Valkas novada dome - Iepirkumi

Valkas novada dome
Semināra iela 9
LV-4701 Valka
Latvija
Reģistrācijas numurs: 90009114839

Nosaukums Departaments Iesniegšanas termiņš
(VND 2021/14M/ERAF) Valgas Valkas foto grāmatas izgatavošana un piegāde 21.06.2021

Nosaukums Departaments Publicēts
Iepirkuma plāni: Degvielas iegāde Valkas novada pašvaldībai, 2021, septembris, 42000 Eur - 135000 Eur 03.02.2021
Iepirkuma plāni: Kurināmās šķeldas piegāde Valkas novada domei, 2021, jūlijs, 42000 Eur - 135000 Eur 03.02.2021
Iepirkuma plāni: Valkas novada pašvaldības transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remonti, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03.02.2021
Iepirkuma plāni: Kokskaidu granulu piegāde, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03.02.2021
Iepirkuma plāni: Ražošanas ēkas "Līdumos" būvniecība, Kārķu pagastā, Valkas novadā, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03.02.2021
Iepirkuma plāni: Asenizācijas automašīnas iegāde nomā (operatīvajā līzingā) Valkas novada pašvaldībai, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 09.02.2021
Iepirkuma plāni: Valkas pilsētas atpūtas zonas būvniecības būvuzraudzība, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 09.02.2021
Iepirkuma plāni: Valkas pilsētas atpūtas zonas būvniecība, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.02.2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība ražošanas ēkas "Spundenieki”, Ērģemē būvniecībai”, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 09.02.2021
Iepirkuma plāni: „Ražošanas ēkas "Spundenieki”, Ērģemē būvniecība”, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.02.2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība ražošanas ēkas "Kalnmelderi”, Valkā būvniecībai”, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 09.02.2021
Iepirkuma plāni: „Ražošanas ēkas "Kalnmelderi”, Valkā būvniecība”, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.02.2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība ražošanas ēkas "Līdumi”, Kārķu pagastā, Valkas novadā būvniecībai, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 09.02.2021
Iepirkuma plāni: „Ražošanas ēkas "Līdumi”, Kārķu pagastā, Valkas novadā būvniecība”, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.02.2021
Iepirkuma plāni: Lugažu laukuma pārbūve, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.02.2021
Iepirkuma plāni: Brīvpusdienu nodrošināšanu Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas audzēkņiem un skolas kopmītnēs dzīvojošiem audzēkņiem, 2021, septembris 17.02.2021
Iepirkuma plāni: Elektroenerģijas iepirkums Valkas novada pašvaldībai, 2021, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.03.2021
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Valkas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem, 2021, 2. ceturksnis 25.03.2021
Iepirkuma plāni: Universālās pašgājēju mašīnas iegāde Valkas novada pašvaldībai, 2021, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.03.2021
Iepirkuma plāni: „Ražošanas ēkas "Kalnmelderi”, Valkā būvniecība”, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 07.04.2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība ražošanas ēkas "Kalnmelderi”, Valkā būvniecībai”, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07.04.2021
Iepirkuma plāni: Topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi Valkas novada pašvaldības vajadzībām, 2021, jūlijs, 10000 Eur - 42000 Eur 09.06.2021
Iepirkuma plāni: Ērgemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa restaurācija un atjaunošana, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.04.2019
Iepirkuma plāni: Gājēju ietves būvniecība Rīgas ielā (posmā no Cimzes ielas līdz Zemgales ielai), Valkas pilsētā”, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07.05.2019
Iepirkuma plāni: „Atpūtas un rotaļu laukuma pārbūve Kārķu pagastā”, 2019, 4. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 15.08.2019
Iepirkuma plāni: Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība būvniecības būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.08.2019
Iepirkuma plāni: „Atpūtas un rotaļu laukuma pārbūve Kārķu pagastā”, 2020, janvāris, 443000 Eur 08.01.2020
Iepirkuma plāni: Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijai ergonomisku mēbeļu piegāde un uztādīšana, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 16.01.2020
Iepirkuma plāni: datoru noma Valkas novadam, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.01.2020
Iepirkuma plāni: Jauna pasažieru autobusa ar 20 sēdvietām piegāde operatīvajā līzingā Valkas pagasta vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.01.2020
Iepirkuma plāni: Vieglā autotransporta noma valkas novada vajadzībām, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 27.01.2020
Iepirkuma plāni: Malkas piegāde Valkas novada pašvaldībai, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07.02.2020
Iepirkuma plāni: Remonta un santehnikas materiālu piegāde Valkas novada domei, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07.02.2020
Iepirkuma plāni: Datoru noma Valkas novadam, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 07.02.2020
Iepirkuma plāni: Traktors gājēju celiņu kopšanai, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 07.02.2020
Iepirkuma plāni: “Degvielas iegāde Valkas novada pašvaldībai„, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 07.02.2020
Iepirkuma plāni: Vieglā autotransporta noma Valkas novada vajadzībām, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Jauna pasažieru autobusa noma Valkas pagasta vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Kokskaidu granulu piegāde Valkas novada domei, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Valkas pilsētas ielu asfalta klājuma remonts 2020.gadā, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Valkas novada pašvaldības transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remonti, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Tehniskās sāls piegāde ceļu uzturēšanai ziemas sezonā, 2020, oktobris, 10000 Eur - 42000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Kurināmās šķeldas piegāde Valkas novada domei, 2020, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 10.02.2020
Iepirkuma plāni: Jauna pasažieru autobusa noma (operatīvais līzings) Valkas pagasta vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.02.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība Telpu pārbūvei Tālavas ielā 33, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.02.2020
Iepirkuma plāni: Telpu pārbūve Tālavas ielā 33, izveidojot grupu dzīvokļu pakalpojumu, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.02.2020
Iepirkuma plāni: Ausekļa ielas posmā no Rūjienas ielas līdz Ausekļa ielai 56 pārbūve, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.02.2020
Iepirkuma plāni: Telpu pārbūve Rūjienas ielā 3E, izveidojot dienas aprūpes centru, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.02.2020
Iepirkuma plāni: Aprīkojuma iegāde sociālo pakalpojumu īstenošanai, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.02.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība Ēkas būvniecībai Cimzes ielā 2, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.02.2020
Iepirkuma plāni: Ēkas būvniecība Cimzes ielā 2, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.02.2020
Iepirkuma plāni: Telpu pārbūve Varoņu ielā 40, izveidojot jauniešu mājas pakalpojumu, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.02.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība Telpu pārbūvei Rūjienas ielā 3E, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.02.2020
Iepirkuma plāni: Tūrisma informācijas punkta aprīkojuma iegāde (dizains, mēbeles, iekārtas multimūdiju risinājumi, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.02.2020
Iepirkuma plāni: Wi-fi zonas izveidošana Valkas JC ģimnāzijas hallē un tās teritorijā, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.02.2020
Iepirkuma plāni: Divu vieglā autotransporta noma Valkas novada vajadzībām, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.02.2020
Iepirkuma plāni: Mikroautobusa noma Valkas novada vajadzībām, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 23.03.2020
Iepirkuma plāni: Raiņa ielas seguma atjaunošana, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.04.2020
Iepirkuma plāni: Vispārtējās izglītības mācību vides uzlabošana Valkas ģimnāzijā informācijas un tehnoloģiju piegāde, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 24.04.2020
Iepirkuma plāni: PII "Pasaciņa" iekārtu un ēdamzāles mēbeļu uzstādīšana, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 24.04.2020
Iepirkuma plāni: PII "Pasaciņa"ēdnīcas telpu vienkāršotā atjaunošana, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 24.04.2020
Iepirkuma plāni: Virtuves tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Valkas PII "Pasaciņa", 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 18.05.2020
Iepirkuma plāni: Virtuves tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Valkas PII (operatīvais līzings), 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27.10.2020
Iepirkuma plāni: Remonta un santehnikas materiālu piegāde Valkas novada domei, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.01.2021
Iepirkuma plāni: Valkas pilsētas ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas, luksoforu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.01.2021
Iepirkuma plāni: Vieglās automašīnas noma (operatīvais līzings) Kārķu pagasta pārvaldei, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.01.2021
Iepirkuma plāni: Valkas pilsētas atpūtas teritorijas būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība 2.daļas, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.01.2021
Iepirkuma plāni: Datortehnikas noma, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03.02.2021
Iepirkuma plāni: Valkas pilsētas tranzīta ielu uzturēšana 2022.gadā, 2021, decembris, 10000 Eur - 42000 Eur 03.02.2021

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

Sazinaties ar mums

Spiediet šeit, lai dotos uz atbalsta lapu

+371 22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija