Konkurranse på 5451 Tunnelrenhold Troms 2022-2027

Information

02 - Contract notice
Open procedure
7/2/2022 10:36 AM (GMT+02:00)
8/23/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
8/16/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Lillian Strand Lillian Strand
Postboks 701
9815 VADSØ
Norway
922420866

Short description

Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten.

Videre kreves erfaring fra tilsvarende arbeider, for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets kap. B2.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
5451_A1_Dokumentliste.pdf 136 KB
5451_A2_Innbydelse_til_anbudskonkurranse.pdf 88 KB
5451_B1_Konkurranseregler.pdf 180 KB
5451_C1_Alminnelige_kontraktsbestemmelser.pdf 71 KB
5451_C4_Avtaledokument.pdf 87 KB
5451_D1_Beskrivelse Tunnelrenhold Troms_PDF.pdf 103 KB
5451_D1_Beskrivelse_Tunnelrenhold Troms_GAB.gab 576 KB
5451_D1_Beskrivelse_Tunnelrenhold Troms_XML.xml 575 KB
5451_D2_H_SHA_plan.pdf 500 KB
5451_D2_I00_Innholdsliste.pdf 128 KB
5451_D2_ID3700a_Driftsklasser_tunneler.ods 7 KB
5451_D2_ID3700b_Tunneloversikt_Troms.ods 11 KB
5451_D2_S01_Kart_tunneler.pdf 278 KB
5451_D2_V_Elementliste_Alle tunneler.xlsx 5.97 MB
5451_D2_V_Elementliste_Fv86_Ballesvikskaret.xlsx 719 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv86_Hamn.xlsx 195 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv91_Garfjelltunnelen.xlsx 211 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv91_Storuratunnelen.xlsx 231 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv825_Skarvberg.xlsx 793 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv848_Ibestadtunnelen.xlsx 411 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv848_Svarthammeren.xlsx 230 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv858_Ryatunnelen.xlsx 481 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv862_Bratthesten.xlsx 260 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv862_Breitind.xlsx 319 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv862_Breivikatunnelen.xlsx 572 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv862_Geitskartunnelen.xlsx 433 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv862_Langnestunnelen.xlsx 709 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv862_Otervika rasoverbygg.xlsx 178 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv862_Oterviktunnelen.xlsx 247 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv862_Sentrumstangenten.xlsx 524 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv862_Skaland.xlsx 1.01 MB
5451_D2_V_Elementliste_Fv862_Steinfjordtunnelen.xlsx 323 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv862_Svartholla rasoverbygg.xlsx 179 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv862_Svartholla.xlsx 245 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv863_Kvalsundtunnelen.xlsx 475 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv866_Kågen.xlsx 281 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv866_Maursundtunnelen.xlsx 386 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv866_Pollfjellet.xlsx 584 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv868_Storeng-Njirran.xlsx 192 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv7756_Liantunnelen.xlsx 353 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv7756_Toppen.xlsx 350 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv7770_Sørskaret.xlsx 284 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv7840_Bjørga.xlsx 377 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv7862_Grunnfarnes.xlsx 286 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv7862_Kaperskaret.xlsx 247 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv7862_Sifjordura.xlsx 457 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv7884_Fjordgård rørtunnel.xlsx 204 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv7884_Fjordgård.xlsx 413 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv7884_Ørnfjord.xlsx 324 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv7886_Fjellsenden.xlsx 301 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv7886_Riven.xlsx 305 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv7902_Isbergtunnelen.xlsx 268 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv7940_Langfjorden skredoverbygg.xlsx 278 KB
5451_D2_V_Elementliste_Fv8670_Kvernsundtunnelen.xlsx 811 KB
5451_D2_V_Tunneloversikt_driftsklasser.ods 11 KB
5451_D2-ID3700c-Tunnelrenhold Troms.pdf 240 KB
5451_E1_Dokumentasjon_fra_tilbyder.pdf 79 KB
5451_E2_Svardokument_for_vurdering_av_leverandoers_kvalifikasjoner.odt 27 KB
5451_E3_Beskrivelse_med_utfylte_priser.pdf 73 KB
5451_E4_Prisskjema.docx 31 KB
5451_E5_Tilbudsskjema.odt 7 KB
5451_A0_Forside_Innholdsliste.pdf 201 KB
5451_A3_orientering_om_prosjektet.pdf 267 KB
5451_B2_ Krav_til_leverandoerens_kvalifikasjoner_anbudskonkurranse.pdf 258 KB
5451_B3_Konkurranseregler_og_kvalifikasjonskrav.pdf 179 KB
5451_C2_Spesielle_kontraktsbestemmelser.pdf 391 KB
5451_C3_Spesielle_kontraktsbestemmelser.pdf 430 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00