Fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk (HØK) - Prøveudtagning - LOT 5Q - Tilbudsfase

Information

06 - Contract award notice - utilities
Negotiated procedure with a call for competition
3/16/2019 4:17 PM (GMT+01:00)

Buyer

Cowi a/s Cowi a/s
Johan Frederik Ehrenreich Johan Frederik Ehrenreich
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Denmark
44623528

Short description

"Helsingør Kraftvarmeværk A/S ønsker at forny det eksisterende kraftvarmeværk ved at opføre en ny biomassefyret kedel, som placeres i umiddelbar nærhed af det eksisterende kraftvarmeværk på Energivej 19, DK-3000 Helsingør. Brændslet til det nye anlæg er træflis, som ankommer i lastbiler. Til analyse af brændslet skal der etableres et automatisk prøveudtagningsanlæg, der kan tage repræsentative prøver af træflis fra alle indkommende lastbiler.
Denne leverance omfatter design, projektering, produktion, levering, montage, idriftsættelse og dokumentation af fuldt funktionelt automatisk prøveudtagningsanlæg."
Tryk her https://permalink.mercell.com/82050099.aspx

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway