Per Ivar Rivenæs

Prosjektleder

Tenders

Title Closing date
Veiledende kunngjøring: 2527 Antineovaskulariserende midler
2407 Onkologi 3/11/2024 12:00 PM
2409b Nevroendokrine svulster 1/30/2024 12:00 PM
2414a PAH treprostinil 2/6/2024 12:00 PM
2499l ITP 2/19/2024 12:00 PM
2416 Alvorlig astma - ny utlysning 2/28/2024 12:00 PM
2416 Alvorlig astma
2416 Alvorlig astma 11/28/2023 12:00 PM
Veiledende kunngjøring: 2407 Onkologi
Veiledende kunngjøring: 2414a PAH treprostinil
2422 Plasmaderiverte legemidler SCIG, albumin og andre plasmaproteinfraksjoner 11/2/2023 12:00 PM
2499m Sapropterin 10/26/2023 12:00 PM
Veiledende kunngjøring: 2499l ITP
2499f Idiopatisk lungefibrose 10/19/2023 12:00 PM
Veiledende kunngjøring: 2499f Idiopatisk lungefibrose
2414 PAH 8/30/2023 12:00 PM
2399o Ekulizumab 6/21/2023 12:00 PM
2416 Alvorlig astma
2313 LAR Delkontrakt 5 metadon mikstur 5/26/2023 12:00 PM
Veiledende kunngjøring: 2422 Plasmaderiverte legemidler SCIG, albumin og andre plasmaproteinfraksjoner
Veiledende kunngjøring 2414 PAH
2399b Fabry sykdom 5/4/2023 12:00 PM
2313-1 24 timers morfin uregistrerte 3/30/2023 12:00 PM
2313 LAR 3/30/2023 12:00 PM
Veiledende kunngjøring: 2399b Fabry sykdom
Veiledende kunngjøring: 2399o Ekulizumab
Veiledende kunngjøring: 2313 LAR (legemiddelassistert rehabilitering)
Anmodning om informasjon: Leveranse av 24-timers morfin depottabletter/-kapsler
2322 Plasmaderiverte legemidler IVIG 11/22/2022 12:00 PM
2399g Sjeldne sykdommer 11/17/2022 12:00 PM
2327 Antineovaskulariserende midler samt intravitreale implantater 11/16/2022 12:00 PM
2309a om levering av somatropin til behandling av veksthormonmangel hos barn og voksne 10/20/2022 12:00 PM
Konkurranse: 2299n Pirfenidon 8/24/2022 12:00 PM
Konkurranse: 2314a PAH ambrisentan og macitentan 8/25/2022 12:00 PM
Konkurranse: 2399m Sapropterin 6/14/2022 12:00 PM
Veiledende kunngjøring: 2322 Plasmaderiverte legemidler
Veiledende kunngjøring: 2327 Antineovaskulariserende midler/Våt AMD
Veiledende kunngjøring: 2309b Nevroendokrine svulster
Veiledende kunngjøring: 2309a Veksthormonmangel
2299k Deferasiroks 5/3/2022 12:00 PM
Veiledende kunngjøring: 2380 PCSK9 hemmere
2299j Wilsons sykdom 2/24/2022 12:00 PM
2299l Immunologisk trombocytopeni (ITP) 2/17/2022 12:00 PM
2199i Sjeldne sykdommer II 11/25/2021 12:00 PM
2216 Alvorlig astma 11/3/2021 12:00 PM
Veiledende kunngjøring: 2199j Wilsons sykdom
Veiledende kunngjøring: 2199i Sjeldne sykdommer II
2199g-1 Sjeldne sykdommer 10/12/2021 12:00 PM
Veiledende kunngjøring: 2299l Immunologisk trombocytopeni (ITP)
Intensjonskunngjøring: Avtale Procysbi
2199g Sjeldne sykdommer 6/18/2021 12:00 PM
2199b Fabry sykdom 6/16/2021 12:00 PM
Veiledende kunngjøring: 2216 Alvorlig eosinofil astma
Veiledende kunngjøring: 2199g Sjeldne sykdommer
Intensjonskunngjøring: Distribusjon av helseforetaksfinansierte legemidler til private apotek
Anskaffelse: 2109b Nevroendokrine svulster 3/16/2021 12:00 PM
Veiledende kunngjøring: 2199b Fabry sykdom
LIS 2099e Nefropatisk cystinose - veiledende kunngjøring
Intensjonskunngjøring - Anskaffelse av FDG til Sykehuset Østfold HF
LIS 2014a PAH Ambrisentan_Macitentan_Treprostinil 12/17/2020 12:00 PM
2013 LAR (legemiddelassistert rehabilitering) 11/5/2020 12:00 PM
LIS 2014a PAH Ambrisentan_Macitentan_Treprostinil
LIS 2109b Nevroendokrine svulster
2030a Virkestoffkonkurranse tolvaptan 9/1/2020 12:00 PM
2022 Plasmaderiverte legemidler 9/10/2020 12:00 PM
2099b Fabry sykdom 6/4/2020 12:00 PM
2014 Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) - ny utlysning 6/8/2020 12:00 PM
2013 LAR (legemiddelassistert rehabilitering)
2030 Kronisk nyresykdom 5/14/2020 12:00 PM
2014 Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) 5/20/2020 12:00 PM
LIS 2099b Fabry sykdom
LIS 2030 Nyresvikt
H-resept grossistavtale (H-2021)
LIS 2014 Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH)
LIS 2011 Anemi 1/20/2020 12:00 PM
LIS 2009b Nevroendokrine svulster 11/21/2019 12:00 PM
LIS 2009a Veksthormonmangel 11/21/2019 12:00 PM
LIS 2016 Alvorlig eosinofil astma 11/21/2019 12:00 PM
LIS 1924 Radiofarmaka FDG 10/31/2019 12:00 PM
LIS 2009b Nevroendokrine svulster
LIS 2009a Veksthormonmangel
LIS 2016 Alvorlig eosinofil astma
LIS 2022 Plasmaderiverte legemidler, samt salg og innsamling av plasma
1901-2 Farmasøytiske spesialpreparater 6/12/2019 12:00 PM
LIS 2011 Anemi - Veiledende kunngjøring - invitasjon til dialogmøter
LIS 1814 PAH - Ny utlysning 6/1/2018 12:00 PM
LIS 1813 LAR 6/7/2018 12:00 PM
LIS 1809 Veksthormon 12/14/2017 12:00 PM
LIS 1811 Anemi 12/5/2017 12:00 PM

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00