Bjarte Borge Pedersen

Spesialkonsulent - Adm

Tenders

Title Closing date
Matter til Akershus universitetssykehus HF 12/13/2022 1:00 PM
Delkontrakt 05 - 5.04 Transport med stor bil fra Oslo, postnummer 04-06 og 09-12 9/1/2022 12:00 PM
Delkontrakt 04 - 5.02 Transport med stor bil fra Oslo, postnummer 01-03 og 07-08 9/1/2022 12:00 PM
Delkontrakt 03 - 4.02 Transport med stor bil fra postnummer 1300-1399 - Asker (gamle grenser) og Bærum 9/1/2022 12:00 PM
Delkontrakt 02 - 2.08 Transport med stor bil fra postnummer 1474/1478 – Ahus, m/nærområde 9/1/2022 12:00 PM
Delkontrakt 01 - 2.06 Transport med stor bil fra Nedre Romerike (tidl. Skedsmo, tidl. Fet, Lørenskog, Rælingen og Nittedal) unntatt p.nr. 1474/1478 – Ahus m/nærområde 9/1/2022 12:00 PM
Pasientreiser med stor bil i områdene Oslo, Nedre Romerike (tidl. Skedsmo, tidl. Fet, Rælingen, Lørenskog og Nittedal), Asker, Bærum og OSL Gardermoen for Oslo universitetssykehus HF 9/1/2022 12:00 PM
Delkontrakt 11 - 5.30 Transport med liten bil fra Oslo til OSL Gardermoen 9/1/2022 12:00 PM
Delkontrakt 10 - 5.15 Transport med liten bil fra Oslo til Asker, Bærum, tidl. Buskerud, Jevnaker samt videre sør og vestover. 9/1/2022 12:00 PM
Delkontrakt 09 - 5.13 Transport med liten bil fra Oslo til Follo og tidl Østfold (unntatt Trøgstad) 9/1/2022 12:00 PM
Delkontrakt 08 - 5.07 Transport med liten bil fra Oslo til tidl. Trøgstad og Romerike (unntatt p.nr. 2060 Gardermoen), samt videre i retning Innlandet (unntatt Jevnaker) 9/1/2022 12:00 PM
Delkontrakt 07 - 5.05 Transport med liten bil fra postnummer 0200-0399 og 0700-0899. Oslo vest til Oslo 9/1/2022 12:00 PM
Delkontrakt 06 - 5.03 Transport med liten bil fra postnummer 0400-0599 og 0900-1099. Oslo nord til Oslo 9/1/2022 12:00 PM
Delkontrakt 05 - 5.01 Transport med liten bil fra postnummer 0100-0199, 0600-0699 og 1100-1299. Oslo syd til Oslo 9/1/2022 12:00 PM
Delkontrakt 04 - 2.07 Transport med liten bil fra postnummer 1474/1478 – Ahus m/nærområde 9/1/2022 12:00 PM
Delkontrakt 03 - 2.05 Transport med liten bil fra Nedre Romerike (tidl. Skedsmo, tidl. Fet, Lørenskog, Rælingen og Nittedal) unntatt p.nr. 1474/1478 – Ahus m/nærområde 9/1/2022 12:00 PM
Delkontrakt 02 - 1.31 Transport med liten bil fra postnummer 2060 Gardermoen, til andre destinasjoner 9/1/2022 12:00 PM
Delkontrakt 01 - 1.30 Transport med liten bil fra postnummer 2060 Gardermoen, til Oslo 9/1/2022 12:00 PM
Pasientreiser med liten bil i områdene Oslo og Nedre Romerike (tidl. Skedsmo, tidl. Fet, Rælingen, Lørenskog og Nittedal) og OSL Gardermoen for Oslo universitetssykehus HF 9/1/2022 12:00 PM
Støttekjøretøy til CBRNe team - Oslo universitetssykehus HF 9/7/2022 12:00 PM
Kvalifisering: Ny parkeringsløsning Akershus universitetssykehus HF
Konkurranse: Parkeringsløsning Akershus universitetssykehus HF 9/22/2022 12:00 PM
Kvalifisering: Parkeringsløsning Akershus universitetssykehus HF 7/15/2022 12:00 PM
Konkurranse: Ny parkeringsløsning Akershus universitetssykehus HF 9/22/2022 12:00 PM
Kvalifisering: Ny parkeringsløsning Akershus universitetssykehus HF 6/30/2022 12:00 PM
Rehabilitering av hovedavløp, bunnledning fra bygnings del A, D og E Akershus universitetssykehus HF Kongsvinger 7/13/2022 12:00 PM
Veiledende kunngjøring: Rullegate vaskeri Akershus universitetssykehus HF
Utendørsvedlikehold Akershus universitetssykehus HF Kongsvinger 5/20/2022 12:00 PM
Invitasjon til markedsdialog: Pasientreiser med liten bil (vanlig transport) og stor bil (spesialtransport) i Oslo, Nedre Romerike, Asker, Bærum og OSL Gardermoen for Oslo universitetssykehus HF
Kontraktstildeling: Logistikkpartner til nasjonalt screeningprogram for tarmkreft (iFOBT) ved Oslo universitetssykehus HF, avd. Kreftregisteret
Kontraktstildeling - Pasientreiser med liten bil i områdene Nordre Follo (Ski, Oppegård) og Asker og Bærum
Brann- og servicearbeid Akershus universitetssykehus HF
Renholdtjenester på Akershus universitetssykehus HF eksterne lokasjoner 9/2/2020 12:00 PM
Rørtjenester for Akershus universitetssykehus HF
Bygningsmessige arbeider for Akershus universitetssykehus HF
Elektrotjenester for Akershus universitetssykehus HF
Ventilasjon og kuldetjenester for Akershus universitetssykehus HF
Rørtjenester for Akershus universitetssykehus HF 9/7/2020 12:00 PM
Ventilasjon og kuldetjenester for Akershus universitetssykehus HF 8/31/2020 12:00 PM
Bygningsmessige arbeider for Akershus universitetssykehus HF 8/31/2020 12:00 PM
Elektrotjenester for Akershus universitetssykehus HF 8/19/2020 12:00 PM
Brakkerigg/modulbygg til Akershus universitetssykehus HF, Nordbyhagen 8/26/2020 12:00 PM
9.06 – Smittetransport Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Eidskog og Grue 6/3/2020 12:00 PM
9.05 – Smittetransport Oslo 6/3/2020 12:00 PM
9.04 – Smittetransport Asker og Bærum 6/3/2020 12:00 PM
9.03 – Smittetransport Follo 6/3/2020 12:00 PM
9.02 – Smittetransport Nedre Romerike 6/3/2020 12:00 PM
9.01 – Smittetransport Øvre Romerike, inkl. tidl. Sørum og Aurskog-Høland 6/3/2020 12:00 PM
PASIENTREISER FOR PASIENTER MED MISTANKE OM, ELLER PÅVIST COVID-19 FOR OUS 6/3/2020 12:00 PM
Prøvetaking av matvarer og produksjonsmiljø 3/9/2020 12:00 PM
Påslippsprøver 3/9/2020 12:00 PM
Innhenting og analyse av påslippsprøver til kommunalt ledningsnett og prøvetaking av matvarer og produksjonsmiljø Ahus. 3/9/2020 12:00 PM
Pasientreiser med helsebil fra Oslo, Nedre Romerike, Asker og Bærum område 8.01 3/5/2020 12:00 PM
Pasientreiser med helsebil fra Oslo, Nedre Romerike, Asker og Bærum 12/11/2019 12:00 PM
Elektrotjenester til Akershus Universitetssykehus HF divisjon Kongsvinger 12/17/2019 12:00 PM
Anskaffelse av rammeavtale på budbiltjenester ved ombringelse av journalutskrifter ved nedetid i IKT ved Akershus universitetssykehus HF 12/6/2019 12:00 PM
8.02 MELLOMSTOR HELSEBIL 12/11/2019 12:00 PM
8.01 Liten helsebil 12/11/2019 12:00 PM
Nød- og ledesystem ved Akershus universitetssykehus HF, Kongsvinger 11/20/2019 12:00 PM
Tjenester til vask av vinduer ved Akershus universitetssykehus HF 9/30/2019 12:00 PM
Branntekniske tjenester og leveranser (branntekniske arbeider) Akershus Universitetssykehus HF 10/7/2019 12:00 PM
Avfallshåntering Akershus universitetssykehus HF 9/6/2019 12:00 PM
Drift av kiosk og kaffebar på Akershus Universitetssykehus HF 7/4/2019 12:00 PM
Pasientreiser med spesialbil Oslo universitetssykehus HF 8/19/2019 12:00 PM
PASIENTREISER MED VANLIG BIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 8/19/2019 12:00 PM
Lavtemperatursterilisator til Akershus Universitetssykehus HF 5/24/2019 12:00 PM
Drift av frisørvirksomhet på Akershus Universitetssykehus HF 5/8/2019 12:00 PM
Drift av Kiosk og Kafe Kristiansand 5/8/2019 12:00 PM
Drift av Kiosk Arendal 5/8/2019 12:00 PM
Drift av Kiosk og Kafe Sørlandet sykehus HF 5/8/2019 12:00 PM
Henting, frankering og levering av post Akershus Universitetssykehus HF 4/1/2019 12:00 PM
NY Kabinettvaskedekontaminator til Akershus Universitetssykehus HF 2/27/2019 12:00 PM
Kabinettvaskedekontaminator til Akershus Universitetssykehus HF
Kabinettvaskedekontaminator til Akershus Universitetssykehus HF 12/7/2018 12:00 PM
Opplæring av ansatte i håndtering av utfordrende atferd, trusler og vold ved Akershus universitetssykehus HF 1/23/2019 12:00 PM
Parkerings app 12/17/2018 12:00 PM
Parkeringsautomat 12/17/2018 12:00 PM
Parkeringsautomat og app ved Akershus universitetssykehus HF, Nordbyhagen 12/17/2018 12:00 PM
Vask av vinduer ved Akershus universitetssykehus HF, Nordbyhagen 10/23/2018 12:00 PM
Anskaffelse av skopvaskemaskin til Sterilforsyning Akershus universitetssykehus HF 10/4/2018 12:00 PM
Hydrogenperoksid lavtemperatursterilisator til Sørlandet sykehus HF 8/23/2018 12:00 PM
Fremføringsmaskin for histologiske vevsprøver til Sørlandet sykehus HF 1/30/2018 12:00 PM
Blodgivergaver delleveranse 1-7 10/19/2017 11:00 AM
Blodgivergaver til blodbanken ved Akershus Universitetssykehus HF 10/19/2017 11:00 AM

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00