Anmodning om informasjon: Leveranse av 24-timers morfin depottabletter/-kapsler

Information

Prior information notice
01 - Prior information notice
10/30/2022 4:51 PM (GMT+01:00)

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Per Ivar Rivenæs Per Ivar Rivenæs
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Short description

Oppdragsgivere for denne konkurransen er de fire regionale helseforetakene i Norge, Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF.

Det inviteres herved til markedsdialog i forbindelse med anskaffelse av 2313-1 Morfin (ATC-kode N02AA01).  
Markedsdialogen er en del av forarbeidet for anskaffelsen og gjennomføres fordi Oppdragsgiver ønsker å kartlegge om det er flere leverandører av 24-timers morfin depottabletter/-kapsler til det norske markedet. Som et ledd i denne prosessen inviteres leverandører til å ta kontakt med Sykehusinnkjøp.

Se vedlagte invitasjon til dialogmøter.

Files (click "Show interest" to get access)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00