C03801 Totalentreprise - 100724 Porsangmoen - Ny sykestue

Information

52 - Contract notice
Open national
1/23/2023 11:37 AM (GMT+01:00)
3/8/2023 12:00 PM (GMT+01:00)
2/27/2023 12:00 PM (GMT+01:00)
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Elizabeth Calder Elizabeth Calder
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Som en del av Forsvarets utvidelse av sin kapasitet i Porsangmoen leir i Porsanger kommune, skal det etableres enny sykestue som skal driftes av fagmedisinsk personell. Sanitetsbygget skal inneholde flere funksjonsenheter, bl.anevnes legetjenester, sykepleietjenester, spesialisttjenester, tannlegetjenester, bedriftshelsetjeneste, fysioterapi ogsengepost. Sykestuen skal ha mulighet for innleggelser av mindre alvorlig syke til behandling, pleie og overvåkning(sengepost). Det skal også legges opp til muligheter for vakttjeneste 24/7 på bygget.

Leveranser iht denne konkurransen omhandler bl.a prosjektering og bygging av ny sykestue i henhold tilfunksjonsbeskrivelse og tilhørende underlag.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00