Preiļu novada dome - Udbud

Preiļu novada dome
Raiņa bulvāris 19
LV-5301 Preiļi
Letland
CVR nummer: 90000065720


Titel Afdeling Dato for publicering
Iepirkuma plāni: Līču katlu mājas projektēšanas un pārbūves darbi, 2019, 2. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 25-04-2019
Iepirkuma plāni: Preiļu pils ēkas zibens aizsardzības ierīkošana, 2019, 3. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 25-04-2019
Iepirkuma plāni: Preiļu kultūras nama jumta seguma nomaiņa, 2019, 3. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 25-04-2019
Iepirkuma plāni: Domes ēkas iekšpagalma asfaltēšanas būvdarbi, 2019, 2. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 25-04-2019
Iepirkuma plāni: Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas sporta zāles jumta remonts, 2019, 2. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 25-04-2019
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vajadzībām, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 144000 Eur 25-04-2019
Iepirkuma plāni: Inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma iegāde Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas un Preiļu 1.pamatskolas vajadzībām Darbības programmas, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 144000 Eur 25-04-2019
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpokumi projektam "Veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksa ēkas pārbūve, Liepājas ielā 46, Preiļos 1. un 2. kārtas būvdarbi", 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25-04-2019
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi projektam "Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā", 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25-04-2019
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi projektam "Tipveida neapkurināmās angāra ēkas, trīs moduļu tipa sadzīves ēku un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve", 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25-04-2019
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionātā "Preiļi", 2019, 2. ceturksnis, 144000 Eur 25-04-2019
Iepirkuma plāni: Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Preiļu novada domes autotransportam, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25-04-2019
Iepirkuma plāni: Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2019./2020.gada ziemas periodā (izņemot tranzīta ielas), 2019, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur 25-04-2019
Iepirkuma plāni: Preiļu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019.gada ziemas periodā, 2019, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 25-04-2019
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība "Aglonas ielas pārbūve Preiļos", 2019, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 25-04-2019
Iepirkuma plāni: Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Preiļu 1.pamatskolas mācību procesa nodrošināšanai, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25-04-2019
Iepirkuma plāni: Līču katlu mājas projektēšanas un pārbūves darbi, 2019, 2. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 07-05-2019
Iepirkuma plāni: Preiļu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019.gada ziemas periodā, 2019, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 07-05-2019
Iepirkuma plāni: Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2019./2020.gada ziemas periodā (izņemot tranzīta ielas), 2019, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur 07-05-2019
Iepirkuma plāni: Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Preiļu novada domes autotransportam, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07-05-2019
Iepirkuma plāni: Preiļu kultūras nama jumta seguma nomaiņa, 2019, 3. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 07-05-2019
Iepirkuma plāni: Preiļu pils ēkas zibens aizsardzības ierīkošana, 2019, 3. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 07-05-2019
Iepirkuma plāni: Domes ēkas iekšpagalma asfaltēšanas būvdarbi, 2019, jūlijs, 20000 Eur - 170000 Eur 17-07-2019
Iepirkuma plāni: Izglītības iestāžu mācību telpu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektam "Preiļu pils 1.stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai", 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17-02-2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektam "Teritorijas labiekārtošana un ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve Preiļos, Daugavpils ielā 64", 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17-02-2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektam "Ražošanai pielāgotas ēkas A.Paulāna ielā 1A, Preiļos pārbūve", 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17-02-2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektam "Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Aglonas ielā 24, Preiļos", 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17-02-2020
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijai, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 17-02-2020
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionātā "Preiļi", 2020, 2. ceturksnis 17-02-2020
Iepirkuma plāni: Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveide un relaksācijas telpas labiekārtošana, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17-02-2020
Iepirkuma plāni: Preiļu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2021.gada ziemas periodā, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17-02-2020
Iepirkuma plāni: Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2020./2021.gada ziemas periodā (izņemot tranzīta ielas), 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17-02-2020
Iepirkuma plāni: Malkas un kokskaidu granulu iegāde Preiļu novada pagastu pārvalžu vajadzībām 2020./2021.gada ziemas sezonai, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17-02-2020
Iepirkuma plāni: Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2020.gada vasaras sezonā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17-02-2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi projektam "Tipveida neapkurināmās angāra ēkas, divu moduļu tipa sadzīves ēku un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17-02-2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi projektam "Ražošanai pielāgotas teritorijas ar tipveida angāra ēku, 2 moduļu mājām, laukumu un inženierkomunikācijām Preiļos, Meža ielā izbūve", 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17-02-2020
Iepirkuma plāni: Patversmes/Atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšana, 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 17-02-2020
Iepirkuma plāni: Diagonālo pacēlāju ierīkošana Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionātā "Preiļi", 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17-02-2020
Iepirkuma plāni: Mēbeļu iegāde klientu dzīvojamo, brīvā laika aktivitāšu telpu un keramikas darbnīcas labiekārtošanai, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17-02-2020
Iepirkuma plāni: Sadzīves tehnikas un priekšmetu, elektronikas un aprīkojuma iegāde mūzikas, mākslas un fiziskajām aktivitātēm, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17-02-2020
Iepirkuma plāni: Telpu vienkāršotā atjaunošana un āra lapenes izbūve Jaunatnes ielā 1, Līčos, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17-02-2020
Iepirkuma plāni: DAC telpu pārbūve un āra infrastruktūras izbūve Aglonas ielā 1A, Preiļos, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 17-02-2020
Iepirkuma plāni: Ražošanai pielāgotas teritorijas ar tipveida angāra ēku, 2 moduļu mājām, laukumu un inženierkomunikācijām Preiļos, Meža ielā izbūve, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18-02-2020
Iepirkuma plāni: Preiļu pils zibensaizsardzības uzstādīšanas darbi, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18-02-2020
Iepirkuma plāni: Preiļu parka divu tiltiņu atjaunošana, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18-02-2020

Mercell Danmark A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell Danmark A/S | Klosterbakken 12, 3. th., 5000 Odense C, Danmark