Innbydelse til anbudskonkurranse DK 5437 Bugøynes 2023-2028

Information

02 - Contract notice
Open procedure
3/31/2023 9:23 AM (GMT+02:00)
3/30/2023 12:00 PM (GMT+02:00)
3/20/2023 12:00 PM (GMT+01:00)
No

Buyer

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Thor Erik Koppen Thor Erik Koppen
Postboks 701
9815 VADSØ
Norway
922420866

Tender is cancelled

Short description

Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves erfaring fra tilsvarende arbeider, for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeider i henhold til konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser ikonkurransegrunnlagets kap. B2.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
5437_A0_Forside_Innholdsliste_20221201.pdf 90 KB
5437_A1_Dokumentliste_20221201.pdf 110 KB
5437_A2_Innbydelse_til_anbudskonkurranse_20221201.pdf 85 KB
5437_A3_Orientering om prosjektet_20221201.pdf 206 KB
5437_B1_Konkurranseregler_20221201.pdf 177 KB
5437_B2_Krav_til_leverandørens_kvalifikasjoner_20221201.pdf 254 KB
5437_B3_Gjennomføring_av_konkurranse_og_valg_av_tilbud_20221201.pdf 223 KB
5437_C1_Alminnelige_kontraktsbestemmelser_20221201.pdf 80 KB
5437_C2_Spesielle_kontraktsbestemmelser_20221201.pdf 366 KB
5437_C3_Spesielle_kontraktsbestemmelser_20221201.pdf 474 KB
5437_C4_Avtaledokument_20221201.pdf 89 KB
5437 Bugøynes 2023-2028.gab 1.17 MB
5437 Bugøynes 2023-2028.xml 1.17 MB
ISY Beskrivelse - [5437 Bugøynes 2023-2028].pdf 256 KB
5437 Bugøynes_SHA-plan_20230202.pdf 463 KB
5437_D2_I00-Innholdsliste-20230105.pdf 112 KB
5437_D2_IC0843a_Haerverk_20230105.pdf 146 KB
5437_D2_IC1510a_Skader_pa_objekter_pafort_av_motorvogn-20230105.pdf 869 KB
5437_D2_ID7330a_Behandling_av_dode_og_skadde_dyr_20230105.pdf 163 KB
5437_D2_ID9100a_Ploger_og_vinterdriftsutstyr_20230105.pdf 494 KB
5437_D2_ID9300c_Stroing_med_sand_20230105.pdf 336 KB
5437_D2_ID9300d_Friksjon_Malemetoder_og_dokumentasjon_20230105.pdf 633 KB
5437_D2_ID9400a_Skred_20230105.pdf 538 KB
5437_D2_S00-Innholdsliste-20230105.pdf 129 KB
5437_D2_S01_Kart_20230105.pdf 244 KB
5437_D2_S06a_Generelle_krav_til_sikt_20230105.pdf 2.90 MB
5437_D2_S14_Varslings_regulerings_og_sikringsutstyr_20230105.pdf 153 KB
5437_D2_S25_Skredfarlige_og_flomutsatte_strekninger_steder_20230202.pdf 157 KB
5437_D2_S29_Vinterdrift_20230202.pdf 237 KB
5437_E1_Dokumentasjon_fra_tilbyder_20230202.pdf 78 KB
5437_E2_Svardokument_for_vurdering_av_leverandoers_kvalifikasjoner_20230202.odt 27 KB
5437_E3_Beskrivelse_med_utfylte_priser_20230202.pdf 72 KB
5437_E4_Prisskjema_2023202.odt 12 KB
5437_E5_Tilbudsskjema_20230202.odt 8 KB
5437_D2_V4_Objektliste_20230102.xlsx 499 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00