Tilbudsfase i konkurransen Bygging av Åsnes barneskole (trinn 2)

Information

9/7/2022 2:40 PM (GMT+02:00)
9/22/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
9/1/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Åsnes kommune Åsnes kommune
Nils Lindeberg Nils Lindeberg
Rådhusgata 1
2270 FLISA
Norway
964948232

Closing date has passed.

Short description

Oppdragsgiver ønsker tilbud på planlegging, prosjektering og bygging av nye Åsnes barneskole i samspill som gjennomføringsmodell.

Anskaffelsens totale verdi er estimert til å være ca kr. 180 000 000 eks. mva.

Anskaffelsesdokumentene er bygd opp iht NS 3450, og består av konkurransebeskrivelsen (dette dokumentet) og kontraktsgrunnlaget.

Oppdragsgiver tar forbehold om at prosjektet godkjennes av andre offentlige myndigheter og politisk godkjenning av prosjektet i kommunestyret.

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOA) LOV-2016-06-17-73 og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974 del I og del III. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring, jfr §13-1(2) og § 13-2 c.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: Prekvalifisering til konkurranse Bygging av Åsnes barneskole (trinn 1)

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Bilag 0 - Oversikt Konkurransedokumenter.docx 34 KB
Konkurransegrunnlag Åsnes barneskole etter NS 3450.docx 117 KB
Vedlegg 1 - Tilbudsbrev.docx 214 KB
Vedlegg 3 - Forpliktelseserklæring.docx 213 KB
Vedlegg 4 - Svarskjema erfaring.docx 213 KB
Vedlegg 5 - Offentlig innsyn.docx 213 KB
Vedlegg 6 - Seriøsitetsbestemmelser.docx 71 KB
Vedlegg 7 - CV mal.docx 217 KB
Åsnes Samspillsavtalen Del 1A - Samspillsavtale .docx 154 KB
Åsnes Samspillsavtalen Del 1B - NS 8407 med tilhørende bestemmelser.docx 53 KB
Åsnes Samspillsavtalen Del 2 Bilag 1 - Overordnet beskrivelse.docx 1.18 MB
Åsnes Samspillsavtalen Del 2 Bilag 2 - Bestemmelser om vederlag.docx 55 KB
Åsnes Samspillsavtalen Del 2 Bilag 3 - Overordnet tidsplan og hovedmilepæler.pdf 186 KB
Åsnes Samspillsavtalen Del 2 Bilag 4 - Beskrivelse av gjennomføringsmodell.docx 198 KB
Åsnes Samspillsavtalen Del 2 Bilag 5 - Beskrivelse av krav for gjennomføring.docx 75 KB
Åsnes Samspillsavtalen Del 2 Bilag 7 - Nøkkelpersonell.docx 34 KB
Åsnes Samspillsavtalen Del 2 Bilag 9 Krav til rådgivere og underentreprenører.docx 46 KB
Åsnes Samspillsavtalen Del 3 - Avtaledokument for Fase 2.docx 36 KB
Åsnes Samspillsavtalen Del 2 Bilag 5 - Vedlegg B - Funksjons og romprogram - Nye Åsnes barneskole.pdf 1.73 MB
Åsnes Samspillsavtalen Del 2 Bilag 5 - Vedlegg C - Fast inventar, Åsnes barneskole.xlsx 41 KB
Åsnes Samspillsavtalen Del 2 Bilag 5 - Vedlegg D - Åsnes barneskole RFP - Gymsal 200 og idrettshall håndball.pdf 182 KB
Åsnes Samspillsavtalen Del 2 Bilag 5 - Vedlegg D - Åsnes barneskole RFP -.pdf 175 KB
Åsnes Samspillsavtalen Del 2 Bilag 5 - Vedlegg E- Uteområdet, Åsnes barneskole RFP.pdf 220 KB
Åsnes Samspillsavtalen Del 2 Bilag 5 - Vedlegg F - Mulighetsstudie Utomhus.pdf 2.28 MB
Åsnes Samspillsavtalen Del 2 Bilag 5 - Vedlegg G - Tiltaksområde eksisterende situasjon.pdf 1.72 MB
Åsnes Samspillsavtalen Del 2 Bilag 5 - Vedlegg H - Område- og tomteanalyse.pdf 5.33 MB
Åsnes Samspillsavtalen Del 2 Bilag 5 - Vedlegg I - Gjeldende reguleringsbestemmelser.pdf 116 KB
Åsnes Samspillsavtalen Del 2 Bilag 5 - Vedlegg J - 2. Situajson i dwg fil.dwg 809 KB
Åsnes Samspillsavtalen Del 2 Bilag 5 - Vedlegg K - Teknisk konsept.docx 162 KB
Åsnes Samspillsavtalen Del 2 Bilag 5 - Vedlegg L - FDVU Dokumentasjonskrav.docx 247 KB
Åsnes Samspillsavtalen Del 2 Bilag 5 - Vedlegg M - Krav til FDVU og merking.docx 857 KB
Åsnes Samspillsavtalen Del 2 Bilag 5 - Vedlegg N - Plan for systematisk ferdigstillelse.docx 442 KB
Åsnes Samspillsavtalen Del 2 Bilag 5 - Vedlegg O - Prøvedriftsplan.docx 203 KB
Åsnes Samspillsavtalen Del 2 Bilag 6 - Dokumentasjon på priser Oppdatert 20220907 147 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00