Bjarne Petersen

Udbudskoordinator

Tenders

Title Closing date
Transport og kompostering af have- og parkaffald fra genbrugspladser
Transport og kompostering af have- og parkaffald fra genbrugspladser 4/20/2022 12:00 PM
Fjernvarmeunits
Vedligehold og pleje af grønne arealer
Fjernvarmeunits 2/14/2022 12:00 PM
Vedligehold og pleje af grønne arealer 1/18/2022 12:00 PM
Udbud indløbsriste og ristegodsvasker
Lastbiler med kroghejs
Lastbiler med kroghejs 9/16/2021 12:00 PM
Udbud indløbsriste og ristegodsvasker 9/20/2021 12:00 PM
Affaldsbeholdere og spande
Læsning, transport og afsætning af farligt affald for Haderslev Affald A/S
Affaldsbeholdere og spande 6/7/2021 12:00 PM
Affaldsbeholdere
Affaldsbeholdere 4/19/2021 12:00 PM
Læsning, transport og afsætning af farligt affald for Haderslev Affald A/S 4/16/2021 10:00 AM
Modtagelse og behandling af plastaffald
Modtagelse og behandling af plastaffald 2/1/2021 12:00 PM
Spuling og TV inspektion af kloakker
Indkøb af chassis med overbygning til renovationskørsel
Spuling og TV inspektion af kloakker 11/9/2020 12:00 PM
Del 2 - stor bil 10/20/2020 12:00 PM
Del 1 - lille bil 10/20/2020 12:00 PM
Indkøb af chassis med overbygning til renovationskørsel 10/20/2020 12:00 PM
Lastbil med kroghejs
Specielfremstillet slamsuger med kombineret højtrykspul - og slamsugeropbygning.
Kildesorteret organisk dagrenovation
Specielfremstillet slamsuger med kombineret højtrykspul - og slamsugeropbygning.
Stort brændbart
Blød og hård plast til genanvendelse
Lastbil med kroghejs 1/10/2020 12:00 PM
Revisionsydelser
Brændbart dagrenovation til forbrænding
Biokompost
Landinspektørydelser
Kildesorteret organisk dagrenovation 12/9/2019 12:00 AM
Kildesorteret organisk dagrenovation
Kildesorteret organisk dagrenovation 11/22/2019 12:00 AM
4 akslet lastbil med kran og kroghejs samt 3 akslet kærre
Blød og hård plast til genanvendelse 11/11/2019 12:00 PM
Stort brændbart 11/11/2019 12:00 PM
Bortskaffelse og behandling af affald
Revisionsydelser 10/30/2019 12:00 PM
Biokompost 10/28/2019 12:00 PM
Brændbart dagrenovation til forbrænding 11/4/2019 12:00 PM
Landinspektørydelser 10/16/2019 12:00 PM
4 akslet lastbil med kran og kroghejs samt 3 akslet kærre 10/3/2019 12:00 PM
Behandling af 17 genbrugsfraktioner 8/26/2019 12:00 PM
EU-udbud bortskaffelse af biogødning og spildevandsslam
Del 4 - Vinduesglas med ramme 6/12/2019 12:00 PM
Del 3 - Vinduesglas uden ramme og planglas 6/12/2019 12:00 PM
Del 2 - Beton og tegl 6/12/2019 12:00 PM
Del 1 - Gips 6/12/2019 12:00 PM
Modtagelse og behandling af 4 genbrugsfraktioner 6/12/2019 12:00 PM
Del 8 Assens Spildevand 5/13/2019 12:00 PM
Del 7 FFV Spildevand 5/13/2019 12:00 PM
Del 6 BlueKolding 5/13/2019 12:00 PM
Del 5 Provas 5/13/2019 12:00 PM
Del 4 Vand & Affald Svendborg 5/13/2019 12:00 PM
Del 3 Vand Center Syd 5/13/2019 12:00 PM
Del 2 Fredericia Spildevand 5/13/2019 12:00 PM
Del 1 Langeland Forsyning 5/13/2019 12:00 PM
EU-udbud bortskaffelse af biogødning og spildevandsslam 5/13/2019 12:00 PM
Indkøb af KSA anlæg
Udbud af forbrændingsegnet affald til forbrænding
Indkøb af 18 chassis med 1- eller 2 kammer komprimator (Renovationsbiler) udbuddet annulleres
Indkøb af 18 chassis med 1- eller 2 kammer komprimator (Renovationsbiler)
Delaftale 4 - CNG gas bil (lille) 1/31/2019 12:00 PM
Delaftale 3 EL bil 1/31/2019 12:00 PM
Delaftale 2 CNG gas bil 1/31/2019 12:00 PM
Delaftale 1 CNG gas bil 1/31/2019 12:00 PM
Indkøb af 18 chassis med 1- eller 2 kammer komprimator (Renovationsbiler) 1/31/2019 12:00 PM
Drift af komposteringsplads
Indsamling af klinisk risikoaffald og medicinaffald til forbrænding.
Teknisk dialog og høring vedrørende affaldsbeholdere med tilpasset indkaststander
Drift af komposteringsplads 11/12/2018 12:00 PM
Indsamling af klinisk risikoaffald og medicinaffald til forbrænding 10/15/2018 12:00 PM
Renovationsvogne med komprimering
Udbud af forbrændingsegnet affald til forbrænding 10/15/2018 4:00 PM
Transport af forbrændingsegnet affald samt affaldsforbrænding
Del 2: Stor lastbil med 2 delt komprimator 9/5/2018 12:00 PM
Del 1: Lille lastbil med 2 delt komprimator 9/5/2018 12:00 PM
Udbud af 18 stk. chassis med 2 kammer komprimator 9/5/2018 12:00 PM
Del 2: Transport af affald 7/5/2018 12:00 PM
Del 1: Forbrænding af egnet affald 7/5/2018 12:00 PM
Transport af forbrændingsegnet affald samt affaldsforbrænding 7/5/2018 12:00 PM
Afhentning og behandling af forbrændings egnet affald
Afhentning og behandling af forbrændings egnet affald 6/6/2018 12:00 PM
Komprimatorbiler til renovationskørsel
2 kammer komprimatorer 4/10/2018 12:00 PM
Lastbiler til renovationskørsel 4/10/2018 12:00 PM
Komprimatorbiler til renovationskørsel 4/10/2018 12:00 PM

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00