Fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk (HØK) - Prøveudtagning - LOT 5Q - Tilbudsfase

Hange

06 - Contract award notice - utilities
Negotiated procedure with a call for competition
16.03.2019 17:17 (GMT+02:00)

Hankija

Cowi a/s Cowi a/s
Johan Frederik Ehrenreich Johan Frederik Ehrenreich
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Taani
44623528

Hanke lühikirjeldus

"Helsingør Kraftvarmeværk A/S ønsker at forny det eksisterende kraftvarmeværk ved at opføre en ny biomassefyret kedel, som placeres i umiddelbar nærhed af det eksisterende kraftvarmeværk på Energivej 19, DK-3000 Helsingør. Brændslet til det nye anlæg er træflis, som ankommer i lastbiler. Til analyse af brændslet skal der etableres et automatisk prøveudtagningsanlæg, der kan tage repræsentative prøver af træflis fra alle indkommende lastbiler.
Denne leverance omfatter design, projektering, produktion, levering, montage, idriftsættelse og dokumentation af fuldt funktionelt automatisk prøveudtagningsanlæg."
Tryk her https://permalink.mercell.com/82050099.aspx

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel professionaalsel tööturul.

Kontakt683 6785
Mercell Estonia OÜ | Rävala 15, 10143 Tallinn, Eesti