REØS Knuseentreprise Skjæråsen

Information

52 - Contract notice
Offenes Verfahren
19.07.2019 15:16 (GMT+02:00)
23.08.2019 12:00 (GMT+02:00)
16.08.2019 12:00 (GMT+02:00)
19.08.2019 12:00 (GMT+02:00)
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Anne Helene Breimo Anne Helene Breimo
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norwegen
975950662

Closing date has passed.

Short description

Oppdraget går ut på boring, sprengning, grovknusing og finknusing av fjell i Østre Skjæråsen fjelltak. Inkluderer nødvendig avdekking og rensk av fjellet, samt pigging av stor stein etter sprengning.

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen