Rehabilitering Kjøkken Ålesund sjukehus

Information

52 - Contract notice
Open national
1/9/2023 10:40 AM (GMT+01:00)
1/31/2023 12:00 PM (GMT+01:00)
1/24/2023 12:00 PM (GMT+01:00)
1/31/2023 12:00 PM (GMT+01:00)
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Tor-André Eiken Tor-André Eiken
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Sykehusinnkjøp skal på vegne av Helse Møre og Romsdal anskaffe avtale for oppgradering av kjøkkenet til Ålesund sjukehus.

Det blir avtale med én leverandør i form av en generalentreprise i henhold til NS 8405:2008.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Del I Konkurransebestemmelser åpen tilbudskonkurranse - Kjøkken Ålesund sjukehus.pdf 344 KB
Vedlegg 1 - Tilbudsbrev.docx 61 KB
Vedlegg 2 - Del II Kontraktsgrunnlaget - Rehabilitering kjøkken Ålesund sjukehus.pdf 611 KB
Vedlegg 2.1.1 - Riggplan.pdf 477 KB
Vedlegg 2.2 - SHA-plan - Rehabilitering kjøkken Ålesund sjukehus.pdf 279 KB
Vedlegg 2.3 - Fareidentifikasjon.pdf 164 KB
Vedlegg 3 - Tilbudsskjema.xlsx 2.86 MB
Vedlegg 4 - Byggblankett.pdf 32 KB
Vedlegg 5 - Spesielle Kontraktsbestemmelser.pdf 286 KB
Vedlegg 6 - Bruksanvisning og begrunnelse for sladding av tilbud.docx 70 KB
Vedlegg 7 - Kontraktskrav etisk handel.pdf 176 KB
Vedlegg 8 - Krav arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.pdf 238 KB
Vedlegg 8.1 - Egenrapportering Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.docx 80 KB
Vedlegg 9 - Forpliktelseserklæring.docx 67 KB
Vedlegg 10 - Solidaransvarserklæring.docx 62 KB
Vedlegg 11 - Morselskapsgaranti.docx 55 KB
Vedlegg 12 - Tilbudt nøkkelpersonells kompetanse og erfaring -.docx 21 KB
Ålesund sykehus - Kjøkken - Fremdriftsplan nivå 1.pdf 168 KB
Vedlegg 2.1 - Rigg og drift.pdf 171 KB
221209 - Oppgradering Kjøkken Ålesund R22 ARK.rvt 89.71 MB
A09-01 - Teikningsliste.pdf 88 KB
A20-01 - Eksisterande Plan 1.pdf 103 KB
A20-11 - Rivingsplan 1.dwg 216 KB
A20-11 - Rivingsplan 1.pdf 108 KB
A21-01 - Plan 1.dwg 1.17 MB
A21-01 - Plan 1.pdf 319 KB
A21-02 - Plan 2-Takplan.dwg 182 KB
A21-11 - Plan Garderober.dwg 200 KB
A21-11 - Plan Garderober.pdf 93 KB
A21-12 - Plan Kjøkken.pdf 279 KB
A21-12 Plan Kjøkken.dwg 1.05 MB
A23-01 - Fallplan.pdf 119 KB
A23-01 - Fallplan-Slukskjema.dwg 268 KB
A23-02 - Gulvdekkeplan.pdf 148 KB
A30-01 - Himlingsplan 1.dwg 1.10 MB
A30-01 - Himlingsplan 1.pdf 366 KB
A41-01 - Snitt kjøkken.dwg 2.33 MB
A41-01 - Snitt kjøkken.pdf 606 KB
A61-01 - Dørskjema.pdf 98 KB
A63-01 - Romskjema.pdf 96 KB
A80-10 - Illustrasjonar innvendig.pdf 834 KB
A80-11 - Illustrasjonar innvendig.pdf 663 KB
Beskrivelse ARK+RIB - Ålesund Sjukehus.ga1 2.47 MB
Beskrivelse ARK+RIB - Ålesund Sjukehus.pdf 375 KB
Ny situasjonsplan-kart.pdf 600 KB
Oppgradering Kjøkken Ålesund IFC ARK.ifc 10.87 MB
REV1.1_Branntegning_Ålesund sjukehus, Høyblokka.pdf 383 KB
REV1.3_Brannkonsept, Ålesund sjukehus, Høyblokka, Oppgradering kjøkken.pdf 807 KB
RIM-01_Miljøsaneringsbeskrivelse ÅS kjøkken.pdf 2.20 MB
TFM Rettningslinjer ved HSM versj.2 rev.4.pdf 1.15 MB
TFM Rettningslinjer VVS HSM versj.1 rev.01.pdf 734 KB
Utstyrsliste kjøkken.xlsx 19 KB
ViewImport, prosjenkt v1, r2.xlsx 77 KB
Vedlegg D.8-03 FDV mal Dokumenter.pdf 12 KB
Vedlegg D.8-04 FDV mal Objekter.pdf 15 KB
Vedlegg D.8-06 TFM Retningslinjer ved HSM versj.2 rev.3.pdf 589 KB
Vedlegg D.8-07 TFM Komponentkodeliste HMR Ålesund.pdf 346 KB
Vedlegg D.8-08 TFM Systemkodeliste HMR Ålesund.pdf 106 KB
A20-11 - Rivingsplan 1.dwg 216 KB
A21-01 - Plan 1.dwg 1.17 MB
A21-02 - Plan 2-Takplan.dwg 182 KB
A21-11 - Plan Garderober.dwg 200 KB
A21-12 Plan Kjøkken.dwg 1.05 MB
A23-01 - Fallplan-Slukskjema.dwg 268 KB
A30-01 - Himlingsplan 1.dwg 1.10 MB
A41-01 - Snitt kjøkken.dwg 2.33 MB
=434.1103Fordeling kjøkken.pdf 285 KB
Beskrivelse RIE- Ålesund sjukehus.2022.12.14.gab 5.47 MB
Beskrivelse RIE- Ålesund sjukehus.2022.12.14.pdf 1.49 MB
Beskrivelse RIE- Ålesund sjukehus.2022.12.14.xml 3.75 MB
E41 20 100-01 - Føringsveier del 1.pdf 329 KB
E41 20 100-02 - Føringsveier del 2.pdf 489 KB
E41 20 100-03 - Føringsveier del 3.pdf 118 KB
E43 20 100-01 - Elektro tekniske anlegg del 1.pdf 81 KB
E43 20 100-02 - Elektro tekniske anlegg del 2.pdf 486 KB
E44 20 100-01 - Belysning del 1.pdf 111 KB
E44 20 100-02 - Belysning del 2.pdf 477 KB
E50 20 100-01 - Teletekniskeanlegg Del 1.pdf 95 KB
E50 20 100-02 - Teletekniskeanlegg Del 2.pdf 503 KB
E56 20 K00-04 - Automtiseriongsanlegg kjeller del 4.pdf 137 KB
E56-901.pdf 115 KB
E56-902.pdf 111 KB
GR127-S3 230VFordeling.pdf 46 KB
221212 - Oppgradering Kjøkken Ålesund_VVS.ifc 38.63 MB
221213 - Oppgradering Kjøkken Ålesund_VVS.RVT 46.62 MB
52107750 Ålesund sjukehus kjøkken - VVS-beskrivelse hjelpearbeider.ga1 1.55 MB
52107750 Ålesund sjukehus kjøkken - VVS-beskrivelse hjelpearbeider.gab 1.56 MB
52107750 Ålesund sjukehus kjøkken - VVS-beskrivelse hjelpearbeider.pdf 377 KB
52107750 Ålesund sjukehus kjøkken - VVS-beskrivelse luftbehandling.ga1 4.10 MB
52107750 Ålesund sjukehus kjøkken - VVS-beskrivelse luftbehandling.gab 4.12 MB
52107750 Ålesund sjukehus kjøkken - VVS-beskrivelse luftbehandling.pdf 904 KB
52107750 Ålesund sjukehus kjøkken - VVS-beskrivelse rørarbeider.ga1 5.11 MB
52107750 Ålesund sjukehus kjøkken - VVS-beskrivelse rørarbeider.gab 5.14 MB
52107750 Ålesund sjukehus kjøkken - VVS-beskrivelse rørarbeider.pdf 1021 KB
C00 Tegningsliste luftbehandling.pdf 41 KB
C00 Tegningsliste røranlegg.pdf 55 KB
V-05-30-01 Plan 1. Eksist. VVS- anlegg.dwg 2.07 MB
V-05-30-01 Plan 1. Eksist. VVS- anlegg.pdf 1.04 MB
V-05-30-U1 Plan U. Eksist. VVS- anlegg.dwg 311 KB
V-05-30-U1 Plan U. Eksist. VVS- anlegg.pdf 4.62 MB
V-05-33-01 Plan 1 - Sprinkler - Rivetegning.dwg 1.14 MB
V-05-33-01 Plan 1 - Sprinkler - Rivetegning.pdf 289 KB
V-20-30-01 Plan 1. etg. Røranlegg.dwg 1.63 MB
V-20-30-01 Plan 1. etg. Røranlegg.pdf 704 KB
V-20-30-02 Takplan VVS- anlegg.dwg 377 KB
V-20-30-02 Takplan VVS- anlegg.pdf 1.11 MB
V-20-30-U1 Plan U. etg. Røranlegg.dwg 315 KB
V-20-30-U1 Plan U. etg. Røranlegg.pdf 333 KB
V-20-30-U2 Plan Kjeller Røranlegg.dwg 1.14 MB
V-20-30-U2 Plan Kjeller Røranlegg.pdf 1.91 MB
V-20-33-01 Plan 1 - Sprinkleranlegg.dwg 917 KB
V-20-33-01 Plan 1 - Sprinkleranlegg.pdf 348 KB
V-20-36-01 Plan 1. etg. Luftbehandlingsanlegg.dwg 1.14 MB
V-20-36-01 Plan 1. etg. Luftbehandlingsanlegg.pdf 385 KB
V-70-30-00-01 Komponentliste VVS for SD-anlegg.pdf 455 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00