Preiļu novada dome - Tenders

Preiļu novada dome
Raiņa bulvāris 19
LV-5301 Preiļi
Lettland
Org number: 90000065720


Title Department Published
Iepirkuma plāni: Līču katlu mājas projektēšanas un pārbūves darbi, 2019, 2. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 25.04.2019
Iepirkuma plāni: Preiļu pils ēkas zibens aizsardzības ierīkošana, 2019, 3. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 25.04.2019
Iepirkuma plāni: Preiļu kultūras nama jumta seguma nomaiņa, 2019, 3. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 25.04.2019
Iepirkuma plāni: Domes ēkas iekšpagalma asfaltēšanas būvdarbi, 2019, 2. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 25.04.2019
Iepirkuma plāni: Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas sporta zāles jumta remonts, 2019, 2. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 25.04.2019
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vajadzībām, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 144000 Eur 25.04.2019
Iepirkuma plāni: Inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma iegāde Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas un Preiļu 1.pamatskolas vajadzībām Darbības programmas, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 144000 Eur 25.04.2019
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpokumi projektam "Veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksa ēkas pārbūve, Liepājas ielā 46, Preiļos 1. un 2. kārtas būvdarbi", 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.04.2019
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi projektam "Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā", 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.04.2019
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi projektam "Tipveida neapkurināmās angāra ēkas, trīs moduļu tipa sadzīves ēku un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve", 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.04.2019
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionātā "Preiļi", 2019, 2. ceturksnis, 144000 Eur 25.04.2019
Iepirkuma plāni: Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Preiļu novada domes autotransportam, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.04.2019
Iepirkuma plāni: Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2019./2020.gada ziemas periodā (izņemot tranzīta ielas), 2019, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur 25.04.2019
Iepirkuma plāni: Preiļu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019.gada ziemas periodā, 2019, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 25.04.2019
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība "Aglonas ielas pārbūve Preiļos", 2019, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 25.04.2019
Iepirkuma plāni: Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Preiļu 1.pamatskolas mācību procesa nodrošināšanai, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.04.2019
Iepirkuma plāni: Līču katlu mājas projektēšanas un pārbūves darbi, 2019, 2. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 07.05.2019
Iepirkuma plāni: Preiļu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019.gada ziemas periodā, 2019, novembris, 10000 Eur - 42000 Eur 07.05.2019
Iepirkuma plāni: Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2019./2020.gada ziemas periodā (izņemot tranzīta ielas), 2019, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur 07.05.2019
Iepirkuma plāni: Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Preiļu novada domes autotransportam, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07.05.2019
Iepirkuma plāni: Preiļu kultūras nama jumta seguma nomaiņa, 2019, 3. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 07.05.2019
Iepirkuma plāni: Preiļu pils ēkas zibens aizsardzības ierīkošana, 2019, 3. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 07.05.2019
Iepirkuma plāni: Domes ēkas iekšpagalma asfaltēšanas būvdarbi, 2019, jūlijs, 20000 Eur - 170000 Eur 17.07.2019
Iepirkuma plāni: Izglītības iestāžu mācību telpu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektam "Preiļu pils 1.stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai", 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17.02.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektam "Teritorijas labiekārtošana un ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve Preiļos, Daugavpils ielā 64", 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17.02.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektam "Ražošanai pielāgotas ēkas A.Paulāna ielā 1A, Preiļos pārbūve", 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17.02.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektam "Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Aglonas ielā 24, Preiļos", 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17.02.2020
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijai, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 17.02.2020
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionātā "Preiļi", 2020, 2. ceturksnis 17.02.2020
Iepirkuma plāni: Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveide un relaksācijas telpas labiekārtošana, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17.02.2020
Iepirkuma plāni: Preiļu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2021.gada ziemas periodā, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17.02.2020
Iepirkuma plāni: Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2020./2021.gada ziemas periodā (izņemot tranzīta ielas), 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17.02.2020
Iepirkuma plāni: Malkas un kokskaidu granulu iegāde Preiļu novada pagastu pārvalžu vajadzībām 2020./2021.gada ziemas sezonai, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17.02.2020
Iepirkuma plāni: Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2020.gada vasaras sezonā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17.02.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi projektam "Tipveida neapkurināmās angāra ēkas, divu moduļu tipa sadzīves ēku un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17.02.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi projektam "Ražošanai pielāgotas teritorijas ar tipveida angāra ēku, 2 moduļu mājām, laukumu un inženierkomunikācijām Preiļos, Meža ielā izbūve", 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17.02.2020
Iepirkuma plāni: Patversmes/Atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšana, 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 17.02.2020
Iepirkuma plāni: Diagonālo pacēlāju ierīkošana Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionātā "Preiļi", 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17.02.2020
Iepirkuma plāni: Mēbeļu iegāde klientu dzīvojamo, brīvā laika aktivitāšu telpu un keramikas darbnīcas labiekārtošanai, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17.02.2020
Iepirkuma plāni: Sadzīves tehnikas un priekšmetu, elektronikas un aprīkojuma iegāde mūzikas, mākslas un fiziskajām aktivitātēm, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17.02.2020
Iepirkuma plāni: Telpu vienkāršotā atjaunošana un āra lapenes izbūve Jaunatnes ielā 1, Līčos, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17.02.2020
Iepirkuma plāni: DAC telpu pārbūve un āra infrastruktūras izbūve Aglonas ielā 1A, Preiļos, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 17.02.2020
Iepirkuma plāni: Ražošanai pielāgotas teritorijas ar tipveida angāra ēku, 2 moduļu mājām, laukumu un inženierkomunikācijām Preiļos, Meža ielā izbūve, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.02.2020
Iepirkuma plāni: Preiļu pils zibensaizsardzības uzstādīšanas darbi, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.02.2020
Iepirkuma plāni: Preiļu parka divu tiltiņu atjaunošana, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.02.2020

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen