,50 MB
Bilde 21 Olderveien,Lappstuveien -eksempel platting ..JPG 189 KB
Veikart foto Hubroveien ,Haralosen og Haraposten.pdf 1,08 MB
Veikart Hubroveien,jegerveien, Haralosen,Haraposten.pdf 1,39 MB
Veikart Jegerveien 9 foto.pdf 1,14 MB
Veikart Olderveien, Lappstuveien.pdf 956 KB
Tekniske data Byggtekniske data.pdf 116 KB
Tekniske data Enkel garasje.pdf 74 KB
Tekniske data Jegerveien 9 Fasader.pdf 598 KB
Tekniske data Jegerveien 9 Plan og fasader.pdf 679 KB
Tekniske data Plantegning leil, Gjelder for 4 stk, 2 stk er speilvendt.pdf 1,12 MB
Tekniske data Skisse terrasser Hubroveien,Haraposten,Haralosen.pdf 4,01 MB
Tekniske dataHustype A-Tegning Fasader Kongleveien 1,9,11,13,15 Hellinga 1 og 5.pdf 103 KB
Opsjon Bilde 1 -Terningmoen bygg 81.JPG 2,76 MB
Opsjon Bilde 2 -Terningmoen bygg 81.JPG 3,17 MB
Opsjon Bilde 3 -Terningmoen bygg 81.JPG 2,52 MB
Opsjon Bilde 4 -Terningmoen bygg 81.JPG 2,82 MB
Opsjon Bilde 5 -Terningmoen bygg 81.JPG 2,69 MB
Opsjon Bilde 6 -Terningmoen bygg 81.JPG 2,68 MB
Opsjon Bilde 7 -Terningmoen bygg 81.JPG 2,89 MB
Opsjon Bilde 8 -Terningmoen bygg 81.JPG 2,32 MB
Opsjon Bilde 9 -Terningmoen bygg 81.JPG 2,79 MB
Opsjon Bilde 10 -Terningmoen bygg 81.JPG 2,77 MB
Opsjon Kart og skisser Kartutsnitt Terningmoen bygg 81.pdf 712 KB
Opsjon Kart og skisser Tm 81 målsatt tegning i målestokk.pdf 4,46 MB
Opsjon Kart og skisser Veikart Terningmoen bygg 81.pdf 1,22 MB

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen