Kvalifisering: Bestillingsverktøy for tolketjenester i Oslo universitetssykehus HF

Information

eForm 16 Contract notice — standard regime
Competitive dialogue
3/20/2024 9:38 AM (GMT+01:00)
4/30/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Kate-Mari Hagen Kate-Mari Hagen
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Tolkesentralen ved Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal anskaffe en løsning for å registrere og formidle tolkeoppdrag.

Løsningen må bl.a. kunne inneholde en oversikt over tolker og hvilke språk de betjener, samt alle avdelinger og bestillere som bestiller tolkeoppdrag. Løsningen må være et CRM-system og må kunne produsere rapporter som fungerer som styringsverktøy og beskriver den daglige aktiviteten. Den må kunne håndtere utgående og innkommende skriftlig kommunikasjon i form av eposter og meldinger mellom Tolkesentralen og tolker, og mellom Tolkesentralen og bestillere.Løsningen skal ha norsk brukergrensesnitt.

Det er primært ønskelig å anskaffe en løsning som er i bruk og som har nødvendig funksjonalitet for å formidle oppdrag, men der det også er rom for utvikling og forbedring av ytterligere funksjonalitet.

Se også vedlagte konkurransebestemmelser og utkast til kravspesifikasjon.


Sykehusinnkjøp HF bistår OUS i denne anskaffelsen.

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: Tilbudsfase: Bestillingsverktøy for tolketjenester i Oslo universitetssykehus HF

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00