Valkas novada dome - Udbud

Valkas novada dome
Semināra iela 9
LV-4701 Valka
Letland
CVR nummer: 90009114839


Titel Afdeling Dato for publicering
Iepirkuma plāni: Ērgemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa restaurācija un atjaunošana, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08-04-2019
Iepirkuma plāni: Gājēju ietves būvniecība Rīgas ielā (posmā no Cimzes ielas līdz Zemgales ielai), Valkas pilsētā”, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07-05-2019
Iepirkuma plāni: „Atpūtas un rotaļu laukuma pārbūve Kārķu pagastā”, 2019, 4. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 15-08-2019
Iepirkuma plāni: Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība būvniecības būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15-08-2019
Iepirkuma plāni: „Atpūtas un rotaļu laukuma pārbūve Kārķu pagastā”, 2020, janvāris, 443000 Eur 08-01-2020
Iepirkuma plāni: Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijai ergonomisku mēbeļu piegāde un uztādīšana, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 16-01-2020
Iepirkuma plāni: datoru noma Valkas novadam, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24-01-2020
Iepirkuma plāni: Jauna pasažieru autobusa ar 20 sēdvietām piegāde operatīvajā līzingā Valkas pagasta vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24-01-2020
Iepirkuma plāni: Vieglā autotransporta noma valkas novada vajadzībām, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 27-01-2020
Iepirkuma plāni: Malkas piegāde Valkas novada pašvaldībai, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07-02-2020
Iepirkuma plāni: Remonta un santehnikas materiālu piegāde Valkas novada domei, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07-02-2020
Iepirkuma plāni: Datoru noma Valkas novadam, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 07-02-2020
Iepirkuma plāni: Traktors gājēju celiņu kopšanai, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07-02-2020
Iepirkuma plāni: “Degvielas iegāde Valkas novada pašvaldībai„, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 07-02-2020
Iepirkuma plāni: Vieglā autotransporta noma Valkas novada vajadzībām, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Degvielas iegāde Valkas novada pašvaldībai, 2021, septembris, 42000 Eur - 135000 Eur 03-02-2021
Iepirkuma plāni: Kurināmās šķeldas piegāde Valkas novada domei, 2021, jūlijs, 42000 Eur - 135000 Eur 03-02-2021
Iepirkuma plāni: Valkas novada pašvaldības transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remonti, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03-02-2021
Iepirkuma plāni: Kokskaidu granulu piegāde, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03-02-2021
Iepirkuma plāni: Ražošanas ēkas "Līdumos" būvniecība, Kārķu pagastā, Valkas novadā, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03-02-2021
Iepirkuma plāni: Asenizācijas automašīnas iegāde nomā (operatīvajā līzingā) Valkas novada pašvaldībai, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 09-02-2021
Iepirkuma plāni: Valkas pilsētas atpūtas zonas būvniecības būvuzraudzība, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 09-02-2021
Iepirkuma plāni: Valkas pilsētas atpūtas zonas būvniecība, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09-02-2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība ražošanas ēkas "Spundenieki”, Ērģemē būvniecībai”, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 09-02-2021
Iepirkuma plāni: „Ražošanas ēkas "Spundenieki”, Ērģemē būvniecība”, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09-02-2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība ražošanas ēkas "Kalnmelderi”, Valkā būvniecībai”, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 09-02-2021
Iepirkuma plāni: „Ražošanas ēkas "Kalnmelderi”, Valkā būvniecība”, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09-02-2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība ražošanas ēkas "Līdumi”, Kārķu pagastā, Valkas novadā būvniecībai, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 09-02-2021
Iepirkuma plāni: „Ražošanas ēkas "Līdumi”, Kārķu pagastā, Valkas novadā būvniecība”, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09-02-2021
Iepirkuma plāni: Lugažu laukuma pārbūve, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15-02-2021
Iepirkuma plāni: Brīvpusdienu nodrošināšanu Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas audzēkņiem un skolas kopmītnēs dzīvojošiem audzēkņiem, 2021, septembris 17-02-2021
Iepirkuma plāni: Elektroenerģijas iepirkums Valkas novada pašvaldībai, 2021, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 19-03-2021
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Valkas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem, 2021, 2. ceturksnis 25-03-2021
Iepirkuma plāni: Universālās pašgājēju mašīnas iegāde Valkas novada pašvaldībai, 2021, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 25-03-2021
Iepirkuma plāni: „Ražošanas ēkas "Kalnmelderi”, Valkā būvniecība”, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 07-04-2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība ražošanas ēkas "Kalnmelderi”, Valkā būvniecībai”, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07-04-2021
Iepirkuma plāni: Jauna pasažieru autobusa noma Valkas pagasta vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Kokskaidu granulu piegāde Valkas novada domei, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Valkas pilsētas ielu asfalta klājuma remonts 2020.gadā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Valkas novada pašvaldības transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remonti, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Tehniskās sāls piegāde ceļu uzturēšanai ziemas sezonā, 2020, oktobris, 10000 Eur - 42000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Kurināmās šķeldas piegāde Valkas novada domei, 2020, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 10-02-2020
Iepirkuma plāni: Jauna pasažieru autobusa noma (operatīvais līzings) Valkas pagasta vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13-02-2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība Telpu pārbūvei Tālavas ielā 33, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13-02-2020
Iepirkuma plāni: Telpu pārbūve Tālavas ielā 33, izveidojot grupu dzīvokļu pakalpojumu, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13-02-2020
Iepirkuma plāni: Ausekļa ielas posmā no Rūjienas ielas līdz Ausekļa ielai 56 pārbūve, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13-02-2020
Iepirkuma plāni: Telpu pārbūve Rūjienas ielā 3E, izveidojot dienas aprūpes centru, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13-02-2020
Iepirkuma plāni: Aprīkojuma iegāde sociālo pakalpojumu īstenošanai, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13-02-2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība Ēkas būvniecībai Cimzes ielā 2, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13-02-2020
Iepirkuma plāni: Ēkas būvniecība Cimzes ielā 2, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13-02-2020
Iepirkuma plāni: Telpu pārbūve Varoņu ielā 40, izveidojot jauniešu mājas pakalpojumu, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13-02-2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība Telpu pārbūvei Rūjienas ielā 3E, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13-02-2020
Iepirkuma plāni: Tūrisma informācijas punkta aprīkojuma iegāde (dizains, mēbeles, iekārtas multimūdiju risinājumi, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13-02-2020
Iepirkuma plāni: Wi-fi zonas izveidošana Valkas JC ģimnāzijas hallē un tās teritorijā, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13-02-2020
Iepirkuma plāni: Divu vieglā autotransporta noma Valkas novada vajadzībām, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24-02-2020
Iepirkuma plāni: Mikroautobusa noma Valkas novada vajadzībām, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 23-03-2020
Iepirkuma plāni: Raiņa ielas seguma atjaunošana, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02-04-2020
Iepirkuma plāni: Vispārtējās izglītības mācību vides uzlabošana Valkas ģimnāzijā informācijas un tehnoloģiju piegāde, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 24-04-2020
Iepirkuma plāni: PII "Pasaciņa" iekārtu un ēdamzāles mēbeļu uzstādīšana, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24-04-2020
Iepirkuma plāni: PII "Pasaciņa"ēdnīcas telpu vienkāršotā atjaunošana, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 24-04-2020
Iepirkuma plāni: Virtuves tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Valkas PII "Pasaciņa", 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18-05-2020
Iepirkuma plāni: Virtuves tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Valkas PII (operatīvais līzings), 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27-10-2020
Iepirkuma plāni: Remonta un santehnikas materiālu piegāde Valkas novada domei, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22-01-2021
Iepirkuma plāni: Valkas pilsētas ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas, luksoforu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22-01-2021
Iepirkuma plāni: Vieglās automašīnas noma (operatīvais līzings) Kārķu pagasta pārvaldei, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22-01-2021
Iepirkuma plāni: Valkas pilsētas atpūtas teritorijas būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība 2.daļas, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22-01-2021
Iepirkuma plāni: Datortehnikas noma, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03-02-2021
Iepirkuma plāni: Valkas pilsētas tranzīta ielu uzturēšana 2022.gadā, 2021, decembris, 10000 Eur - 42000 Eur 03-02-2021

Mercell Danmark A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell Danmark A/S | Klosterbakken 12, 3. th., 5000 Odense C, Danmark