RO-23-07 Totalentreprise legekontor

Information

52 - Contract notice
Open national
5/22/2023 1:56 PM (GMT+02:00)
5/31/2023 12:00 PM (GMT+02:00)
5/19/2023 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

ABAKUS AS ABAKUS AS
Markus Pettersen Markus Pettersen
Postboks 128
Engerdalsveien 1809

2440 ENGERDAL
Norway
983335543

Closing date has passed.

Short description

Røros kommune har til hensikt å inngå kontrakt om totalentreprise for ombygging og oppføring av nytt legekontor, i henhold til vedlagte kravspesifikasjon, beskrivelser og tegninger.

Formålet med anskaffelsen er å dekke oppdragsgivers behov for nye og moderne lokaler for legekontor i Henrik Grønns vei.

Leverandøren skal bruke sin fagkunnskap og kompetanse for å bidra til at kontraktens formål blir ivaretatt.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
A.0 Dokumentoversikt totalentreprise.pdf 129 KB
A.2 Rom- og funksjonsprogram.pdf 346 KB
A.3 Risikovurdering med handlingsplan.pdf 222 KB
B.1.1 ARK Tegningsliste og tegninger.pdf 15.42 MB
B.2.1_Brannkonsept_Forprosjekt_Rev00_A.pdf 617 KB
B.2.2_Branntegning BT1_Plan 1 og 2_Rev00_A.pdf 564 KB
B.3.1 Premissrapport.pdf 1.64 MB
B.3.2 Energirapport.pdf 726 KB
B.3.3 Inneklimarapport.pdf 361 KB
B.3.4 Dagslysrapport.pdf 388 KB
B.4.1 RIAku01 Premissrapport lydforhold_A.pdf 3.05 MB
B.4.2 Lydplan_2022 12 22 Revidert skisseprosjekt.pdf 857 KB
B.5.1 Foreslått bæresystem BT1_RIB.pdf 3.13 MB
B.6.1 PLANSKISSE RØRANLEGG.pdf 663 KB
B.6.2 SYSTEMSKJEMA VARMEANLEGG.pdf 65 KB
B.6.3 PLANSKISSE LUFTBEHANDLINGSANLEGG.pdf 668 KB
B.7.1 Funksjonsbeskrivelse - Røros LH- Solceller.pdf 835 KB
B.7.2 Beskrivelse elektroarbeider AC - solcelleanlegg.pdf 135 KB
B.7.3 Vurdering av risiko ved lynnedslag.pdf 113 KB
B.7.4 Utomhus elektro.pdf 200 KB
B.7.5 Hovedføring plan 1-2.pdf 227 KB
B.8.1 RIVA - Overvannsnotat.pdf 332 KB
B.8.2 Overvannsberegninger.pdf 394 KB
B.9.1 LARK Tegninger.pdf 3.96 MB
B.10 RIG_N02_A01_Røros LH forprosjekt_sign.pdf 580 KB
B.11.3 Tegninger Legebolig.pdf 859 KB
A.4. Prisskjema_Entrepriser_og_RI.xlsx 73 KB
RO-23-07 Konkurransegrunnlag.pdf 907 KB
B.11.4_MKR02_A00_Miljøkartlegging RørosLH_Legebolig 6.54 MB
B.11.1 MKR01_A00_Miljøkartlegging RørosLH_legekontor og helsestasjon.pdf 1.82 MB
RO-23-07 Referat fra tilbudsbefaring.pdf 279 KB
Anbudsunderlag Legekontorer - Notat BIM.pdf 471 KB
Legekontorer- Eksisterende.ifc 14.17 MB
Legekontorer - BT1.ifc 20.90 MB
A.1 Ytelsesbeskrivelse v2.pdf 1.73 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00