Fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk (HØK) - Prøveudtagning - LOT 5Q - Tilbudsfase

Information

06 - Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
2019-03-16 16:17 (GMT+01:00)

Inköpare

Cowi a/s Cowi a/s
Johan Frederik Ehrenreich Johan Frederik Ehrenreich
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark
44623528

Kort beskrivning

"Helsingør Kraftvarmeværk A/S ønsker at forny det eksisterende kraftvarmeværk ved at opføre en ny biomassefyret kedel, som placeres i umiddelbar nærhed af det eksisterende kraftvarmeværk på Energivej 19, DK-3000 Helsingør. Brændslet til det nye anlæg er træflis, som ankommer i lastbiler. Til analyse af brændslet skal der etableres et automatisk prøveudtagningsanlæg, der kan tage repræsentative prøver af træflis fra alle indkommende lastbiler.
Denne leverance omfatter design, projektering, produktion, levering, montage, idriftsættelse og dokumentation af fuldt funktionelt automatisk prøveudtagningsanlæg."
Tryk her https://permalink.mercell.com/82050099.aspx

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige