Lokaler - Flyfag Fosen VGS inkl. opsjon på byggfaghall

Information

02 - Contract notice
Open procedure
3/1/2023 10:26 AM (GMT+01:00)
3/7/2023 12:00 PM (GMT+01:00)
2/27/2023 12:00 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

Trøndelag fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune
Håkon Farstad Håkon Farstad
Seilmakergata 2
Sentralt fakturamottak, Postboks 2567, 7735 Steinkjer

7725 STEINKJER
Norway
817920632

Closing date has passed.

Short description

Fosen Videregående skole skal fra høsten 2023 tilby studietilbud for Flyfag. Det første skoleåret (høst 2023-vår 2024) vil Flyfag disponere midlertidige arealer i påvente av at permanent løsning bygges ferdig. Midlertidig løsning er ikke del av dette prosjektet.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
BH_02_Bunnledninger_Plan_1_Del_4.pdf 118 KB
BH_03_Varme_Sanitær_Plan_3_Del_3.pdf 234 KB
BH_04_Varme_Sanitær_Plan_2_Del_4.pdf 367 KB
BH_05_Teknisk_plan_ekisterende_bygg_plan_4.pdf 699 KB
K_01_02__Søknad om innleid arbeidskraft.docx 66 KB
K_01_03_Forpliktelseerklæring.docx 64 KB
K_01_Konkurransegrunnlag_NS_8407.pdf 676 KB
K_02_01_Notat_Opsjon_Byggfag.pdf 1010 KB
K_02_02_Høringsutkast NS 3467_2022_Steg og leveranser i byggeprosessen.pdf 1.54 MB
K_03_ SHA_plan.pdf 4.46 MB
K_03_01 SHA_ faktaark.pdf 5.39 MB
K_04_Rom_funksjonsbeskrivelse.pdf 62 KB
K_05_01_Beregningsregler for ZEB-O.pdf 246 KB
K_06_BIM_krav_IFC4_ASbuilt.pdf 113 KB
K_07_Skiltmal.pdf 1.67 MB
Y_01_Ytelsesbeskrivelse.pdf 2.97 MB
Y_02_01_Oversiktstegning_Prosjektområder.pdf 1.38 MB
Y_02_02_Flyfag_Plan_P2.pdf 345 KB
Y_02_03_Flyfag_Plan_P3.pdf 732 KB
Y_02_04_Flyfag_Plan_P4.pdf 595 KB
Y_02_05_ Flyfag-Takplan_P6.pdf 112 KB
Y_02_06_Rombehandlingsskjema_Flyfag.pdf 86 KB
Y_02_07_Flyfag_Snitt_3_4.pdf 638 KB
Y_02_08_Flyfag_Snitt_5_6.pdf 550 KB
Y_02_09_Flyfag_Fasader_Nord_Sør.pdf 683 KB
Y_02_10_Flyfag_Fasader_Øst_Vest.pdf 765 KB
Y_02_11_Flyfag_Snitt_1_2.pdf 473 KB
Y_02_12_Flyfag_Møbleringsplan_P3.pdf 518 KB
Y_02_13_Flyfag_Møbleringsplan_P4.pdf 397 KB
Y_02_14_Flyfag_Rivingsplan_P2.pdf 143 KB
Y_02_15_Flyfag_Rivingsplan_P3.pdf 131 KB
Y_02_16_Flyfag_Rivingsplan_P4.pdf 123 KB
Y_02_17_Flyfag_Snitt_7_8_Riving.pdf 197 KB
Y_02_18_Riving.pdf 559 KB
Y_03_01_Landskapsplan_Flyfag.pdf 1.32 MB
Y_03_02_Illustrasjonsplan_rammesøknad.pdf 2.75 MB
Y_03_03_Vann_avløpsanlegg_eksisterende.pdf 682 KB
Y_03_04_VA_plan.pdf 675 KB
Y_03_05_Kabelkart_eksisterende.pdf 526 KB
Y_04_01_Premisser_akustikk_planer.pdf 1.95 MB
Y_04_02_Premmisser_Brann_tegninger.pdf 1.20 MB
Y_04_03_Geoteknisk_vurdering_permanente_tiltak.pdf 2.04 MB
Y_04_04_Geoteknisk_datarapport.pdf 4.62 MB
Y_04_05_Premissnotat_bygningsfysikk.pdf 1.32 MB
Y_05_01_Systemskjema_røranlegg.pdf 59 KB
Y_05_02_Systemskjema_ventilasjon.pdf 78 KB
Y_05_03_Ventilasjon_Plan_3.pdf 628 KB
Y_05_04_Ventilasjon_Plan_4_Del_1.pdf 513 KB
Y_05_05_Ventilasjon_Plan_4_Del_2.pdf 861 KB
Y_05_06_Romliste_bestykning_VVS.pdf 57 KB
Y_06_03_Plan_P4_Elkraft.pdf 464 KB
Y_06_04_Romliste_bestykning_elektro.pdf 53 KB
Y_06_05_Oversiktsplan_Kabler.pdf 3.59 MB
Y_07_01_LÅS_P4_Flyfag_funksjonstegning.pdf 374 KB
Y_07_02-LÅS_P3_Flyfag_funksjonstegning.pdf 193 KB
Y_08_01_ As_ is_modell.ifc 23.89 MB
Y_08_02_ARK_Modell.ifc 34.48 MB
Y_08_03_RIB_Modell.ifc 3.44 MB
Y_08_04_Sammenstillingsmodell.smc 41.28 MB
Y_08_BIM_deklarasjon.pdf 882 KB
Y_06_02_Plan_03_Elkraft.pdf 338 KB
Z.01_P3_dwg.dwg 2.35 MB
Z.02_P4_dwg.dwg 1.20 MB
Z.03_elektro_føringsveier.zip 26.35 MB
Z.04_As_is konstruksjonstegninger.zip 2.12 MB
Dokumentplan_Flyfag.pdf 200 KB
K_02_Prisskjema.xlsx 69 KB
K_05_Miljøprogram og Miljøoppfølgingsplan.pdf 703 KB
Z_05_Spørsmål og svar_flyfag_01.03.23.pdf 665 KB
Z_06_Referat fra tilbudsbefaring 14.02.23.pdf 699 KB
Z_07_SIMIEN, FFFVGS_til TRFK.smi 509 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00